×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 13

Tamara, Amnon şi Absalom.

1 Iar după acestea, Absalom, fiul lui David, având o soră prea frumoasă, care se chema Tamara, Amnon, tot fiul lui David, s’a îndrăgostit de ea.

2 Şi Amnon era chinuit greu şi gata să cază bolnav, de dragul soră-si Tamara, căci ea era fecioară şi lui Amnon i se părea lucru cu neputinţă să apuce pe vre-o cale cu ea.

3 Ci Amnon avea un prieten, anume Ionadab, fiul lui Şimea, fratele lui David, şi Ionadab era om tare iscusit.

4 Deci el zise lui Amnon: «De ce eşti tu, o principe, atât de abătut, zi de zi? Nu vrei să-mi spui mie?» Răspuns-a lui Amnon: «Iubesc pe Tamara, sora lui Absalom, fratele meu.»

5 Atunci i-a spus Ionadab: «Culcă-te în patul tău, şi fă-te că eşti bolnav. Şi când tatăl tău va veni să te vază, să-l rogi: «Aş vrea să vină Tamara, soră-mea, ca să-mi dea ceva de mâncare. Şi să gătească mâncarea înaintea ochilor mei, ca să văd şi eu şi să mănânc din mâna ei!»

6 Şi Amnon s’a culcat şi s’a făcut că e bolnav şi, venind regele să-l vază, zis-a Amnon către rege: «Să vie Tamara, sora mea, şi să-mi pregătească sub ochii mei două turte, să mănânc din mâna ei!»

7 Atunci David a trimis în palat, după Tamara şi i-a poruncit: «Să te duci în casa fratelui tău Amnon şi să-i faci ceva de mâncare».

8 Şi astfel Tamara a venit în casă la Amnon, fratele ei, şi el era culcat. Ci ea a luat cocă şi a frământat-o şi a făcut turte înaintea ochilor lui şi a pus turtele la foc.

9 Apoi a luat tigaia şi a răsturnat-o înaintea lui. Însă el n’a voit să mănânce şi a strigat: «Să iasă toţi din faţa mea?. Şi au ieşit toţi de la el.

10 Zis-a Amnon către Tamara: «Adu-mi de mâncare în iatac, să mănânc din mâna ta». Şi Tamara a luat turtele pe care le făcuse şi le-a dus fratelui ei, Amnon, în iatac.

11 Dar când a venit lângă el să-i dea să mănânce, el a prins-o şi i-a spus: «Vino! Culcă-te cu mine, sora-mea!»

12 Răspuns-a ea: «Nu aşa, frate-meu! Nu mă lua cu sila, căci nu se face aşa în Israil! Nu săvârşi această ticăloşie!

13 Căci încotro mă voi duce eu cu ocara mea? Iar tu vei fi în Israil ca unul dintre netrebnici. Ci vorbeşte acum cu regele, căci el nu se va împotrivi să mă dea după tine.»

14 Însă el n’a voit să asculte de rugăminţile ei, ci fiind mai vârtos decât ea, a luat-o cu de-a-sila şi s’a culcat cu ea.

15 Şi Amnon simţi pentru ea o ură mare din cale afară, că era mai mare ura cu care o ura, decât dragostea cu care o iubise. Şi atunci Amnon a strigat la ea: «Scoală-te! Du-te!»

16 Şi ea a zis către el: «Nu, fratele meu, căci, dacă mă goneşti, mai mare este nelegiuirea aceasta decât cealaltă pe care ai săvârşit-o cu mine». Dar el n’a voit să-i dea nici o ascultare,

17 Ci a chemat pe copilul său de casă, care-l slujea, şi i-a poruncit: «Alungă-o pe aceasta de la mine, afară, şi închide uşa după ea.»

18 Şi Tamara avea pe ea o haină lungă, cu mâneci, fiindcă aşa se îmbrăcau înainte vreme fiicele regelui, cât erau fecioare. Deci slujitorul a dat-o afară şi a închis uşa după ea.

19 Atunci Tamara şi-a pus cenuşă pe cap şi haina cea lungă de pe ea, cea cu mâneci, a sfâşiat-o şi s’a apucat cu mâinile de cap şi a pornit să meargă şi să ţipe pe când mergea.

20 Ci a întrebat-o Absalom, fratele ei: «Nu cumva Amnon, fratele tău, a fost cu tine? Dar acum, sora mea, linişteşte-te, căci e fratele tău. Nu-ţi fie inima rea pentru aceasta.» Deci Tamara rămase nemângâiată în casa fratelui ei Absalom.

21 Şi auzind regele David de toată această întâmplare, se mânie foarte.

22 Absalom însă nu vorbi cu Amnon nici în rău, nici în bine, dar Absalom ura pe Amnon, pentru cuvântul că smerise pe soră-sa Tamara.

23 După doi ani de zile, Absalom puse să-i tundă oile, la Baal-Haţor lângă Efraim, şi Absalom pofti pe toţi fiii regelui,

24 Anume ducându-se la rege şi spunându-i: «Iată că robul tău are tunzători la tunsul oilor. Binevoiască regele să vie cu curtenii săi, la robul său.»

25 Însă regele i-a răspuns lui Absalom: «Ba nu, fiul meu! Să nu mai venim toţi, ca să te împovărăm.» Totuşi Absalom a stăruit pe lângă rege, dar regele n’a voit să meargă şi l-a binecuvântat să plece.

26 Atunci grăit-a Absalom: «Dacă nu, să meargă cu noi cel puţin Amnon, fratele meu!» Ci regele răspunse: «De ce să meargă cu tine?»

27 Dar Absalom s’a ţinut de rege până când i-a dat voie lui Amnon şi tuturor fiilor regelui să vie la el.

28 Şi Absalom a poruncit slugilor sale şi le-a spus: «Băgaţi de seamă: când Amnon va începe să se înveselească de vin şi eu voi rosti către voi: «Loviţi pe Amnon!», voi să-l omorîţi. Să nu vă fie teamă! Căci eu sunt cel ce vă poruncesc. Fiţi curajoşi şi dovediţi-vă viteji!»

29 Şi slugile lui Absalom făcură cu Amnon precum le poruncise Absalom. Atunci toţi fiii regelui se sculară şi încălecară fiecare pe catârul său şi fugiră.

30 Şi pe când ei erau încă pe drum, sosi la David zvonul acesta: «Absalom a înjunghiat pe toţi fiii regelui şi n’a mai rămas dintre ei nici unul!»

31 Şi s’a sculat regele şi şi-a sfâşiat veşmintele şi s’a culcat la pământ; şi toţi casnicii din jurul lui stăteau cu veşmintele sfâşiate.

32 Dar Ionadab, fiul lui Şimea, fratele lui David, se ridică şi grăi: «Să nu gândească stăpânul meu că au fost omorîţi, toate odraslele, fiii regelui, fiindcă numai Amnon trebue să fi murit, căci după capul lui Absalom nenorocirea aceasta era hotărîtă, din ziua când Amnon a umilit pe soră-sa Tamara.

33 Deci acum, stăpânul meu, regele să nu pună la inimă gândul acesta şi să creadă că au murit toţi principii, ci numai Amnon singur trebue să fi murit!»

34 Însă Absalom fugise. Şi ridicându-şi ochii ostaşul care era de strajă şi uitându-se, iată că gloată multă venea pe povârnişul de la Horonaim la vale.

35 Atunci Ionadab zise către rege: «Iată, fiii regelui sosesc. Precum a zis robul tău aşa s’a şi întâmplat!»

36 De abia isprăvise cuvântul şi, iată, fiii regelui sosiră şi ridicând glasurile lor plânseră, şi la fel şi regele şi toţi curtenii lui au pornit să plângă cu jale mare.

37 În vremea aceasta Absalom fugise, şi s’a dus la Talmai, feciorul lui Amihud, regele din Gheşur. Însă David era în mare tristeţe toată vremea, din pricina feciorului său.

38 Astfel Absalom fugind şi ajungând la Gheşur a stat acolo trei ani;

39 Iar duhul regelui conteni cu mânia lui împotriva lui Absalom, căci se mângâiase acum de moartea lui Amnon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.