×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 10

Regina din Saba.

1 Când a auzit regina din Saba despre faima lui Solomon, cum şi despre templul în numele Domnului, a venit ca să-l ispitească prin cimilituri.

2 Şi ea a pornit la Ierusalim cu o foarte mare suită: cu cămile încărcate cu mirezme, cu mult aur şi cu pietre nestimate. Şi s’a dus la Solomon ca să-i spună tot ce avea pe inimă.

3 Şi regele Solomon i-a dat răspuns la toate întrebările ei, şi nici o întrebare, oricât de învăluită, n’a rămas pentru ea fără de răspuns.

4 Şi când a văzut regina din Saba toată înţelepciunea lui Solomon şi palatul pe care îl zidise,

5 Mâncările de la masa lui, ţinuta dregătorilor lui, purtarea slugilor lui şi îmbrăcămintea lor, paharnicii lui, precum şi arderile lui de tot pe care le aducea de obicei în templul Domnului, n’a mai putut să-şi înfrângă duhul,

6 Şi a zis către Solomon: «Adevărată este faima pe care am auzit-o în ţara mea, despre poveţele tale şi despre înţelepciunea ta,

7 Dar n’am crezut spuselor, până n’am venit şi n’am văzut cu ochii mei. Iată însă că nici măcar pe jumătate nu este din ceea ce ajunsese până la mine! Înţelepciunea şi bogăţia ta întrec cu mult faima despre care am auzit eu!

8 Fericiţi sunt supuşii tăi! Fericiţi sunt dregătorii tăi, care slujesc deapururi înaintea ta şi aud cuvintele tale înţelepte!

9 Slăvit să fie Domnul care a binevoit să te sue pe tronul lui Israil! Şi fiindcă Domnul iubeşte pe Israil în toată vremea, te-a suit pe tron ca rege, ca să judeci şi să împărţi dreptatea.»

10 Şi i-a dăruit ea regelui o sută douăzeci de talanţi de aur şi foarte multe mirezme şi pietre preţioase. Niciodată n’au intrat în ţară atâtea mirezme, câte i-a dat regina din Saba regelui Solomon.

11 Chiar şi corăbiile lui Hiram, care aduceau aur din Ofir, n’au adus niciodată atât de mult lemn de stirax şi atâtea pietre preţioase!

12 Şi regele a făcut din lemnul de stirax, odoare de lemn în templul Domnului şi în palatul regal, ţitere şi harfe pentru cântăreţi. Lemnul acesta de stirax nu s’a văzut niciodată în atâta belşug, până în ziua de azi.

13 Regele Solomon i-a dat reginei din Saba tot ceea ce a dorit şi a cerut, afară de ceea ce după dărnicia regească i-a dăruit ei. Apoi ea împreună cu dregătorii ei a pornit şi s’a întors în ţara ei.

14 Greutatea aurului pe care Solomon îl primea în fiecare an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur,

15 Afară de dările neguţătorilor mari, de birul negustorilor mici şi ceea ce intra de la toţi craii Beduinilor şi satrapilor ţării.

16 Apoi a făcut regele Solomon două sute de scuturi mari de aur cecănit, – fiecare scut avea şase sute de sicli de aur, –

17 Şi trei sute de scuturi de rând de aur cecănit, – fiecare scut avea trei mine de aur, – pe care le-a pus în casa «Pădurea Libanului».

18 Şi a mai făcut regele un tron mare de fildeş, pe care I-a îmbrăcat cu aur lămurit.

19 Tronul avea şase trepte, iar deasupra spătarului, în dreapta şi în stânga, erau două capete de taur; avea rezemători într’o parte şi într’alta, iar lângă rezemători erau doi lei.

20 Pe cele şase trepte, de o parte şi de alta, erau aşezaţi doisprezece lei, ceea ce nu se găsea în nici o împărăţie.

21 Toate cupele de băut ale regelui Solomon erau de aur, şi toate odoarele din casa «Pădurea Libanului» erau de aur curat, fiindcă argintul în vremea lui Solomon n’avea preţ.

22 Regele avea pe mare corăbii multe, la fel cu cele care mergeau la Tarşiş şi cârmuite de corăbierii lui Hiram. O dată la trei ani corăbiile lui cele mari soseau încărcate cu aur şi cu argint, cu fildeş, cu maimuţe şi cu păuni,

23 Aşa a întrecut regele Solomon pe toţi împăraţii pământului în bogăţie şi şi înţelepciune.

24 Toată lumea căuta să vadă faţa lui Solomon, să asculte înţelepciunea lui, pe care Dumnezeu i-o pusese în inimă;

25 Fiecare din ei aducea darul său, odoare de argint, de aur, veşminte, arme, mirezme, cai, catâri, an de an,

26 Şi şi-a sporit Solomon carele şi călăreţii. Şi a avut o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, şi i-a pus parte în cetăţile pentru care şi parte cu regele în Ierusalim.

27 EI, regele, a adus atât argint în Ierusalim ca pietrele, şi cedri mulţi ca sicomorii care cresc pe câmpie.

28 Solomon aducea caii din Muţri şi din Coa. Geambaşii regelui îi cumpărau cu bani din Coa.

29 Carul din Muţri costa şase sute de sicli de argint, şi un cal o sută cincizeci de sicli. Cu aceeaşi geambaşi se făcea cumpărătura şi pentru regii Hetiţilor şi ai Sirienilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.