×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 7

Corabia lui Noe şi prăpădul potopului.

1 Şi a zis Domnul lui Noe: «Intră tu şi toată casa ta în corabie, căci numai pe tine te-am cunoscut drept, înaintea mea, în neamul acesta.

2 Din toate dobitoacele cele curate ia cu tine câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din dobitoacele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.

3 Aşijderea şi din păsările cerului câte şapte perechi, bărbătuşul şi găinuşa, ca să le dăinuiască sămânţa pe toată faţa pământului.

4 Căci peste şapte zile eu voi slobozi ploaie pe pământ, timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi voi şterge de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am zidit.»

5 Iar Noe a făcut întru totul, aşa precum i-a poruncit Domnul.

6 Şi Noe era în vârstă de şase sute de ani, când apele potopului veniră asupra pământului.

7 Şi au intrat Noe şi feciorii săi şi femeia sa şi nurorile sale, cu el în corabie, din pricina apelor potopului.

8 Din dobitoacele curate şi din cele necurate şi din păsări şi din tot ce se târăşte pe pământ,

9 Două câte două veniră la Noe în corabie, parte bărbătească şi parte femeiască, aşa cum îi poruncise Dumnezeu lui Noe.

10 Iar când s’au împlinit şapte zile, apele potopului au pornit pe pământ.

11 În anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea ţâşniră toate izvoarele marelui adânc şi stăvilarele cerului se crăpară.

12 Şi a ţinut ploaia pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13 În ziua aceea a intrat Noe în corabie şi împreună cu el: Sem, Ham şi Iafet, feciorii lui Noe, femeia lui Noe şi cele trei femei ale fiilor săi,

14 Apoi tot felul de fiare şi tot felul de dobitoace şi tot soiul de târîtoare, care se târăsc pe pământ, şi tot felul de păsări şi tot felul de păsărele şi de zburătoare.

15 Şi au intrat la Noe în corabie, perechi-perechi, din toate vieţuitoarele cu duh de viaţă în ele.

16 Şi veneau, veneau parte bărbătească şi parte femeiască, din toată făptura, precum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Dumnezeu a închis uşa după el.

17 Şi a stăruit potopul patruzeci de zile pe pământ şi au crescut apele şi au ridicat corabia, şi ea plutea pe deasupra pământului.

18 Şi apele au crescut mari şi au sporit foarte pe pământ, şi corabia plutea pe faţa apelor.

19 Şi apele au crescut uriaşe pe pământ, afară din cale, încât toţi munţii cei mai înalţi, de sub tot cerul, fură acoperiţi.

20 Cu cincisprezece coţi deasupra lor se ridicară apele şi munţii fură acoperiţi.

21 Atunci pieri toată făptura care se mişcă pe pământ: păsări, dobitoace şi fiare, cât şi toate vietăţile care mişună pe pământ, precum şi toţi oamenii.

22 Toate vieţuitoarele de pe uscat cu suflare de viaţă în nările lor, toate pieriră.

23 Astfel au fost stârpite toate făpturile de pe faţa pământului, de la om până la dobitoc, până la târîtoare, până la păsările cerului; stârpite au fost de pe pământ şi au rămas numai Noe şi cu cei ce se aflau cu el în corabie.

24 Şi au crescut apele pe pământ vreme de o sută cincizeci de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.