×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 1

Ahazia şi Ilie.

1 Iar după moartea lui Ahab, Moabul a scuturat jugul lui Israil.

2 Odată, Ahazia a căzut de pe fereastra cea cu gratii din catul de sus al palatului său din Samaria şi s’a îmbolnăvit greu. Atunci a trimis el soli cu poruncă: «Porniţi şi întrebaţi pe Baalzebub, dumnezeul cel din Ecron, dacă din boala mea voi mai scăpa cu viaţă!»

3 Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie Tesbiteanul: «Scoală şi ieşi în întâmpinarea solilor regelui Samariei şi le spune: «Oare nu este Dumnezeu în Ierusalim, de aţi pornit să întrebaţi pe Baalzebub, dumnezeul cel din Ecron?

4 Pentru aceasta, aşa zice Domnul: «Nu te vei mai da jos din patul în care zaci, ci vei muri!» Şi Ilie a plecat.

5 Şi s’au întors înapoi solii, iar el i-a întrebat: «Din care pricină aţi venit înapoi?»

6 Ei au răspuns atunci: «Un om a ieşit în întâmpinarea noastră şi ne-a spus: «Întoarceţi-vă la regele care v’a trimis şi-i spuneţi: «Aşa zice Domnul: Nu se află Dumnezeu în Israil, de aţi pornit să întrebaţi pe Baalzebub, dumnezeul cel din Ecron? Pentru aceasta, din patul în care zaci nu te vei mai da jos, ci vei muri!»

7 Şi el i-a întrebat: «Ce înfăţişare avea omul acela care s’a suit întru întâmpinarea voastră şi v’a spus aceste cuvinte?»

8 Atunci ei i-au răspuns: «El era păros şi încins cu o curea de piele peste mijloc!» Şi regele a zis: «El este Ilie Tesbiteanul!»

9 Îndată a trimis la el un căpitan peste cincizeci, cu cei cincizeci de inşi ai lui. Şi când s’a suit la el, – căci Ilie stătea pe piscul muntelui, – i-a zis: «Omule al lui Dumnezeu, regele a poruncit să te pogori!»

10 Atunci Ilie i-a răspuns căpitanului peste cincizeci şi i-a zis: «Dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer şi să te mistue pe tine şi pe cei cincizeci de inşi ai tăi!» Şi îndată s’a pogorît foc din cer şi l-amistuit pe el şi pe cei cincizeci de inşi ai lui.

11 Şi iarăşi a trimis la el un alt căpitan cu cincizeci de inşi. Acela s’a suit în munte şi i-a zis: «Omule al lui Dumnezeu, aşa porunceşte regele: pogoară-te degrabă!»

12 Atunci Ilie le-a răspuns cu aceste cuvinte: «Dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer şi să te mistue pe tine şi pe cei cincizeci de inşi ai tăi!» Şi îndată s’a pogorît foc de la Dumnezeu din cer şi l-amistuit pe el şi pe cei cincizeci de inşi ai lui.

13 Şi iarăşi a trimis un căpitan, a treia oară, cu cincizeci de inşi. Şi s’a suit acest de al treilea căpitan, a venit la el şi a căzut în genunchi înaintea lui Ilie şi l-arugat stăruitor şi i-a zis: «Omule al lui Dumnezeu, fii milostiv pentru viaţa mea şi pentru viaţa celor cincizeci de servi ai tăi!

14 Foc din cer a căzut şi a mistuit pe cei doi căpitani dintâi, împreună cu cei cincizeci de inşi ai lor. Şi acum fii îndurător pentru viaţa mea!»

15 Atunci îngerul Domnului a zis lui Ilie: «Pogoară-te la el, nu te teme de faţa lui!» Atunci el s’a sculat şi s’a pogorît cu el la rege,

16 Căruia i-a zis: «Aşa zice Domnul: Fiindcă ai trimis soli ca să întrebe pe Baalzebub, dumnezeul cel din Ecron – ca şi când n’ar fi Dumnezeu în Israil ca să-l întrebi pe el – pentru aceasta, din patul în care te-ai suit nu te vei mai da jos, ci vei muri!»

17 Şi el a murit după cuvântul Domnului, pe care l-avorbit prin Ilie. Şi fratele său Ioram a fost ales rege în locul lui, – în anul al doilea al lui Ioram, fiul lui Iosafat, regele lui Iuda, – fiindcă el nu avea fiu.

18 Celelalte fapte pe care le-a făcut Ahazia sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.