×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 22

A treia bătălie între Israil şi Sirieni. Moartea lui Ahab.

1 Şi au trecut trei ani fără război între Siria şi Israil.

2 Iar în anul al treilea a venit Iosafat, regele lui Iuda, la regele lui Israil.

3 Şi regele lui Israil a zis către dregătorii săi: «Ştiţi voi oare că Ramot-Galaadul este al nostru? Şi noi stăm cu mâinile în sân, fără să-l luăm din mâna regelui Siriei?»

4 Apoi a întrebat pe Iosafat: «Să pornesc oare cu război împotriva Ramot-Galaadului?» Şi Iosafat i-a răspuns regelui lui Israil: «Eu sunt ca tine, poporul meu ca poporul tău şi caii mei ca şi caii tăi!»

5 Atunci Iosafat l-a mai îndemnat pe regele lui Israil: «Întreabă acum şi ce zice Domnul!»

6 Şi regele lui Israil a strâns pe cei patru sute de profeţi şi i-a întrebat: «Să pornesc eu cu război împotriva Ramot-Galaadului, sau să mă opresc?» Şi ei i-au răspuns: «Sue-te, căci Domnul îl va da în mâna ta!»

7 Dar Iosafat a zis: «Mai este aici vre-un profet al Domnului, ca să-l întrebăm şi pe el?»

8 Regele lui Israil însă i-a răspuns lui Iosafat: «Mai este unul prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar eu îl urăsc, fiindcă niciodată nu-mi profeţeşte de bine, ci numai de rău. El este Miheia, fiul lui Imla.» Dar Iosafat a zis: «Să nu spună regele una ca asta!»

9 Atunci regele lui Israil a chemat pe unul din eunuci şi i-a zis: «Aleargă repede la Miheia, fiul lui Imla!»

10 Dar pe când regele lui Israil împreună cu Iosafat, regele lui Iuda, stăteau, fiecare pe tronul lui, înveşmântaţi, pe o arie de la poarta Samariei, iar toţi profeţii profeţeau înaintea lor,

11 Sedechia, fiul lui Chenaana, şi-a făcut coarne de fier şi a zis: «Aşa zice Domnul: «Cu acestea vei împunge pe Sirieni, până îi vei prăpădi».

12 Şi toţi profeţii profeţeau într’un glas: «Porneşte împotriva Ramot-Galaadului şi vei avea izbândă, fiindcă Domnul îl va da în mâinile tale!»

13 Solul care fusese trimis să întâlnească pe Miheia l-a îndemnat aşa: «Iată, cuvintele profeţilor sunt într’un cuget pentru izbânda regelui. Să fie deci cuvântul tău ca al unuia din ei şi profeţeşte pentru izbândă!»

14 Apoi Miheia i-a răspuns: «Viu este Domnul! Ceea ce-mi va spune Domnul, aceea voi grăi şi eu!»

15 Şi când a intrat el la rege, regele l-a întrebat aşa: «Miheia! Oare să pornim noi cu război împotriva Ramot-Galaadului sau să ne oprim?» Miheia însă a răspuns: «Porneşte şi vei izbândi, căci Domnul îl va da în mâna regelui!»

16 Atunci regele l-a întrebat iarăşi: «De câte ori să te jur ca să-mi spui numai adevărul, în numele Domnului?»

17 Şi el i-a răspuns: «Văd tot Israilul împrăştiat în munţi, ca oile care nu au cioban». Şi Domnul a zis: «Aceşti oameni n’au căpetenii şi fiecare să se întoarcă în pace la casa sa!»

18 Atunci regele lui Israil a zis lui Iosafat: «Nu ţi-am spus oare că nu-mi profeţeşte de bine, ci numai de rău?»

19 Acela însă şi-a urmat vorba: «Ascultă deci cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe tronul său, şi toată oştea cerească stătea de-a-dreapta şi de-a-stânga lui».

20 Atunci a zis Domnul: «Cine este în stare să strice mintea lui Ahab, ca să pornească şi să năvălească în Ramotul din Galaad? «Şi unul spunea una, altul spunea alta.

21 Dar iată că a ieşit un duh protivnic şi s’a oprit înaintea Domnului şi a zis: «Eu îi voi fura mintea!» Şi Domnul l-a întrebat: «Cu ce?»

22 Şi el a răspuns: «Voi ieşi şi mă voi preface duh mincinos în gura tuturor profeţilor lui!» Iar Domnul i-a zis: «Fură-i mintea, căci eşti în stare. Ieşi şi fă aşa!»

23 Şi acum, iată că Domnul a pus duh mincinos în gura tuturor acestor profeţi ai tăi, fiindcă Domnul a hotărît pieirea ta.

24 Atunci s’a apropiat Sedechia, fiul lui Chenaana, şi l-a lovit pe Miheia peste obraz şi i-a zis: «Cum de a fugit de la mine Duhul Domnului, ca să vorbească prin tine?»

25 Iar Miheia i-a răspuns: «Vei vedea în ziua când vei umbla dintr’o odaie într’alta ca să te ascunzi!»

26 Atunci a poruncit regele lui Israil: «Luaţi-l pe Miheia şi-l duceţi la Amon, căpetenia cetăţii, şi la Ioaş, fiul regelui,

27 Şi-i spuneţi: «Aşa porunceşte regele: Aruncaţi-l în temniţă şi daţi-i de mâncare pâine şi apă, cu ţârâita, până când mă voi întoarce teafăr!»

28 Atunci Miheia i-a zis: «Dacă te vei întoarce sănătos, n’a grăit Domnul prin mine!» Şi a mai zis: «Ascultaţi aceasta toate popoarele!»

29 Cu toate acestea, regele lui Israil împreună cu Iosafat, regele lui Iuda, au pornit împotriva Ramotului din Galaad.

30 Şi regele lui Israil a zis lui Iosafat: «Eu mă voi îmbrăca în haine străine şi voi intra în luptă, iar tu stai îmbrăcat cu hainele tale!» Şi regele lui Israil şi-a luat alte haine şi a intrat în focul luptei.

31 Dar regele Siriei poruncise căpitanilor carelor de luptă – căci el avea treizeci şi două – aşa: «Nu vă luptaţi cu oricine, ori de rând, ori de frunte, ci numai cu regele lui Israil!»

32 Şi când căpitanii carelor de luptă au văzut pe Iosafat, şi-au închipuit că el este regele lui Israil şi s’au înşirat împrejurul lui ca să se lupte cu el, dar Iosafat a început să strige.

33 Iar dacă au văzut căpitanii carelor de luptă că el nu este regele lui Israil, şi-au căutat de treabă.

34 Un oştean însă şi-a încordat arcul şi a nimerit din întâmplare pe regele lui Israil, drept la încheietura platoşei. Atunci el a zis căpitanului: «Cârmeşte şi mă scoate din învălmăşeala luptei, căci sunt rănit».

35 Şi fiindcă lupta era din ce în ce mai aprigă în ziua aceea, regele a fost silit să stea în carul de luptă în faţa Sirienilor, iar seara a murit din pricină că sângele lui s’a scurs din rană înlăun-trul carului de luptă.

36 Pe la asfinţitul soarelui însă, s’a auzit strigăt în tabără: «Fiecare să se întoarcă în cetatea lui şi în ţinutul lui,

37 Căci regele a murit!» Apoi ei au pornit spre Samaria şi l-au îngropat pe rege în Samaria.

38 Iar când carul de luptă a fost spălat în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui şi desfrânatele s’au scăldat acolo, după cuvântul pe care îl spusese Domnul.

39 Celelalte fapte ale domniei lui Ahab şi ceea ce a mai făcut el, palatul de fildeş pe care l-a zidit şi toate cetăţile pe care le-a clădit, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

40 Şi a adormit Ahab cu părinţii săi, iar în locul lui a domnit Ahazia, fiul lui.

41 Iosafat, fiul lui Asa, a domnit în Iuda în anul al patrulea al lui Ahab, regele lui Israil.

42 Iosafat era de treizeci şi cinci de ani când a ajuns rege şi a domnit douăzeci şi cinci de ani în Ierusalim. Pe mama sa o chema Azuba şi era fiica lui Şilhi.

43 El a umblat în calea tatălui său Asa şi nu s’a depărtat de ea, făcând ceea ce este plăcut în ochii Domnului.

44 Dar înălţimile nu le-a desfiinţat, iar poporul tot mai aducea jertfe şi tămâieri pe înălţimi.

45 Iosafat a trăit în pace cu regele lui Israil.

46 Celelalte fapte ale lui Iosafat, vitejia lui şi războaiele lui sunt scrise în «Cronicile regilor din Iuda».

47 Şi pe desfrânaţii care mai rămăseseră de pe vremea lui Asa, tatăl său, i-a nimicit din ţară.

48 În Edom însă nu era rege, ci numai un satrap.

49 Iosafat a făcut multe corăbii ca acelea de laTarşiş, care să meargă după aur la Ofir, – dar n’au ajuns, căci s’au sfărâmat la Eţion Gheber.

50 Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat: «Îngădue ca oamenii mei să însoţească pe corăbii pe oamenii tăi», dar el n’a vrut.

51 Şi Iosafat a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu ei în cetatea lui David, strămoşul său. Şi după el a ajuns rege Ioram, fiul său.

52 Ahazia, fiul lui Ahab, s’a suit pe tron în Samaria, în anul al şaptesprezecelea al lui Iosafat, regele lui Iuda. Şi el a domnit în Israil doi ani.

53 El a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, umblând pe calea tatălui său şi a maicii sale şi pe calea lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a împins pe Israil la păcat.

54 El a cinstit pe Baal şi i s’a închinat lui şi a întărâtat pe Domnul Dumnezeul lui Israil, tocmai cum făcuse şi tatăl său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.