×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 14

Întoarcerea lui Absalom şi împrejurările însoţitoare.

1 Ci Ioab, fiul lui Ţeruia, a înţeles că inima regelui tânjeşte după Absalom.

2 Drept aceea Ioab a trimis la Tecoa şi a adus de acolo o femeie iscusită şi a vorbit cu ea: «Fă-te că eşti cu mare jale şi îmbracă-te în veşminte cernite, şi nu te unge cu untdelemn şi fii ca o femeie care de multe zile plânge după un mort.

3 Şi intră la rege şi vorbeşte-i aşa.» Şi Ioab a învăţat-o cuvintele pe care avea să le spună.

4 Deci femeia din Tecoa a intrat la rege şi a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat şi a grăit: «Măria Ta, ajută-mă!»

5 Zis-a regele către ea: «Care este păsul tău?» Răspuns-a ea: «Vai, sunt o femeie văduvă, căci bărbatul meu a murit!

6 Şi roaba ta avea doi feciori şi s’au încăierat amândoi pe câmp, şi nefiind nimeni care să-i despartă, unul a lovit pe celălalt şi l-a omorît.

7 Şi iată s’a sculat tot neamul împotriva roabei tale şi strigă: «Dă-ne pe cel ce a omorît pe fratele său, ca să-l isprăvim, răzbunând viaţa fratelui său, pe care l-a ucis; şi vom nimici şi pe moştenitor!» Astfel ei vor să stingă tăciunele care mi-a mai rămas, ca să nu-i mai lase soţului meu nici nume, nici urmaşi pe faţa pământului!»

8 Atunci regele a grăit către femeie: «Du-te la casa ta, căci eu voi da porunci spre binele tău!»

9 Dar femeia din Tecoa a răspuns regelui: «Asupra mea, stăpâne, Măria Ta, să rămână vina şi asupra casei tatălui meu! Iar regele şi tronul său să fie fără vină!»

10 Zis-a regele: «Cine îţi va căuta pricină, să-l aduci la mine şi nu se va mai lega de tine!»

11 Răspuns-a femeia: «Aducă-şi aminte regele de Domnul Dumnezeul său, ca răzbunătorul sângelui să nu săvârşească acest mare prăpăd şi să nu piardă pe feciorul meu!» Atunci regele grăi: «Viu este Domnul! Nici un fir de păr al fiului tău nu va cădea pe pământ.»

12 Vorbit-a iar femeia: «Îngădue roabei tale să mai spună un cuvânt stăpânului meu, regele.» Răspunsu-i-a: «Vorbeşte!»

13 Atunci a zis femeia: «De ce, dar, cugeţi tu una ca aceasta împotriva poporului lui Dumnezeu? Căci rostind regele cuvântul acesta, el este de-a-dreptul vinovat, pentru că nu aduce înapoi pe izgonitul său.

14 Ci noi vom muri fără îndoială şi suntem ca apa vărsată pe pământ şi care nu se mai adună. Dar Dumnezeu nu va lua viaţa acelui care îşi bate capul şi face planuri ca să nu lase în surghiun pe cel surghiunit de lângă sine.

15 Iar acum am venit ca să spun acest cuvânt regelui, domnul meu, fiindcă gloata m’a speriat şi atunci s’a gândit roaba ta: «Ia să vorbesc cu Măria Sa! Poate că regele va împlini rugămintea roabei sale.

16 De bună seamă regele va da ascultare şi va izbăvi pe roaba sa din mâna omului care umblă să mă piardă, pe mine împreună cu fiul meu, din moştenirea lui Dumnezeu.

17 Apoi s’a gândit roaba ta: «Cuvântul stăpânului meu, regele, să-mi aducă linişte! Căci întocmai ca îngerul lui Dumnezeu, aşa este stăpânul meu, regele, ca să asculte şi binele şi răul. Ci Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine!»

18 Atunci răspunzând regele a zis către femeie: «Te rog să nu ascunzi de mine nimic din cele ce te voi întreba». Grăit-a femeia: «Poruncească stăpânul meu, regele!»

19 Deci a întrebat regele: «Nu cumva mâna lui Ioab este cu tine, în toată această pricină?» Atunci femeia a răspuns astfel: «Pe viaţa ta, stăpâne, Măria Ta, dacă poate să cârmească cineva la dreapta ori la stânga, din tot ce a spus stăpânul meu regele! Într’adevăr, robul tău Ioab, el este cel ce mi-a dat poruncă şi care a pus în gura roabei tale toate aceste cuvinte.

20 Robul tău Ioab a urzit această poveste, ca să schimbe, prin pildă, înfăţişarea lucrului, însă stăpânul meu este înţelept, cu înţelepciunea îngerilor lui Dumnezeu, aşa încât ştie toate câte se întâmplă pe pământ.»

21 Atunci regele a rostit către Ioab: «Iată că tu ai pus la cale treaba aceasta. Deci du-te, adu înapoi pe băiat, pe Absalom!»

22 Şi Ioab a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat şi a binecuvântat pe rege şi a zis mai departe: «Azi a cunoscut robul tău, doamne, Măria Ta, că am aflat har în ochii tăi, întrucât Măria Ta a îndeplinit rugămintea robului său.»

23 Apoi Ioab s’a sculat şi s’a dus la Gheşur şi a adus pe Absalom la Ierusalim.

24 Ci regele a poruncit: «Întoarcă-se la el acasă, dar faţa mea să n’o vază!» Astfel Absalom s’a întors la el acasă, fără să vază faţa regelui.

25 Şi bărbat frumos ca Absalom şi foarte de lăudat nu se afla altul în tot Israilul. De la talpa piciorului până în creştetul capului, nu găseai la el nici un cusur.

26 Iar când îşi tundea părul, şi se tundea din an în an, căci îl împovăra părul, şi de aceea îl tundea, greutatea părului capului său era de două sute de sicli, după cântarul regelui.

27 Şi i s’au născut lui Absalom trei fii şi o fiică, pe care a numit-o Tamara şi care era tare mândră la vedere.

28 Şi a stat Absalom în Ierusalim doi ani, dar faţa regelui n’a văzut-o.

29 După aceea, Absalom a trimis să cheme pe Ioab, ca să-l îndemne să se ducă la rege; însă Ioab n’a voit să vie la el. Deci a trimis şi a doua oară şi tot n’a voit să vie.

30 Atunci Absalom a zis slujitorilor săi: «Vedeţi că ţarina lui Ioab este vecină cu mine şi are pe ea holde de orz. Duceţi-vă şi daţi-i foc.» Şi slujitorii lui Absalom au dat foc lanului.

31 Şi au venit robii lui Ioab la el cu veşmintele sfâşiate şi i-au spus: «Oamenii lui Absalom au aprins o parte din holdă.» Deci atunci s’a sculat Ioab şi a a venit la Absalom acasă şi l-a întrebat: «De ce au dat foc oamenii tăi holdei de pe ţarina mea?»

32 Răspuns-a Absalom lui Ioab: «Iată, am trimes la tine oameni care să-ţi spună: «Vino încoace», ca să te trimit la rege şi să-l întrebi de ce am venit din Gheşur. Mi-ar fi fost mai îndemână să fi rămas acolo! Ci acum vreau să văd faţa regelui; şi dacă îmi găseşte vre-o vină, să mă dea morţii!»

33 Deci Ioab s’a dus la rege şi i-a împărtăşit toate acestea. Apoi regele l-a chemat pe Absalom şi el a venit la rege şi el s’a închinat, cu faţa la pământ, înaintea regelui. Atunci regele a sărutat pe Absalom.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.