×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 18

Moartea lui Absalom.

1 Apoi David a făcut numărătoarea oamenilor care îl însoţeau şi a pus peste ei căpitani la câte o mie şi căpitani la câte o sută.

2 Şi David şi-a împărţit oastea în trei cete: o treime a pus-o sub porunca lui Ioab, o treime sub a lui Abişai, fiul lui Ţeruia, fratele lui Ioab, şi o treime sub porunca lui Itai din Gat. Şi regele a zis ostaşilor: «Vreau şi eu să pornesc cu voi la luptă!»

3 Atunci ostaşii i-au răspuns: «Nu ţi se cade să porneşti cu noi, căci, dacă am lua-o la fugă, nu s’ar băga de seamă; de-am muri jumătate din noi, tot nu s’ar băga se seamă. Dar tu preţueşti cât zece mii ca noi. Drept aceea e mai de folos să stai în cetate, ca să ne sai în ajutor!»

4 Atunci regele a răspuns: «Voi face aşa cum chibzuiţi că e mai bine». Astfel regele a stat în dreptul porţii, iar toată oastea ieşea rânduită pe sute şi pe mii.

5 Dar regele a poruncit lui Ioab şi lui Abişai şi lui Itai astfel: «Purtaţi-vă blând cu băiatul, cu Absalom». Şi toată oastea a auzit ce a poruncit regele tuturor căpitanilor cu privire la Absalom.

6 Şi oastea a ieşit în câmp deschis ca să dea piept cu Israil, şi lupta s’a desfăşurat în codrul lui Efraim.

7 Atunci Israiliţii fură bătuţi acolo de ostaşii lui David şi a fost în ziua aceea o înfrângere mare, căzând douăzeci de mii de inşi.

8 Şi luptele de acolo s’au întins în tot ţinutul şi codrul a mâncat mai mult norod decât a mâncat sabia, în ziua aceea.

9 Atunci Absalom a dat întâmplător peste oamenii lui David, şi Absalom mergea călare pe un catâr şi catârul a intrat sub rămurişul unui stejar bătrân şi chica lui Absalom s’a încâlcit în stejar, aşa încât el a rămas spânzurat între cer şi pământ, pe când catârul de sub el s’a tot dus înainte.

10 Văzând aceasta, un ostaş a vestit pe Ioab şi i-a spus: «Văzui acum pe Absalom spânzurat de un stejar».

11 Răspuns-a Ioab omului care-i adusese vestea: «Ei! Dacă l-ai văzut, de ce nu l-ai doborît atunci acolo, la pământ? Şi eu ţi-aş fi dat zece sicli de argint şi un brâu!»

12 Dar ostaşul a răspuns lui Ioab: «Chiar dacă mi-ar fi numărat cineva în palmă o mie de sicli de argint, n’aş fi întins mâna mea împotriva fiului regelui, de vreme ce în auzul nostru regele ţi-a dat ţie şi lui Abişai şi lui Itai această poruncă: «Fiţi de strajă, pentru băiat, pentru Absalom».

13 Şi dacă cu primejdia vieţii mele tot aş fi fost viclean, fapta mea n’ar fi rămas tăinuită în faţa regelui, iar tu te-ai fi dat în lături de la mine.

14 Ioab însă a întâmpinat: «Nicidecum! Îl voi străpunge cu tine de faţă.» Şi a luat atunci trei suliţe în mână şi le-a înfipt în pieptul lui Absalom. Şi fiindcă el tot mai trăia între crengile stejarului,

15 S’au apropiat zece tineri, scutierii lui Ioab, şi au lovit de istov pe Absalom şi l-au omorît.

16 Atunci Ioab a sunat din bucium şi oastea s’a întors de la urmărirea Israiliţilor, căci Ioab a voit să cruţe norodul.

17 Şi au luat pe Absalom şi l-au aruncat în codru, într’o prăpastie adâncă şi au grămădit peste el un morman mare de pietre. Apoi toţi Israiliţii au dat fuga fiecare la vatra lui.

18 Dar Absalom încă din viaţă îşi ridicase columna de pomenire care este în Valea Regelui, căci zicea el: «N’am nici un copil care să-mi pomenească numele!» Astfel şi-a legat numele de această columnă. Şi i se zice Columna lui Absalom până în ziua de azi.

19 Dar Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a grăit: «Vreau să alerg şi să-i duc regelui vestea cea bună, că Domnul i-a dat izbândă împotriva vrăjmaşilor lui».

20 Răspunsu-i-a Ioab: «Nu eşti omul care să ducă astăzi vestea. Ai putea să duci vestea într’altă zi, astăzi însă nu eşti bun de dus vestea, fiindcă a murit chiar fiul regelui!»

21 Atunci Ioab a poruncit unui rob etiopian: «Du-te şi spune regelui aceea ce ai văzut». Şi robul etiopian s’a închinat înaintea lui Ioab şi a pornit în fugă.

22 Dar Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, vorbi din nou şi zise lui Ioab: «Orice se va întâmpla, mă voi repezi şi eu după etiopian». Zis-a Ioab: «De ce vrei să alergi şi tu, fiul meu? Nu vei avea nici o răsplată pentru asemenea veste!»

23 El totuşi a răspuns: «Orice ar fi, eu voi da o fugă». Deci i-a zis Ioab: «Aleargă». Şi Ahimaaţ a pornit la fugă pe calea din lunca Iordanului şi l-a întrecut pe etiopian.

24 Ci David şedea între cele două porţi, iar străjărul se urcase pe coperişul porţii, deasupra zidului şi, ridicându-şi ochii şi uitându-se, iată că un om venea în goană singur.

25 Atunci străjărul, strigând tare, a dat de veste regelui şi regele a zis: «Dacă este singur, atunci are o veste de adus». Iar acela alerga întins şi se apropia.

26 Ci străjărul a văzut încă un om care alerga şi străjărul a strigat spre poartă şi a zis: «Iată încă un om «singur» care vine în fugă». Şi regele a spus: «Şi acesta este un binevestitor».

27 Dar străjărul a adăogat: «Mă uit la alergătura celui dinainte şi văd că seamănă cu alergătura lui Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc». Şi regele a întâmpinat: «Acesta este un om de ispravă şi el vine cu o veste bună!»

28 Şi Ahimaaţ a strigat întâmpinând pe rege: «Bună pace!» Şi s’a închinat înaintea regelui cu faţa până la pământ şi a grăit: «Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău, care a vârît în mare strâmtoare pe cei ce şi-au ridicat mâna lor împotriva stăpânului meu, regele!»

29 Însă regele a întrebat: «Este sănătos flăcăul meu Absalom?» Ahimaaţ l-a întâmpinat: «Am văzut un vălmăşag mare când Ioab trimetea pe robul tău la Măria Ta, dar robul tău n’a văzut ce s’a întâmplat.»

30 Atunci regele a dat poruncă: «Treci laoparte şi rămâi aici». Şi s’a dat laoparte şi a stat în picioare.

31 Şi iată că soseşte şi etiopianul şi etiopianul rosti: «Primească veste bună Stăpânul meu, regele, căci Domnul ţi-a făcut astăzi dreptate împotriva tuturor celor ce s’au răzvrătit asupră-ţi!»

32 Ci regele a întrebat pe etiopian: «Este oare sănătos flăcăul meu Absalom?» Atunci a răspuns etiopianul: «Ca acestui flăcău, să le meargă duşmanilor Stăpânului meu, regele, şi tuturor acelora care se ridică împotriva ta, cu gând să-ţi facă rău.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.