×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 11

David, Batşeba şi uciderea lui Urie.

1 Iar după ce a trecut anul, pe vremea când regii pornesc la război, trimis-a David pe Ioab şi pe ostaşii săi cu el şi tot Israilul şi au pustiit ţara Amoniţilor şi au împresurat Raba; iar David stătea în Ierusalim.

2 Şi, odată, în faptul serii, sculându-se David din crivatul său şi plimbându-se pe terasa palatului domnesc, văzu, de pe terasă, o femeie care se scălda. Şi femeia era la vedere tare frumoasă.

3 Atunci David trimise ca să cerceteze în privinţa femeii. Dar el îşi zise: «Aceasta este Batşeba, fiica lui Eliam, soţia lui Urie Heteul».

4 Ci David trimise soli ca s’o aducă. Şi ea veni la el si el se culcă cu ea. Iar ea tocmai se curăţise de necurăţenia ei. Apoi s’a întors acasă.

5 Iar femeia a rămas grea şi a trimis şi a vestit pe David şi i-a spus: «Am rămas grea!»

6 Apoi David i-a trimis lui Ioab poruncă: «Trimite-mi pe Urie Heteul». Şi Ioab trimise pe Urie la David.

7 Sosind Urie la el, David îl întrebă ce face Ioab, cum se luptă oastea şi cum merge războiul.

8 Apoi David i-a poruncit lui Urie: «Pogoară-te în casa ta şi spală-te pe picioare!» Şi Urie a ieşit din palatul domnesc şi după el porni un dar de la masa lui Vodă.

9 Dar Urie se culcă la poarta palatului domnesc, împreună cu toţi casnicii stăpânului său şi nu se pogorî la el acasă.

10 Şi i-au spus lui David vestea: «Urie nu s’a dus la el acasă!» Atunci David a zis lui Urie: «Ai venit de pe drum; de ce nu te-ai pogorît în casa ta?»

11 Răspuns-a Urie lui David: «Când chivotul şi Israil şi Iuda locuesc în corturi şi generalul meu Ioab şi oştenii stăpânului meu stau tăbărîţi în câmp deschis, cum o să mă duc eu la mine acasă, să mănânc, să beau şi să mă culc cu nevastă-mea? Pe viaţa ta şi pe viaţa sufletului tău, că treaba aceasta nu voi face-o!»

12 Grăit-a David lui Urie: «Mai stai şi astăzi aici şi mâine îţi voi da drumul». Deci Urie rămase în Ierusalim şi în ziua aceea.

13 Iar a doua zi David îl chemă la masă şi Urie mâncă şi bău înaintea lui şi David îl îmbată. Însă seara Urie ieşi să se culce în culcuşul său împreună cu casnicii stăpânului său, dar acasă nu se duse.

14 A doua zi de dimineaţă, David scrise o scrisoare lui Ioab şi o trimise prin mâna lui Urie.

15 Iar în scrisoare el scria aşa: «Du pe Urie unde va fi lupta cea mai aprigă, apoi daţi înapoi din spatele lui, ca să fie lovit şi să moară!»

16 Când Ioab împresură cetatea, puse pe Urie în locul unde ştia că sunt luptători mai viteji.

17 Atunci ostaşii din cetate făcură un iureş şi se încăierară cu Ioab şi din oastea lui David căzură câţiva ostaşi, iar Urie Heteul muri şi el.

18 Pe urmă Ioab trimise veste lui David cu toate amănuntele luptei.

19 Atunci el dădu această poruncă trimisului: «După ce vei isprăvi de spus regelui toate împrejurările luptei,

20 Dacă va izbucni mânia regelui şi va striga la tine: «De ce v’aţi apropiat de cetate ca să vă luptaţi? Nu ştiaţi voi că vă vor arunca pietre în cap?

21 Că doar cine a omorît pe Abimelec, fiul lui Ierubaal? Nu i-a zvârlit oare o femeie o piatră de râşniţă de pe zid şi a murit la Tebeţ? Atunci de ce v’aţi apropiat de ziduri?» Tu însă să răspunzi: «Robul tău Urie Heteul a murit şi el!»

22 Deci s’a dus solul şi a intrat şi i-a povestit lui David tot ceea ce-i dăduse în grijă Ioab şi tot şirul bătăliei.

23 Şi solul a istorisit lui David: «Ostaşii din cetate au fost mai viteji decât noi şi au dat un iureş împotriva noastră, în câmp deschis. Atunci noi am tăbărît pe ei şi am ajuns până la poarta cetăţii.

24 Iar arcaşii slobozeau de pe zid săgeţi împotriva ostaşilor tăi, şi din ostaşii regelui şi-au găsit moartea vreo optsprezece inşi, şi a murit şi robul tău Urie.»

25 Rostit-a David către sol: «Aşa să spui lui Ioab: «Nu-ţi fie inima rea din această pricină, fiindcă aşa mănâncă sabia, când pe unul, când pe altul. Îndârjeşte-te la luptă împotriva cetăţii şi dă-o la pământ.» – Aşa să-l îmbărbătezi!»

26 Şi femeia lui Urie a auzit că Urie, soţul ei a murit şi şi-a jelit soţul.

27 Iar după ce zilele de jale au trecut, a trimis David şi a luat-o la el în casă. Astfel a ajuns soţia lui şi a născut un fecior. Dar această faptă, pe care o săvârşise David, a fost faptă rea în ochii Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.