×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 7

Alte zidiri. Zestrea si odoarele templului.

1 La clădirea palatului său a lucrat Solomon treisprezece ani, după care a isprăvit tot palatul său.

2 Şi anume el a făcut casa «Pădurea Libanului de o sută de coţi lungime şi cincizeci de coţi lăţime şi treizeci de coţi înălţime, cu trei şiruri de columne de cedru, şi toate columnele aveau capiteliuri de cedru.

3 Deasupra grindăriei care se rezema pe columne, era acoperământul din lemn de cedru. Columnele se înşirau, patruzeci şi cinci la număr, în trei şiruri de câte cincisprezece.

4 Deci şi grinzi erau numai trei şiruri. Clădirea avea trei rânduri de ferestre unele în faţa altora,

5 Şi trei rânduri de uşi unele în dreptul altora. Toate uşile şi ferestrele aveau uşori pătraţi.

6 Apoi a clădit sala cu pilaştri, lungă de cincizeci de coţi şi lată de treizeci de coţi, cu un cerdac la faţă, având stâlpi şi streaşină.

7 În sfârşit, a zidit sala tronului, în care el făcea judecata, adică divanul, pe care l-a îmbrăcat cu lemn de cedru de la pardosea şi până la tavan.

8 Palatul în care el avea să locuiască a fost zidit în acelaşi chip, într’o altă curte, îndărătul cerdacului. Şi după felul cerdacului acestuia a făcut o casă şi fiicei lui Faraon pe care o luase do soţie.

9 Toate aceste clădiri au fost făcute din piatră lucrată, piatră tăiată pătrat, tăiată cu ferestrăul şi în partea dinlăuntru şi în cea din afară, de la temelie şi până la ciubucul de la streaşină, în-tinzându-se de la curtea templului până la curtea cea mare.

10 Temelia a fost pusă din pietre alese, pietre foarte mari, de zece şi de opt coţi,

11 Iar deasupra pietre alese tăiate pătrat şi bârne de cedru.

12 Curtea cea mare era împrejmuită cu trei rânduri de pietre tăiate pătrat şi un rând de bârne de cedru; la fel erau curtea cea dinlăuntru a templului precum şi curtea palatului.

13 Pentru aceasta, Solomon a trimis să aducă pe meşterul Hiram din Tir.

14 El era fiu de văduvă din seminţia Neftali. Tatăl său era din Tir, meşter în lucratul aramei. Hiram era priceput, îndemânatec şi destoinic să facă orice lucru de aramă. El a venit la regele Solomon şi i-a făcut toate lucrurile de aramă.

15 El a turnat în faţa pridvorului templului două columne de aramă înalte de optsprezece coţi fiecare, iar rotundul fiecăreia de jur-împrejur era de doisprezece coţi. Grosimea era de patru degete, iar pe dinlăuntru era goală. Aşa era şi columna a doua.

16 El a făcut două capiteliuri de aramă turnată pentru capetele columnelor, de cinci coţi unul şi de cinci celălalt.

17 El a mai făcut două horbote, adică împletituri, şi înflorituri în formă de lanţ pentru capiteliul de la vârful columnelor, şapte la im capiteliu şi şapte la celălalt capiteliu.

18 Apoi a făcut rodii, două şiruri pentru fiecare horbotă, ca să acopere capiteliul de la vârful columnelor. Tot aşa a făcut şi pentru columna a doua.

19 Capiteliul de pe vârful columnelor era în formă de floare de lotus.

20 Capiteliul fiecăreia din cele două columne avea deasupra încheieturii ciubucite şi peste împletitura de horbotă, două sute de rodii aşezate în şiruri împrejurul fiecăruia. Rodiile celor două capiteliuri erau în totul patru sute.

21 El a aşezat cele două columne în faţa pridvorului templului. O columnă a aşezat-o la dreapta şi i-a pus numele Iachin, iar o altă columnă a aşezat-o la stânga şi i-a dat numele de Boaz.

22 Iar deasupra columnelor era o înfloritură în formă de lotus. Şi aa s’a isprăvit cu alcătuirea columnelor.

23 Apoi a făcut marca, de aramă turnată, rotundă de jur-împrejur, de zece coţi de la o margine până la cealaltă şi de cinci coţi înaltă, iar rotundul ei de jur-împrejur era de treizeci de coţi.

24 Sub buza ei de jur-împrejur erau flori îmbobocite puse pe două şiruri – marea avea treizeci de coţide jur-împrejur. Ele erau turnate dintr’o bucată cu ea.

25 Ea se sprijinea pe doisprezece boi: trei căutau spre miază-noapte, trei spre apus, trei spre miază-zi şi trei spre răsărit, iar marea era deasupra lor. Ei însă stăteau cu trupurile înlăuntru.

26 Grosimea era de un lat de mână, buza ei era răsfrântă în afară ca buza unei cupe, ca o floare de lotus. Ea ţinea două mii de baţi.

27 Apoi a mai făcut zece cărucioare cu cazane de aramă. Un cărucior era lung dc patru coţi, lat de patru coţi şi înalt de trei.

28 Iată cum era făptura lor: ele aveau tăblii, şi tăbliile erau prinse în pervazuri.

29 Pe tăbliile dintre pervazuri erau sculptaţi lei, boi şi heruvimi, tot aşa şi pe pervazuri; deasupra şi dedesuptul leilor şi boilor şi heruvimilor erau ghirlande, lucru de turnător iscusit.

30 Fiecare cărucior avea patru roate de aramă, şi osiile erau tot de aramă. La cele patru colţuri erau stinghii de reazim pentru cazan şi ele erau turnate.

31 De jur-împrejurul gurii cazanului erau înflorituri scoase în afară şi cazanul era rotund ca un vălătuc, iar lucrătura de pe el era ca pusă pe deasupra, şi nu era mai nalt ca o jumătate de cot. Cutia de tăblii nu era rotundă, ci în patru colţuri.

32 Cele patru roate erau aşezate sub tăblii, iar osiile roţilor erau prinse de cărucior. Înălţimea unei roţi era de un cot şi jumătate.

33 Înfăţişarea roţilor era ca a roţilor unui car. Totul era turnat: osiile, obezile, spiţele şi butucii.

34 Cele patru stinghii erau puse la cele patru colţuri ale fiecărui cărucior. Stinghiile erau dintr’o bucată cu căruciorul.

35 Aşa dar, deasupra căruciorului, la o jumătate de cot înălţime, era o ieşitură rotundă de jur-împrejur; iar căruciorul de jos şi până sus, osiile şi tăbliile alcătuiau un întreg.

36 Pe tăblii a sculptat heruvimi, lei şi palmieri, atât cât loc era pe fiecare tăblie, şi înflorituri de jur-împrejur.

37 Şi ca acesta a turnat el zece cărucioare. Toate erau turnate dintr’o bucată şi făcute după acelaşi tipar.

38 Apoi a făcut el zece cazane de aramă, fiecare cazan de patruzeci de baţi, de patru coţi înălţime, câte un cazan de fiecare cărucior din cele zece.

39 Şi a aşezat cinci cărucioare la miază-zi de templu şi cinci cărucioare la miază-noapte. Marea a aşezat-o în partea de miază-zi a templului, înspre miază-zi şi răsărit.

40 Apoi Hiram a mai făcut oale, lopeţi şi ibrice de stropit. Astfel a sfârşit Hiram tot lucrul pe care l-a avut de făcut regele Solomon în templul Domnului:

41 Două columne cu cele două capiteliuri rotunde în capul celor două columne, cele două împletituri ca do horbotă ca să acopere capetele rotunde ale capiteliurilor de deasupra columnelor,

42 Cele patru sute de rodii pentru cele două horbote, câte două şiruri de rodii pentru fiecare din ele, ca să acopere cele două capiteliuri rotunde de pe capătul columnelor,

43 Cele zece cărucioare împreună cu cele zece cazane,

44 Marea şi cei doisprezece boi de sub ea,

45 Oalele, lopeţile şi ibricele de stropit. Toate aceste odoare pe care le-a făcut Hiram lui Solomon, pentru templul Domnului, au fost făcute din aramă lustruită.

46 Regele a poruncit să le toarne în ţinutul Iordanului, la vadul Adama, între Sucot şi Tartan.

47 Toate aceste odoare le-a aşezat Solomon în templu. Dar fiindcă mulţimea lor era nemăsurată nu s’a mai socotit greutatea aramei.

48 Şi a mai făcut Solomon toată zestrea care se află în templul Domnului: jertfelnicul de aur, masa de aur a punerii înainte a pâinilor,

49 Cele cinci candelabre de aur curat de-a dreapta şi celelalte cinci de-a stânga înaintea Sfintei Sfintelor, florile, candelele şi cleştii de aur,

50 Lighenele, cuţitele, ibricele de stropit din ele, piuliţele şi căţuile de aur curat. Chiar şi ţâţânile canatelor uşilor de la Sfânta Sfintelor şi ale uşilor din Sfânta erau de aur.

51 Şi când s’a sfârşit tot lucrul pe care îl poruncise Solomon pentru templul Domnului, a adus Solomon toate darurile sfinte ale lui David, tatăl său: aurul, argintul precum şi toate odoarele şi le-a dat la vistieria templului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.