×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 9

Bunătatea lui David faţă de feciorul lui Ionatan.

1 După acestea, David a întrebat: «Mai este oare cineva care să fi rămas din casa lui Saul, ca să fiu milostiv cu el de dragul lui Ionatan?»

2 Ci în casa lui Saul era un rob, pe care-l chema Ţiba, şi pe acesta l-au chemat la David. Şi regele David l-a întrebat: «Tu eşti Ţiba?» Răspuns-a el: «Eu, robul tău!»

3 Zis-a regele: «Mai este cineva din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu milostivirea lui Dumnezeu?» Răspuns-a Ţiba regelui: «Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de amândouă picioarele!»

4 Atunci regele l-a întrebat: «Unde este el?» Ţiba i-a dat răspuns regelui: «Iată, el stă în casa lui Machir, feciorul lui Amiel, în Lodebar.»

5 Atunci a trimis regele David şi l-a luat din casa lui Machir, feciorul lui Amiel, din Lodebar.

6 Şi a venit Mefiboşet, feciorul lui Ionatan, feciorul lui Saul, la David şi a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat; iar David a strigat: «Mefiboşet!» Şi el a zis: «Iată robul tău!»

7 Atunci David a grăit către el: «Nu te teme, căci vreau să fiu îndurător cu tine de dragul lui Ionatan, părintele tău. Drept aceea îţi voi da înapoi toată moşia lui Saul, tatăl tău, iar tu vei mânca pururea la masa mea.»

8 Şi Mefiboşet s’a închinat şi a zis: «Ce este robul tău, că tu te întorci cu îndurare la un câine mort precum sunt eu?»

9 După aceasta a chemat regele pe Ţiba, sluga lui Saul, şi i-a zis: «Toată moşia lui Saul şi tot ceea ce a avut casa lui le-am dăruit feciorului stăpânului tău.

10 Deci lucrează-i ţarina, tu şi feciorii tăi şi robii tăi, şi adună roadele ca să aibă hrană casa stăpânului tău. Iar Mefiboşet, fiul stăpânului tău, se va înfrupta pururea din masa mea.» Şi Ţiba avea cincisprezece feciori si douăzeci de robi.

11 Atunci Ţiba a grăit către rege: «Întocmai precum a poruncit Măria Sa Regele slugii sale, aşa va face sluga ta!». Iar Mefiboşet a fost părtaş la masa lui David, ca unul dintre feciorii regelui.

12 Şi Mefiboşet avea un prunc pe care-l chema Mica, şi toţi câţi locuiau în casa lui Ţiba erau slugile lui Mefiboşet.

13 Astfel, Mefiboşet s’a sălăşuit în Ierusalim, fiind pururea oaspele regelui la masă, măcar că era olog de amândouă picioarele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.