×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 11

Atalia. Ungerea lui Ioaş.

1 Când a văzut Atalia, mama lui Ahazia, că fiul ei a murit, a purces şi a stârpit toată familia regească.

2 Atunci Ioşeba, fiica regelui Ioram, sora lui Ahazia, a furat pe Ioaş, nepotul său, dintre voevozii care trebuiau să fie omorîţi şi l-a ascuns de Atalia, ca să scape de moarte, împreună cu doica lui, într’un iatac

3 Şi timp de şase ani a stat ascuns la ea în templu, în vreme ce Atalia domnea în ţară.

4 Iar în anul al şaptelea a trimis Iehoiada şi a poftit pe şutaşi, pe Creţi şi pe alergători la sine în templu şi a făcut cu ei legământ, şi i-a jurat pe ei în templul Domnului şi le-a arătat lor pe fiul regelui.

5 Şi le-a poruncit zicând: «Aşa să faceţi! O treime din voi să vină Sâmbăta şi să stea de strajă la palatul domnesc,

6 Iar celelalte două cete să plece Sâmbăta de la palat şi să străjuiască pe rege la templul Domnului:

7 O treime la poarta Sur şi o treime la poarta Alergătorilor, în dosul casei Masah,

8 Să faceţi de strajă împrejurul regelui, fiecare cu arma în mână, iar cel care va pătrunde prin rândurile voastre să fie omorît! Să străjuiţi pe rege deapururi!»

9 Şi au făcut sutaşii aşa preoum le-a poruncit arhiereul Iehoiada. Fiecare şi-a luat oamenii oare veneau sau care plecau Sâmbăta şi au venit la arhiereul Iehoiada.

10 Şi arhiereul Iehoiada le-a dat sutaşilor lăncile şi scuturile regelui David din templul Domnului.

11 Şi după ce alergătorii au luat loc, fiecare cu arma în mână, de la miază-noapte pană în partea de miază-zi a templului, între templu şi jertfelnic, de jur-împrejurul regelui,

12 Atunci a scos el pe fiul regelui şi i-a pus coroana pe cap şi i-a dat cartea legii; l-au făcut rege şi l-au miruit. Apoi au bătut din palme şi au strigat: «Trăiască regele!»

13 Când a auzit Atalia zgomotul poporului care alerga, a intrat la popor în templu.

14 Şi când a văzut pe rege, care stătea lângă pilastru după rânduială, şi cum căpitanii şi cei ce sunau din trâmbiţă se aflau lângă el, şi tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţe, şi-a rupt veşmintele şi a strigat: «Trădare, trădare!»

15 Atunci arhiereul Iehoiada a poruncit sutaşilor, căpeteniile oştirii, şi le-a zis: «Scoateţi-o afară din templu între două rânduri de ostaşi! Şi cel care va merge după ea s’o omoare cu sabia!» Căci arhiereul hotărise să n’o omoare în templul Domnului.

16 Şi i-au făcut loc şi după ce au scos-o prin poarta cailor şi ajunsese la palatul domnesc, au omorît-o acolo.

17 Atunci Iehoiada a încheiat legământ între Domnul şi între rege şi popor, ca să fie ei popor al Domnului, precum şi între popor şi rege.

18 Apoi tot poporul ţării a intrat în templul lui Baal şi l-adărâmat, jertfelnicele lui şi statuile lui le-au sfărâmat cu desăvârşire, iar pe Matan, preotul lui Baal l-au omorît înaintea jertfelnicului. După aceasta, arhiereul a rânduit străji via templul Domnului,

19 Şi a luat pe şutaşi şi pe Creţi şi pe alergători şi pe tot poporul ţării, şi l-au însoţit pe regele de la templul Domnului şi au trecut prin poarta Alergătorilor la palatul domnesc. Acolo s’a suit pe tron.

20 Tot poporul ţării s’a bucurat şi cetatea s’a liniştit. Iar pe Atalia au omorît-o în palat, cu sabia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.