×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 23

Cuvintele de pe urmă ale lui David. Războiul vitejilor lui.

1 Iată şi cuvintele lui David cele din urmă: Rostirea lui David, fiul lui lesei, şi rostirea omului ridicat în slavă de Cel Prea înalt, unsul Dumnezeului lui Iacob şi cântăreţul psalmilor lui Israil.

2 «Duhul Domnului grăit-a prin mine şi cuvântul lui este pe limba mea.

3 Dumnezeul lui Iacob a vorbit, stânca lui Israil rostit-a către mine: Cine stăpâneşte cu dreptate peste oameni, cine stăpâneşte întru frica lui Dumnezeu,

4 Este ca lumina dimineţii când răsare soarele şi dimineaţa e fără nori şi zămisleşte după ploaie verdeaţă pe pământ.

5 Cu adevărat întărită este casa mea lângă Domnul, căci el a legat cu mine un veşnic legământ care este întărit şi bine păzit, căci toată mântuirea mea şi toată dorirea mea, nu le-a făcut el să odrăslească?

6 Iară vrăjmaşii înverşunaţi sunt ca mărăcinii din pustie pe care nimeni nu-i apucă cu mâna,

7 Şi nu se atinge de ei decât cu fierul sau cu coada suliţii, sau, când li se dă foc, să ardă acolo pe loc!»

8 Iată numele vitejilor lui David: Işbaal din Bet-Chemon, căpetenia celor trei: el a învârtit suliţa împotriva celor opt sute pe care i-a omorît dintr’o dată.

9 După el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji. El se afla cu David la Pasdamim, când Filistenii se adunaseră acolo să se războiască şi Israiliţii dăduseră înapoi.

10 Însă el s’a ţinut dârz şi a lovit în Filisteni până când i-a obosit mâna şi i s’a lipit de sabie. Astfel Domnul i-a hărăzit în ziua aceea o mare biruinţă, iar poporul veni în urma lui, dar numai ca să prade.

11 Apoi după el vine Şama, fiul lui Ela Hararitul. Ci Filistenii se adunaseră la Lehi şi era acolo o făşie de ţarină sămănată cu linte. Iar poporul a luat-o la fugă în faţa Filistenilor.

12 Însă el s’a ţinut bine în mijlocul ogorului cu linte şi l-a apărat şi a bătut pe Filisteni. Şi iarăşi Domnul i-a făcut parte de mare biruinţă.

13 Altădată au pogorît trei dintre cei treizeci de căpitani, la începutul secerişului, şi au venit la David, în întăritura Adulam, pe când o ceată de Filisteni era tăbărîtă în valea Refaim.

14 Şi David era atunci în cetăţuie, iar o strajă a Filistenilor străjuia la Betleem.

15 Şi lui David i-a venit un dor şi a zis: «O, de mi-ar da cineva să beau apă din fântâna dela Betleem, care este lângă poartă!»

16 Atunci cei trei viteji au pătruns în tabăra Filistenilor şi au scos apă din fântâna din Betleem, care este lângă poartă, şi au adus-o la David; însă el n’a voit să bea, ei a turnat apa înaintea Domnului,

17 Zicând: «Ferească-mă Domnul să fac aşa ceva! Că este sângele voinicilor care s’au dus punându-şi viaţa în primejdie!» Şi David n’a voit să bea. Iată ce au săvârşit cei trei viteji!

18 Abişai, fratele lui Ioab şi fiul lui Ţeruia, era voevodul celor treizeci; el a răpus cu suliţa trei sute şi era vestit între cei treizeci.

19 Dintre cei treizeci el fu cel mai slăvit şi fu căpetenia lor, dar n’a ajuns pe cei trei.

20 Apoi Benaia, fiul lui Iehoiada, bărbat viteaz, cu multe fapte vitejeşti, de felul lui din Cabeţeel; el a răpus pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. Tot el a coborît şi a răpus leul din fundul unei fântâni, într’o zi când ningea.

21 Tot el a ucis un egiptean, o namilă de om; şi măcar că egipteanul avea o suliţă în mână, el s’a dus la egiptean, cu un toiag, şi i-a smuls egipteanului suliţa din mână şi l-a omorît cu suliţa lui.

22 Aceste fapte săvârşit-a Benaia, fiul lui Iehoiada, şi era vestit între cei treizeci de viteji.

23 El a întrecut în slavă pe cei treizeci, dar n’a ajuns pe cei trei; şi David l-a pus căpitan peste garda sa.

24 Asael, fratele lui Ioab, era între cei treizeci. Tot astfel Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem.

25 Şama din Harod; Elica din Harod;

26 Heleţ din Palti; Hira, fiul lui Icheş din Tecoa;

27 Abiezer din Anatot; Sibecai din Huşa;

28 Ţalmon din Ahoh; Maharai din Netofa;

29 Heled, fiul lui Baana din Netofa; Itai, fiul lui Ribai din Ghibeea lui Veniamin;

30 Benaia din Piraton; Hidai din Nahale-Gaaş;

31 Abibaal din Araba; Azmavet din Bahurim;

32 Eliahba din Şaalbim; Iaşen din Gun; Ionatan,

33 Fiul lui Şama Hararitul; Ahiam, (fiul lui Sarar din Harod;

34 Elifelet fiul lui Ahasbai din Bet-Maaca; Eliam, fiul lui Ahitofel din Ghilo;

35 Heţro din Carmel; Paarai din Arba;

36 Ioil, fiul lui Natan din Toba, Bani din Gad;

37 Ţelec Amonitul; Naharai din Beerot, scutierul lui Ioab, fiul lui Ţeruia;

38 Ira din Iatir; Gareb din Iatir;

39 Urie Heteul. Peste tot, treizeci şi şapte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.