×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 13

Pedeapsa lui Ieroboam.

1 Şi când s’a suit la jertfelnic să aducă tămâieri, iată că a venit un om al lui Dumnezeu din Iuda, cu poruncă de la Domnul, în Betel, tocmai când Ieroboam stătea la jertfelnic ca să aducă tămâieri.

2 Atunci el a predicat din porunca Domnului împotriva jertfelnicului şi a zis: «Jertfelnice, jertfelnice! Aşa rosteşte Domnul: Iată că se va naşte un vlăstar casei lui David care se va chema Iosia, şi va jertfi deasupra ta pe toţi preoţii templelor de pe înălţimi, care aduc tămâieri deasupra ta, şi oase de oameni vor fi arse pe tine!»

3 În acelaşi timp a dat şi un semn şi i a rostit: «Acesta va fi semnul pentru ceea ce a zis Domnul: «Iată, jertfelnicul acesta va crăpa, iar cenuşa cea grasă de pe el se va risipi!»

4 Şi când regele Ieroboam a auzit cuvântul profetului pe care l-a strigat împotriva jertfelnicului de la Betel, şi-a întins mâna de la jertfelnic şi a zis: «Prindeţi-l! Dar mâna pe care o întinsese s’a uscat şi nu putea s’o mai tragă înapoi.

5 Şi a crăpat şi jertfelnicul şi s’a risipit de pe el cenuşa cea grasă, adică acesta era semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu din porunca Domnului.

6 Atunci a început regele să spună omului lui Dumnezeu: «Îmbunează-l pe Domnul Dumnezeul tău si roagă-te pentru mine ca să pot strânge mâna la loc!» Atunci omul lui Dumnezeu a chemat îndurarea Domnului, şi mâna regelui s’a tras la loc, ca mai înainte.

7 Apoi regele a zis omului lui Dumnezeu: «Intră la mine înlăuntru şi înviorează-te şi-ţi voi da un dar!»

8 Şi omul lui Dumnezeu i-a răspuns regelui: «Chiar dacă mi-ai da jumătate din stăpânirea ta, nu voi veni la tine, căci nu-mi este îngăduit să mănânc pâine şi nici să beau apă în locul acesta.

9 Fiindcă aşa mi s’a poruncit prin cuvântul Domnului: «Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă şi nici să te întorci pe drumul pe care ai venit!»

10 Atunci el a apucat pe alt drum şi nu s’a întors pe drumul pe care venise la Betel.

11 Dar în Betel locuia un profet bătrân. Şi au venit fiii lui la el şi i-au povestit tot ceea ce făcuse omul lui Dumnezeu în văzul tuturor în Betel, precum şi cuvintele pe care i le-a spus regelui. Pe când ei povesteau tatălui lor,

12 Tatăl lor i-a întrebat: «Încotro a apucat?» Şi fiii lui i-au arătat calea pe care apucase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

13 Atunci el a dat poruncă fiilor său: «Puneţi samarul pe asin!» Şi ei l-au pus, iar el a încălecat pe asin.

14 Şi s’a luat după omul lui Dumnezeu pe care l-a găsit stând sub un stejar, şi l-a întrebat: «Tu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?» Şi el i-a răspuns: «Eu!»

15 Atunci l-a îmbiat pe el: «Hai cu mine acasă, ca să te ospătez!»

16 Şi el i-a răspuns: «Nu pot să mă întorc cu tine, căci nu-mi este îngăduit să mănânc pâine, nici să beau apă cu tine în locul acesta,

17 Fiindcă mi s’a spus prin porunca Domnului:«Să nu mănânci, nici să nu bei acolo apă şi nici să nu te întorci pe drumul pe care ai venit!»

18 Dar el i-a zis: «Şi eu sunt profet ca şi tine, şi îngerul mi-a spus prin cuvântul Domnului aşa: «Întoarce-l din drum la tine acasă, ca să mănânce şi să bea!» Însă el îl minţea.

19 Atunci el s’a întors, a mâncat şi a băut în casa lui.

20 Dar pe când ei stăteau la masă, a fost cuvântul Domnului către profetul care îl întorsese din drum.

21 Şi acesta a strigat către omul lui Dumnezeu care venise din Iuda: «Aşa zice Domnul:«Fiindcă te-ai răzvrătit împotriva poruncii Domnului şi n’ai păzit porunca pe care ţi-a poruncit-o Domnul Dumnezeul tău,

22 Şi te-ai întors şi te-ai ospătat şi ai băut în locul acela în care ţi-a poruncit să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă, trupul tău nu va fi pus în mormântul părinţilor tăi!»

23 După ce el a mâncat şi a băut, profetul care îl întorsese din cale i-a pus samarul pe asin.

24 Şi el a pornit la drum. Dar pe drum i-a ieşit înainte un leu şi l-a omorît, şi hoitul lui sta aruncat în drum cu asinul şi cu leul lângă el.

25 Din întâmplare câţiva drumeţi care treceau pe acolo, văzând trupul lui aruncat în drum şi leul stând lângă el, au venit şi au dat de veste în cetatea în care locuia profetul cel bătrân.

26 Dar când a auzit profetul care îl întorsese din drum, a zis: «Acela este omul lui Dumnezeu care a nesocotit porunca Domnului şi pentru aceasta Domnul l-a dat în ghiarele leului care l-a sfărâmat şi l-a omorît întocmai cum i-a zis Domnul».

27 Apoi a spus feciorilor săi: «Puneţi samarul pe asin!» Şi ei l-au pus.

28 Şi el a plecat şi a găsit hoitul lui aruncat în drum, iar leul şi asinul stând alături de el. Leul nu mâncase hoitul şi nici nu sfâşiase pe asin.

29 Atunci profetul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe asin şi l-a dus în cetatea bătrânului profet, ca să-l jelească şi sări îngroape.

30 Şi i-a pus trupul în mormântul lui şi ei l-au plâns: «O, fratele meu!»

31 Iar după ce l-au îngropat, el a zis fiilor săi: «La moartea mea, să mă îngropaţi în mormântul în care a fost îngropat omul lui Dumnezeu, şi oasele mele să le puneţi lângă oasele lui, ca oasele mele să rămână neatinse ca şi oasele lui!

32 Aşa se va împlini cuvântul pe care l-a predicat el din porunca Domnului împotriva jertfelnicului din Betel şi a capiştilor de pe înălţimi, care se află în cetăţile Samariei.»

33 După această întâmplare, Ieroboam tot nu s’a întors cu pocăinţă de la calea lui cea rea, ci a făcut iarăşi din poporul de jos preoţi pentru capiştile de pe înălţimi, căci pe oricare voia îşi punea mâna ca să fie preoţi pentru capiştile de pe înălţimi.

34 Această împrejurare a căşunat căderea în păcat a casei lui Ieroboam, deci pierderea şi nimicirea ei de pe faţa pământului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.