×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 8

Alte războaie ale lui David. Dregătorii lui David.

1 Iar după acestea, David a bătut pe Filisteni şi i-a supus, şi David a cuprins Gatul cu aşezările lui din mâna Filistenilor.

2 Apoi a înfrânt pe Moabiţi şi, după ce i-a doborît la pământ, i-a măsurat cu funia şi anume cu două funii, cu una ca să fie ucişi şi cu altă funie ca să rămâe în viaţă. Astfel Moabiţii au ajuns robii lui David şi birnici.

3 Pe urmă David a bătut pe Hadadezer, feciorul lui Rehob, regele din Toba, când acesta pornise să-şi întărească stăpânirea la Eufrat.

4 Şi David i-a luat o mie şapte sute de călăreţi şi douăzeci de mii de piotaşi. Şi David tăie vinele tuturor cailor de la carele de război şi nu lăsă decât o sută.

5 Când Sirienii din Damasc au sărit într’ajutorul lui Hadadezer, regele Tobei, David a înfrânt douăzeci şi două de mii de Sirieni.

6 Şi David a pus cârmuitori peste Sirienii din Damasc şi Sirienii au ajusn robi lui David şi aducători de dajdie. Astfel Domnul îi dădea lui David izbândă, ori încotro se îndrepta.

7 Atunci a luat David scuturile de aur pe care le aveau ostaşii lui Hadadezer şi le-a adus la Ierusalim.

8 Iar din Tebah şi din Berot, oraşele lui Hadadezer, regele David a luat aramă multă afară din cale.

9 Şi Tou, regele Hamatului, aflând că David a înfrânt toată oştirea lui Hadadezer,

10 A trimis pe feciorul său Ioram la regele David, cu tot felul de odoare de aur, de argint şi de aramă, ca să-i spună multă sănătate şi să-i facă urări pentru că s’a luptat cu Hadadezer şi l-a biruit; fiindcă Tou era mereu în luptă cu Hadadezer.

11 Ci şi pe acestea regele David le-a afierosit Domnului împreună cu argintul şi cu aurul afierosit şi luat de la toate popoarele pe care le subjugase:

12 Edomul, Moabul, Amoriţii, Filistenii, Amaleciţii, precum şi din prada luată de la Hadadezer, feciorul lui Rehob, regele din Toba.

13 Şi David îşi făcu şi mai mare nume, întorcându-se de la înfrângerea Sirienilor, căci bătu optsprezece mii de Edomiţi în Valea Sării.

14 Apoi el a pus cârmuitori peste Edom, peste tot Edomul a pus el cârmuitori, şi toţi Edomiţii au ajuns robii lui David. Astfel Domnul dăduse izbândă lui David, ori încotro se îndreptase.

15 Şi David a domnit peste tot Israilul şi David a fost judecător şi împărţitor de dreptate pentru tot poporul său,

16 Iar Ioab, feciorul lui Ţeruia, era general peste oştire şi Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar.

17 Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abiatar, feciorul lui Ahimeleo, erau arhierei, iar Şauşa era mare scriitor al ţării.

18 Benaia, feciorul lui Ioiada, era căpitan peste Creţi şi peste Pleti. Iar fiii lui David erau cei mai de seamă sfetnici ai lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.