×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 12

Dezbinarea regatului.

1 Apoi Roboam s’a dus la Sihem, fiindcă la Sihem venise întreg Israilul, ca să-l aleagă rege.

2 Îndată ce Ieroboam, fiul lui Nabat, a auzit,— căci el se afla încă în Egipt, unde fugise din faţa lui Solomon, – s’a întors din Egipt.

3 Şi din pricină că au trimis să-l cheme, atunci Ieroboam împreună cu toată obştia lui Israil au venit şi au stat de vorbă cu Roboam şi au zis:

4 «Părintele tău a pus jug greu pe noi. Uşurează munca cea grea şi jugul greu care l-a pus pe grumazul nostru, şi-ţi vom sluji ţie.’»

5 Atunci el le-a răspuns: «Daţi-mi răgaz de trei zile, apoi veniţi înapoi!» Şi poporul s’a dus.

6 În vremea aceea s’a sfătuit regele Roboam cu bătrânii, dregătorii tatălui său Solomon, de pe când era el în viaţă, şi i-a întrebat: «Ce mă sfătuiţi să răspund acestor oameni?»

7 Atunci i-au răspuns: «Dacă te vei duce înaintea poporului şi te vei arăta binevoitor şi-i vei asculta plângerea, şi-l vei lua cu vorbă bună, îţi va fi supus în toată vremea!»

8 Dar el a pus puţin preţ pe povaţa bătrânilor care îl îndemnaseră şi s’a sfătuit cu tinerii de vârsta lui, sfetnicii lui,

9 Şi i-a întrebat: «Ce sfat îmi daţi ca să răspund poporului acestuia care îmi spune: «Uşurează jugul pe care tatăl tău l-a pus pe grumazul nostru!»

10 Atunci tinerii, cei care crescuseră cu el, i-au răspuns: «Aşa să răspunzi poporului acestuia, care ţi-a grăit: «Tatăl tău a îngreuiat jugul nostru, şi tu uşurează-ni-l» şi aşa să le spui: «Degetul meu cel mic este mai greu decât coapsele tatălui meu!

11 Şi dacă tatăl meu v’a pus jug greu, eu vă voi pune unul şi mai greu; tatăl meu v’a bătut cu bice, iar eu vă voi bate cu harapnice!»

12 Apoi Ieroboam împreună cu tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese regele: «După trei zile de răgaz, veniţi înapoi la mine!»

13 Şi regele a răspuns aspru poporului şi n’a luat aminte la sfatul bătrânilor,

14 Ci le-a vorbit după îndemnul celor tineri şi le-a zis: «Tatăl meu v’a îngreuiat jugul vostru, iar eu îl voi îngreuia şi mai mult; tatăl meu v’a bătut cu bice, iar eu vă voi bate cu harapnice!»

15 Şi regele n’a dat ascultare poporului, căci era voinţa Domnului, ca să se adeverească cuvântul pe care-l vorbise prin gura lui Ahia din Şilo, către Ieroboam, fiul lui Nabat.

16 Şi când tot Israilul a văzut că regele nu ascultă, poporul i-a întors regelui cuvânt şi i-a răspuns: «Ce avem noi de împărţit cu David? N’avem nimic de moştenit de la fiul lui Iesei! La vetrele tale, Israile! Şi acum vezi-ţi de casa ta, Davide!» Şi Israil s’a întors fiecare la vatra sa.

17 După aceasta fiii lui Israil, care locuiau în cetăţile seminţiei lui Iuda, au pus rege peste ele pe Roboam.

18 Şi regele Roboam a trimis pe Adoniram, ispravnicul corvezilor, şi tot Israilul l-a bătut cu pietre şi l-a omorît, iar regele Roboam abia a avut vreme să se urce în carul său şi a fugit la Ierusalim.

19 Şi a rămas rupt Israil de casa lui Iuda, până în ziua de azi.

20 Şi când a aflat tot Israilul că Ieroboam s’a întors, a trimis şi l-a chemat la obştie şi l-au pus rege peste tot Israilul, iar cu casa lui David n’a mai rămas nimeni decât singură seminţia lui Iuda.

21 Apoi Roboam a venit la Ierusalim şi a adunat toată seminţia lui Iuda şi seminţia lui Veniamin, o sută optzeci de mii de oşteni, ca să pornească cu război împotriva casei lui Israil şi să întoarcă regatul de partea lui Roboam, fiul lui Solomon.

22 Atunci a fost cuvântul Domnului către Şemaia, omul lui Dumnezeu, aşa:

23 «Spune lui Roboam, fiul lui Solomon, regele Iudei, şi la toată casa lui Iuda şi Veniamin şi la tot poporul care a mai rămas!

24 Aşa zice Domnul: «Nu plecaţi şi nu vă războiţi cu fraţii voştri, fiii lui Israil! Să se întoarcă fiecare la casa sa, căci de la mine a pornit hotărîrea aceasta!.» Şi când au auzit cuvântul Domnului, s’au întors acasă după cuvântul lui.

25 Ieroboam a întărit Sihemul de pe muntele Efraim şi l-a făcut cetatea sa domnească. Apoi a plecat de acolo şi a întărit Penuelul.

26 Şi cugeta Ieroboam în inima lui: «În felul acesta regatul se va întoarce iar la casa lui David!

27 Dacă poporul se va sui în Ierusalim ca să aducă jertfe în templu, inima poporului acestuia se va îndupleca spre stăpânul lor Roboam, regele din Iuda, şi atunci mă vor omorî şi vor trece de partea lui Roboam, regele din Iuda.»

28 Şi după ce s’a sfătuit regele cu sfetnicii săi, a făcut doi viţei de aur şi a zis poporului: «Destul v’aţi dus la templul din Ierusalim! Iată dumnezeii tăi, Israile, care te-au scos din ţara Egiptului!»

29 Şi a aşezat pe unul în Betel şi pe altul în Dan.

30 Această împrejurare a fost pricină pentru păcat, fiindcă poporul se ducea la templul din Dan.

31 Şi el a mai clădit temple pe înălţimi şi a aşezat preoţi din popor care nu erau dintre fiii lui Levi.

32 Şi a făcut Ieroboam prăznuire în luna a opta, în ziua a cincisprezecea, care cădea în aceeaşi zi ca şi sărbătoarea de la templul din Iuda. Şi el însuşi se ducea la jertfelnic. Acelaşi lucru l-a făcut şi în Betel, ca să aducă jertfe viţeilor pe care îi făcuse. Asemenea pe preoţii pentru înălţimi pe care i-a aşezat, i-a pus să slujească în Betel.

33 El însuşi s’a suit la jertfelnicul pe care-l făcuse din socotinţa sa în luna a opta, în ziua a cincisprezecea, când a aşezat praznic pentru fiii lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.