×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 21

Urmaşii lui Saul ispăşesc uciderea Ghibeoniţilor. Alte lupte cu Filistenii.

1 Şi a fost, în zilele lui David, foamete, trei ani, unul după altul. Atunci David a căutat faţa Domnului. Iar Domnul a răspuns: «Sânge vărsat apasă asupra lui Saul şi asupra casei lui, fiindcă Saul a măcelărit pe Ghibeoniţi».

2 Deci regele a chemat pe Ghibeoniţi şi a grăit către ei. Ghibeoniţii nu erau din fiii lui Israil, ci din rămăşiţa Amoriţilor şi, măcar că Israiliţii li se legaseră cu jurământ că îi vor cruţa, Saul căuta să-i stârpească, în râvna lui pentru fiii lui Israil şi pentru Iuda.

3 Şi a întrebat David pe Ghibeoniţi: «Ce să fac pentru voi şi ce ispaşă să vă dau, ca să binecuvântaţi moştenirea Domnului?»

4 Zis-au lui Ghibeoniţii: «Nu e vorba de argint ori de aur între noi şi Saul şi casa lui, şi nu stă în putinţa noastră să ucidem pe nimeni din Israil». Ci el a zis: «Ceea ce veţi spune voi, aceea vă voi îndeplini».

5 Răspuns-au ei regelui: «Omul care ne-a stârpit şi a năzuit să ne nimicească, aşa încât să nu mai hălăduim în tot cuprinsul lui Israil,

6 Din urmaşii lui să ni se dea şapte oameni, ca să-i spânzurăm înaintea Domnului, în Ghibeon, pe muntele Domnului.» Şi regele a rostit: «Îi voi da!»

7 Însă regele a cruţat pe Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, din pricina jurământului făcut în numele Domnului, care era între ei, între David şi Ionatan, fiul lui Saul.

8 Ci regele a luat pe cei doi feciori ai Riţpei, fiica lui Aia, pe care îi născuse lui Saul, pe Armoni şi pe Mefiboşet, cum şi pe cei cinci feciori ai lui Merab, fiica lui Saul, pe care ea îi născuse lui Adrid, feciorul lui Barzilai din Abel-Mehola.

9 Şi i-a dat în mâna Ghibeoniţilor şi ei i-au spânzurat înaintea Domnului, po munte. Şi au căzut, câte şapte, împreună. Şi au murit în cele dintâi zile ale secerişului, când începe secerişul orzului.

10 Atunci Riţpa, fiica lui Aia, a luat un veşmânt de jale pe care l-a întins pe stâncă, de când a început secerişul orzului până când apele din cer s’au revărsat peste cei ucişi. Astfel ea n’a îngăduit ca păsările cerului să dea peste ei, în timpul zilei, nici fiarele câmpului, în timpul nopţii.

11 Şi i s’a spus lui David ceea ce făcuse Riţpa, fiica lui Aia, ţiitoarea lui Saul.

12 Atunci David a purces şi a adunat osemintele lui Saul şi osemintele fiului său Ionatan, de la gospodarii din Iabeş-Galaad, care le dosiseră din maidanul Betşeanului unde le spânzuraseră Filistenii, când Filistenii înfrânseră pe Saul pe muntele Ghilboa.

13 Deci a ridicat de acolo osemintele lui Saul şi osemintele fiului său Ionatan şi au adunat şi oasele celor spânzuraţi.

14 Apoi au îngropat osemintele lui Saul şi ale fiului său Ionatan, ca şi rămăşiţele celor spânzuraţi, în ţinutul lui Veniamin, la Sela, în gropniţa lui Chiş, tatăl său. Astfel împlinit-au toate câte poruncise regele şi după acestea Dumnezeu şi-a revărsat îndurarea peste ţară.

15 Şi Filistenii au pornit iarăşi război cu Israil. Şi s’a pogorît David împreună cu ostaşii săi şi s’au întărit la Gob şi s’au războit cu Filistenii. Şi David n’a mai putut de oboseală.

16 Atunci s’a sculat Dodo, fiul lui Ioaş, unul din neamul Refaiţilor. Suliţa lui cântărea trei sute de sicli de aramă şi era încins cu o sabie nouă. Şi se lăuda să doboare pe David:

17 Ci Abişai, fiul lui Ţeruia, i-a sărit într’ajutor şi a lovit pe Filistean şi l-a omorît. Atunci ostaşii lui David i-au făcut jurământ şi au zis: «Tu să nu mai ieşi cu noi la luptă, ca să nu stingi sfeşnicul lui Israil!»

18 După acestea, iarăşi a fost război, la Gob, cu Filistenii. Atunci Sibecai Huşatitul a răpus pe Saf, unul din neamul Refaiţilor.

19 Şi încă o dată a fost la Gob război cu Filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair din Betleem, a doborît pe Lahmi, fratele lui Goliat din Gat, care avea o lance groasă ca un sul de la războiul de ţesut.

20 Şi apoi iarăşi a mai fost război la Gat. Şi era acolo un bărbat grozav de înalt, care avea la mâini şi la picioare câte şase degete, peste tot douăzeci şi patru de degete. Şi era şi el urmaş al Refaiţilor.

21 Şi tot ocăra pe Israil. Dar l-a răpus Ionatan, fiul lui Şimei, fratele lui David.

22 Aceştia patru erau urmaşii Refaiţilor din Gat şi au căzut de mâna lui David şi de mâna oştenilor săi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.