×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 4

Dregătorii şi mărirea lui Solomon.

1 Şi regele Solomon a fost rege peste tot Israilul.

2 Iată marii dregători ai săi: Azaria, fiul lui Ţadoc, arhiereul sfetnic;

3 Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau scriitorii regelui; Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicarul;

4 Benaia, fiul lui Iehoiada, generalul oştirii; Ţadoc şi Abiatar erau arhierei.

5 Azaria, fiul lui Natan, era vistiernicul regelui, iar Zebud, fiul lui Natan, era omul apopiat al regelui;

6 Ahişar era ispravnicul palatului; Adoniram, fiul lui Abda, era marele supraveghetor peste lucrările obşteşti.

7 Şi Solomon avea doisprezece ispravnici peste tot Israilul, care îngrijeau de hrana regelui şi de casa lui. Şi anume fiecare, câte o lună pe an, trebuia să-i aducă merinde.

8 Iată numele lor: Ben-Hur în muntele Efraim.

9 Ben-Decher în Macat şi în Şaalebim, Bet-Şemeş, Elon şi Bet-Hanan.

10 Ben-Hesed în Arubot. El mai avea ţinutul Soco şi Hefer.

11 Ben-Abinadab peste tot plaiul Dor. Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui.

12 Baana, fiul lui Ahilud, peste Taanac şi Meghido, peste tot Bet-Şeanul, lângă Tartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Şean şi până la Abel-Mehol, până dincolo de Iocmeam.

13 Ben-Gheber peste Ramot-Galaad; ale lui erau şi «aşezările lui Iair», fiul lui Manase, care sunt în Galaad. Al lui era plaiul Argob care este în Basan: şaizeci de cetăţi mari înconjurate cu ziduri şi porţi cu manele de aramă.

14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.

15 Ahimaaţ în Neftali. Şi el a luat pe Basemat, fiica lui Solomon, de soţie.

16 Baana, fiul lui Huşai, în Aşer şi Bealot.

17 Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar.

18 Şimei, fiul lui Ela, în Veniamin.

19 Gheber, fiul lui Uri, în ţinutul Galaadulni, ţara lui Sihon, regele Amoriţilor, şi a lui Og, craiul Basanului. El era singur ispravnic peste acest ţinut.

20 Iuda şi Israilul erau mulţi ca nisipul mării; mâncau, beau şi se veseleau.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.