×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 11

Moartea lui Solomon.

1 Regele Solomon a iubit pe lângă fiica lui Faraon multe femei străine: moabite, amonite, edomite, sidoniene şi hetite,

2 Din neamurile despre care Domnul zisese fiilor lui Israil: «Să nu vă amestecaţi cu ele şi nici ele să nu se amestece cu voi, ca să nu ademenească inima voastră către dumnezeii lor!» Dar Solomon tocmai pe acestea le-a îndrăgit.

3 Şi a avut el şapte sute de domniţe şi trei sute de ţiitoare. Şi femeile lui i-au ademenit inima.

4 În vremea bătrâneţii lui Solomon, femeile i-au înduplecat inima după alţi dumnezei, încât el nu mai era cu toată inima alături de Domnul Dumnezeul lui, cum fusese cu toată inima David, părintele său.

5 Atunci Solomon a început să cinstească pe Astarte, zeiţa Sidonienilor, şi pe Milcom, idolul urîcios al Amoniţilor.

6 Şi Solomon a făcut fapte rele în ochii Domnului şi n’a avut credinţă în Domnul, ca David, tatăl său.

7 Atunci a zidit Solomon capişte pentru adus jertfe lui Chemoş, dumnezeul Moabiţilor, în muntele de la răsăritul Ierusalimului, cât şi lui Milcom, idolul fiilor lui Amon.

8 Aşa a făcut el pentru toate femeile cele străine ale lui, care aduceau tămâieri şi jertfe dumnezeilor lor.

9 Atunci s’a întărâtat Domnul împotriva lui Solomon, fiindcă şi-a lăsat inima înduplecată de la Domnul Dumnezeul lui Israil, care i se arătase de două ori,

10 Şi care îi dăduse poruncă într’adins să nu se ia după alţi dumnezei. Dar el n’a ţinut socoteală de ceea ce Domnul îi poruncise.

11 Şi Domnul i-a spus lui Solomon: «Fiindcă te-ai răzleţit până într’atât şi nu mai păzeşti legământul meu şi legile mele pe care ţi le-am poruncit, voi sfâşia regatul tău şi-l voi da slugii tale.

12 Dar în vremea vieţii tale nu voi face-o, pentru David, părintele tău, ci îl voi sfâşia din mâna fiului tău.

13 Dar nu tot regatul îl voi sfâşia. O seminţie o voi da fiului tău pentru David, sluga mea, şi pentru Ierusalimul pe care l-am ales.»

14 Atunci a sculat Domnul un vrăjmaş împotriva lui Solomon, pe Hadad Edomitul. Acesta era de viţă de domn din Edom.

15 Când David a înfrânt Edomul şi Ioab, căpitanul oştirii s’a dus ca să scotocească peşterile şi a măcelărit pe toţi vitejii Edomului,

16 – Căci Ioab împreună cu tot Israilul stătuseră acolo şase luni, până când au nimicit pe toţi cei viteji din Edom, –

17 Atunci a fugit Hadad împreună cu câţiva Edomiţi dintre dregătorii tatălui său, ca să se ducă în Egipt. Pe atunci Hadad era în floarea vârstei.

18 Şi a pornit din Madian şi a ajuns în Paran. Şi din Paran a luat oameni şi s’a dus la Faraon, împăratul Egiptului, care i-a dat hrană şi adăpost, precum şi moşie.

19 Şi a aflat Hadad har mult în ochii lui Faraon, şi i-a dat lui ca femeie pe cumnata sa Ano, sora cea mai mare a reginei Tahpenes.

20 Şi Ano, sora lui Tahpenes, a născut pe Ghenubat, fiul său, pe care Tahpenes l-a crescut mare în casa lui Faraon, şi a stat Ghenubat în casa lui Faraon, împreună cu feciorii lui.

21 Când a aflat Hadad care era în Egipt că David a adormit cu părinţii lui şi că Ioab, voevodul oştirii, a murit, atunci el, Hadad, l-a rugat pe Faraon: «Îngădueşte-mi să mă întorc în ţara mea!»

22 Şi Faraon i-a răspuns: «Ce-ţi lipseşte ţie la mine, de cauţi să te duci în ţara ta?» Iar Hadad i-a spus: «Dă-mi drumul!» Şi Hadad a plecat în ţara sa. Şi acesta este răul pe care i l-a făcut Hadad lui Israil: el a urgisit pe Israil şi s’a făcut rege în Edom.

23 Apoi Domnul a mai ridicat împotriva lui un alt vrăjmaş, pe Rezon, fiul lui Eleiada, care fugise de la Hadadezer, stăpânul său din Toba.

24 Şi s’au strâns împrejurul lui oameni fără căpătâi şi s’a făcut capul unei cete în vremea când David măcelărise pe Sirieni. El a cuprins Damascul, s’a aşezat în el şi s’a făcut rege în Damasc,

25 Şi a fost duşmanul lui Israil în toată vremea domniei lui Solomon.

26 Asemenea şi Ieroboam, fiul lui Nabat Efrateanul din Ţereda, dregător al lui Solomon, s’a răzvrătit împotriva regelui. – Pe mama lui Ieroboam o chema Ţerua şi era văduvă. –

27 Iată din care pricină a ridicat el mâna împotriva regelui: Solomon începuse să zidească Milo şi a astupat spărturile cetăţii lui David, părintele său.

28 Ieroboam însă era om de ispravă şi, fiindcă Solomon a văzut că tânărul este îndemânatec la lucru, l-a pus supraveghetor peste cei ce făceau corvadă din seminţia lui Iosif.

29 În vremea aceea Ieroboam a ieşit din Ierusalim şi profetul Ahia din Şilo l-a întâlnit pe drum. Ahia era îmbrăcat cu haină nouă. Şi pe câmp erau numai ei doi.

30 Atunci Ahia s’a dezbrăcat de haina lui cea nouă şi a sfâşiat-o în douăsprezece bucăţi,

31 Şi a zis lui Ieroboam: «Ia-ţi zece bucăţi, fiindcă aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Iată eu voi sfâşia regatul din mâna lui Solomon şi-ţi voi da ţie zece seminţii,

32 Şi numai o seminţie să-i rămână lui, pentru David, robul meu, şi pentru Ierusalim, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israil,

33 Pentru că m’a părăsit şi s’a închinat Astartei, zeiţa Sidonienilor, lui Chemoş, dumnezeul Moabului, şi lui Milcom, dumnezeul Amoniţilor, şi n’a umblat în căile mele ca să săvârşească ceea ce este drept în ochii mei şi să pună în faptă legile mele şi îndreptările mele, întocmai ca David, părintele său.

34 Şi nu voi lua regatul din mâna lui, ci îl voi lăsa rege în toate zilele vieţii lui, pentru David, sluga mea, pe care l-am ales deoarece el a păzit poruncile şi legile mele.

35 Ci voi lua regatul din mâna feciorului lui şi-ţi voi da ţie zece seminţii.

36 Iar fiului său numai o seminţie, ca să rămână pentru robul meu David o făclie deapururi în Ierusalim, în cetatea pe care am ales-o ca să-mi sălăşluesc numele meu.

37 Şi te voi lua pe tine şi te voi face stăpânitor peste tot ce pofteşte sufletul tău, şi vei fi rege peste Israil.

38 Şi dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci şi vei umbla în căile mele şi vei săvârşi ceea ce este drept în ochii mei, spre paza poruncilor şi legiuirilor mele, întocmai cum a făcut David, robul meu, te voi ocroti şi-ţi voi întemeia spiţă trainică, precum i-am întemeiat lui David, şi-ţi voi da Israilul.

39 De aceea voi umili seminţia lui David, dar nu deapururi.»

40 Iată pricina pentru care căuta Solomon să omoare pe Ieroboam! Pentru aceasta a purces Ieroboam şi a fugit în Egipt la Şişac, împăratul Egiptului şi a stat acolo în Egipt până la moartea lui Solomon.

41 Cealaltă istorie a vieţii lui Solomon, toate faptele lui şi înţelepciunea lui sunt scrise în «Cronica lui Solomon». Solomon a domnit în Ierusalim peste tot Israilul patruzeci de ani şi a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea lui David, părintele său. Iar Roboam, fiul său, a ajuns rege în locul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.