×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 2

David domneşte în Iuda şi Işboşet în Israil. Războiul dintre ei.

1 După acestea, David a întrebat pe Domnul şi a zis: «Să mă duc, oare, în vre-una din cetăţile lui Iuda?» Iar Domnul i-a răspuns: «Du-te». – «Unde să mă duc?» – a zis David. Răspunsu-i-a: «La Hebron».

2 Deci David s’a dus acolo, împreună cu cele două femei ale sale, Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, care fusese soţia lui Nabal;

3 Asemenea şi pe oamenii care erau cu el i-a luat David, pe fiecare cu familia lui, şi au locuit în vecinătatea Hebronului.

4 Şi au venit oamenii din Iuda şi l-au uns acolo pe David rege peste casa lui Iuda. Apoi i-au adus lui David ştire: «Oamenii din Iabeş-Galaad sunt aceia care au îngropat pe Saul».

5 Iar David a trimis soli către locuitorii din Iabeş-Galaad cu această solie: «Binecuvântaţi să fiţi voi de Domnul, că aţi arătat această dragoste pentru stăpânul vostru, Saul, şi l-aţi înmormântat.

6 Drept aceea Domnul să vă arate vouă iubirea şi credincioşia sa; iar eu de partea mea vă voi răsplăti această bunătate, pe care aţi dovedit-o cu fapta aceasta.

7 Ci acum întărească-se braţele voastre şi fiţi cu inimă vitează, că s’a săvârşit din viaţă stăpânul vostru Saul, iar pe mine unsu-m’au cei din casa lui Iuda rege peste ei».

8 Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui Saul, a fost luat pe Işboşet, fiul lui Saul, şi l-a adus la Mahanaim,

9 Şi l-a făcut rege peste Galaad, peste Aşer, peste Izreel, peste Efraim, peste Veniamin şi peste întregul Israil.

10 Iar Işboşet, feciorul lui Saul, era în vârstă de patruzeci de ani când a ajuns rege în Israil, şi a domnit doi ani. Ci casa lui Iuda a mers după David.

11 Şi timpul cât David a stat rege în Hebron, stăpânind peste casa lui Iuda, a fost şapte ani şi şase luni.

12 Şi a ieşit Abner, fiul lui Ner, cu robii lui Işboşet, fiul lui Saul, din Mahanaim înspre Ghibeon,

13 Iar Ioab, fiul lui Ţeruia, cu robii lui David au pornit şi ei şi s’au întâlnit cu ceilalţi la heleşteul din Ghibeon; şi s’au aşezat unii de partea aceasta a heleşteului, iar alţii de partea cealaltă a heleşteului.

14 Şi Abner a zis către Ioab: «Să se scoale flăcăii şi să se bată în săbii în faţa noastră». Răspuns-a Ioab: «Să se scoale!»

15 Şi s’au sculat şi s’au potrivit la număr: doisprezece din Veniamin, adică de ai lui Işboşet, fiul lui Saul, şi doisprezece din oamenii lui David. i

16 Şi s’au înhăţat de păr unul cu altul şi şi-au înfipt sabia în coastă unul altuia şi s’au prăbuşit cu toţii; de aceea locul acela, care este lângă Ghibeon, se numeşte «Poiana Vrăjmaşilor».

17 Şi a fost în ziua aceea o luptă crâncenă foarte şi Abner şi oamenii din Israil au fost bătuţi de părtaşii lui David.

18 Şi erau acolo trei feciori ai lui Ţeruia: Ioab şi Abişai şi Asael; iar Asael era iute de picior ca o gazelă din câmpie.

19 Ci Asael a urmărit de aproape pe Abner şi nu s’a abătut din mersul lui, nici la dreapta, nici la stânga, ţinându-se pe urmele lui Abner.

20 Atunci Abner s’a uitat înapoi şi a întrebat: «Tu eşti oare, Asael?» Şi acesta a răspuns: «Eu sunt!»

21 Zis-a către el Abner: «Abate-te ori la dreapta, ori la stânga şi pune mâna pe unul din flăcăi şi ia-ţi armele de pe el!» Dar Asael n’a voit să se abată şi să nu-l mai urmărească.

22 Şi Abner a mai zis încă o dată către Asael: «Dă-te la o parte de dinapoia mea! De ce vrei să te dobor la pământ? Şi pe urmă cum voi ridica ochii mei către Ioab, fratele tău?»

23 Însă el n’a voit să se dea în lături. Atunci Abner întorcând suliţa l-a lovit în pântece şi suliţa i-a ieşit prin spate şi a căzut acolo şi a murit unde a căzut. Şi toţi câţi soseau la locul unde se prăbuşise şi murise Asael se opreau locului.

24 Iar Ioab şi Abişai au urmărit pe Abner şi când soarele era în asfinţit au ajuns la Ghibeat-Ama, care este drept în drept cu Ghiah, pe calea dinspre pustia Ghibeonului.

25 Dar Veniaminiţii s’a adunat în jurul lui Abner şi au alcătuit o singură ceată şi au stat pe vârful unui deal.

26 Atunci Abner a strigat către Ioab şi a zis: «Să nu se sature oare sabia niciodată? Nu ştii tu oare că sfârşitul va fi amărăciune? Şi câtă vreme vei mai îngădui oştirii să urmărească pe fraţi?»

27 Răspuns-a Ioab: «Pe viul Dumnezeu, dacă n’ai fi vorbit tu, oastea ar fi stăruit până mâine de dimineaţă să urmărească pe fraţii săi!»

28 Şi Ioab a sunat din bucium şi toată oastea s’a oprit şi n’a mai urmărit pe Israil, şi n’au mai pornit lupta din nou.

29 Apoi Abner şi oamenii săi au străbătut şesul toată noaptea aceea şi au trecut Iordanul, au tăiat de-a-curmezişul lunca Iordanului şi au ajuns la Mahanaim.

30 Ioab, de altă parte, întorcându-se de la urmărirea lui Abner şi-a adunat toată oastea, şi au lipsit de la număr dintre oamenii lui David nouăsprezece inşi precum şi Asael.

31 Însă părtaşii lui David au bătut şi au ucis din Veniamin şi din oastea lui Abner trei sute şaizeci de inşi.

32 La urmă, au ridicat pe Asael şi l-au înmormântat în mormântul părintelui său, din Betleem. Şi au mers Ioab şi oamenii săi toată noaptea şi li s’a luminat de ziuă la Hebron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.