×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 6

Solomon ridică templul Domnului.

1 În anul patru sute optzeci de la ieşirea fiilor lui Israil din Egipt, în anul al patrulea, în luna Zif, adică luna a doua a domniei lui Solomon peste Israil, a fost zidit templul Domnului.

2 Şi templul pe care l-a zidit regele Solomon pentru Domnul era lung de şaizeci de coţi, lat de douăzeci şi înalt de treizeci de coţi.

3 Pridvorul templului era lung de douăzeci de coţi în latul templului şi lat de zece coţi în lungul templului.

4 Şi a făcut templului ferestre cu gratii dese de fier.

5 Apoi a înălţat lângă zidul templului o clădire cu caturi în jurul pereţilor templului, în jurul Sfintei Sfintelor.

6 Catul de jos era de cinci coţi de larg, cel de la mijloc de şase coţi şi cel de al treilea de şapte coti, şi s’au făcut prichiciuri pe dinafară de jur-împrejur, aşa ca grinzile să nu străpungă pereţii templului.

7 La zidirea templului au folosit piatră cioplită gata, iar de ciocan, de secure şi de orice unealtă de fier nici nu s’a pomenit la zidire.

8 Intrarea la catul de jos se găsea în dreapta templului, iar de jos te suiai pe scări învârtite la rândul din mijloc şi apoi sus la rândul al treilea.

9 După ce templul a fost isprăvit de zidit, au acoperit templul cu grinzi şi cu scânduri de cedru.

10 Şi caturile pe care le-au zidit lângă templu erau înalte de cinci coţi, iar clădirea au îmbrăcat-o cu lemn de cedru.

11 Atunci a fost cuvântul Domnului către Solomon:

12 «Dacă vei umbla în legile mele şi vei împlini îndreptările mele, şi vei păzi toate poruncile mele ca să te călăuzeşti de ele, şi vei ţine cu tărie cuvintele pe care le-am spus lui David, tatăl tău atunci în templul acesta pe care mi-l zideşti,

13 Eu voi sălăşlui în mijlocul fiilor lui Israil şi nu voi părăsi pe poporul meu Israil.»

14 Şi a zidit Solomon templul şi l-a isprăvit de făcut.

15 Mai departe, el a acoperit pe dinlăuntru pereţii templului cu scânduri de cedru. De la pardosea şi până la podină a îmbrăcat el templul pe dinlăuntru cu lemn, iar pardoseaua templului a făcut-o din scânduri de chiparos.

16 Tot aşa a îmbrăcat el douăzeci de coţi, pornind din fundul templului, cu scânduri de cedru de la pardosea şi până sus la podina acoperişului. Aşa a făcut Sfânta Sfintelor.

17 Sfânta era de patruzeci de coţi lungime.

18 Lăuntrul templului era numai din cedru, sculptat cu flori îmbobocite şi ghirlande de flori. Tot era cedru, iar piatră nici că se zărea.

19 Sfânta Sfintelor, tocmai în fundul templului, era întocmită ca să se aşeze într’însa chivotul legământului Domnului.

20 Sfânta Sfintelor era lungă de douăzeci de coţi, lată de douăzeci şi înaltă de douăzeci de coţi. Solomon a făcut un jertfelnic din lemn de cedru,

21 Înaintea Sfintei Sfintelor, şi l-a îmbrăcat cu aur curat. Apoi Solomon a îmbrăcat templul pe dinăuntru cu aur curat şi înaintea Sfintei Sfintelor a aşezat o perdea pe un lanţ de aur.

22 Templul l-a îmbrăcat peste tot cu aur, împreună cu jertfelnicul de dinaintea Sfintei Sfintelor.

23 În Sfânta Sfintelor a făcut doi heruvimi din lemn de măslin, fiecare având zece coţi înălţime.

24 Aripa unui heruvim era de cinci coţi, iar aripa celuilalt era de cinci coţi; deci, de la un vârf al aripii până la celălalt, erau zece coţi.

25 Cel de al doilea heruvim avea şi el zece coţi. Amândoi heruvimii aveau aceeaşi măsură şi acelaşi chip.

26 Înălţimea unui heruvim era de zece coţi şi tot aşa era şi al doilea heruvim.

27 El a pus heruvimii în mijlocul Sfintei Sfintelor. Aripile heruvimilor stăteau întinse: aripa unuia ajungea la un perete şi aripa celui de al doilea atingea alt perete, iar aripile lor se loveau în mijlocul Sfintei Sfintelor, una de alta.

28 Şi heruvimii i-a îmbrăcat cu aur.

29 Toţi pereţii templului înlăuntru şi afară, de jur-împrejur, au fost sculptaţi cu heruvimi, cu palmieri şi cu ghirlande de flori.

30 Toată pardoseaua templului, Sfânta Sfintelor şi Sfânta, a îmbrăcat-o cu aur,

31 La intrarea în Sfânta Sfintelor a făcut uşori de lemn de măslin, în cinci muchii.

32 Uşile aveau două canaturi de lemn de măslin cu sculpturi de heruvimi, de palmieri şi de ghirlande de flori pe care le-a îmbrăcat cu aur, adică a poleit heruvimii şi palmierii cu aur.

33 Tot aşa şi la intrarea în Sfânta a făcut uşori de lemn de măslin în patru muchii,

34 Cu două uşi de lemn de chiparos. Canaturile fiecăreia din cele două uşi se deschideau şi într’o parte şi în cealaltă în ţâţâni.

35 Pe canaturi el a sculptat heruvimi şi ghirlande de flori, iar sculptura a îmbrăcat-o cu foi subţiri de aur.

36 În sfârşit, el a împrejmuit şi curtea cea dinlăuntru, cu trei rânduri de piatră cioplită şi un rând de grinzi de cedru.

37 În anul al patrulea, în luna Zif, a pus el temelia templului Domnului,

38 Iar în anul al unsprezecelea, în luna Bul, adică în luna a opta, a sfârşit de zidit templul cu toată zestrea dintr’însul şi cu toate clădirile de pe lângă el. Şi templul a fost zidit în şapte ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.