×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 9

Noe si făgăduinţa lui Dumnezeu. Feciorii lui Noe.

1 Şi Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe feciorii lui şi le-a zis: «Fiţi roditori şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul,

2 Şi teamă de voi şi groază de voi să domnească peste toate vieţuitoarele pământului şi peste toate păsările cerului. Tot ce mişcă pe pământ şi toţi peştii mării sunt daţi în mâna voastră.

3 Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie vouă demâncare, precum v’am dat şi toată iarba verde.

4 Numai carnea, cu puterea ei de viaţă, adică cu sângele ei, să n’o mâncaţi.

5 Şi negreşit, pentru sângele vostru, pentru viaţa voastră, voi cere răzbunare; de la oricare fiară voi cere acest sânge, chiar şi din mâna omului, din mâna fratelui său, cu răzbunare voi cere viaţa omului.

6 Cine varsă sânge omenesc, prin mână de om sângele lui se va vărsa, căci după chipul său a făcut Dumnezeu pe om.

7 Iară voi fiţi roditori şi vă înmulţiţi, răspândiţi-vă pe pământ şi-l stăpâniţi!»

8 Apoi a grăit Dumnezeu către Noe şi către feciorii lui şi le-a spus:

9 «Iată eu voi încheia legământul meu cu voi şi cu seminţia voastră,

10 Şi cu toate făpturile vii care sunt cu voi: cu păsările, cu dobitoacele şi cu toate vieţuitoarele pământului, care sunt cu voi, cu toate câte au ieşit din corabie, cu toate jivinele pământului.

11 Deci voi încheia legământul meu cu voi: Nici o făptură nu va mai fi stârpită de apele potopului şi nu va mai fi potop ca să prăpădească pământul.»

12 Şi a adăogat Dumnezeu: «Acesta este semnul legământului pe care îl statornicesc între mine şi voi, şi toate vieţuitoarele care sunt cu voi, spre veacuri şi veacuri:

13 Pus-am în nori curcubeul meu, ca să fie semnul legământului, între mine şi pământ.

14 Iar când voi grămădi noii deasupra pământului şi se va arăta curcubeul în nori,

15 Atunci îmi voi aduce aminte d legământul care este între mine şi voi şi toate vieţuitoarele de tot soiul, şi apele nu se vor mai aduna în potop, ca să nimicească toată făptura;

16 Curcubeul se va arăta în nori şi mă voi uita la el, ca să-mi aduc aminte de legământul veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele cu viaţă în ele, din toate felurimile de pe pământ!»

17 Apoi, a zis Dumnezeu lui Noe: «Acesta este legământul pe care l-am aşezat între mine şi toată făptura de pe pământ!»

18 Şi feciorii lui Noe, care au ieşit din corabie au fost: Sem, Ham şi Iafet; iar Ham este tatăl lui Canaan.

19 Aceştia trei sunt feciorii lui Noe şi din ei s’a umplut de oameni tot pământul.

20 Şi a început Noe să muncească pământul şi a sădit vie.

21 Şi a băut vin şi s’a îmbătat şi s’a dezvelit în cortul său.

22 Şi a văzut Ham, tatăl lui Canaan, goliciunea părintelui său şi s’a dus să le spună celor doi fraţi ai săi, care erau afară.

23 Atunci au luat Sem şi Iafet o mantie şi punând-o amândoi pe umerii lor, au mers deandăratele şi au acoperit goliciunea părintelui lor, iar feţele lor erau întoarse, aşa încât n’au văzut goliciunea părintelui lor.

24 Şi s’a trezit Noe din beţia lui şi a aflat ceea ce îi făcuse lui feciorul său cel mai tânăr.

25 Şi atunci Noe a zis: «Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor săi!»

26 Şi a adăogat: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui!

27 Dumnezeu să dea întindere lui Iafet şi să locuiască în corturile lui Sem, iar Canaan să fie robul lui!»

28 Iar Noe a mai trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.

29 Deci toate zilele lui Noe au fost nouă sute şi cincizeci de ani. Apoi a murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.