×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 6

Răutatea şi păcatele fiilor lui Adam întărâtă pe Dumnezeu. Noe singur va scăpa de potop.

1 Iar după ce oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului şi li s’au născut fete,

2 Atunci au văzut fiii lui Dumnezeu că fetele oamenilor sunt frumoase şi şi-au luat de neveste, din toate, pe acelea pe care şi le-au ales.

3 Şi a zis Domnul: «Nu va rămânea Duhul meu în oameni pururea, fiindcă sunt trup. Drept aceea zilele lor să fie o sută douăzeci de ani!»

4 Iar în vremea aceea erau pe pământ Uriaşii, mai ales după ce fiii lui Dumnezeu intrară la fiicele oamenilor şi le născură fii. Aceştia sunt vitejii cei vestiţi din vechime.

5 Şi când a văzut Domnul că s’a înmulţit răutatea oamenilor pe pământ şi că toată închipuirea cugetelor inimii lor este numai şi numai spre răutate, în toată vremea,

6 I-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ şi s’a mâhnit în inima sa.

7 Atunci a rostit Domnul: «Nimici-voi, de pe faţa pământului, pe omul pe care l-am zidit, şi pe om şi dobitoacele şi târîtoarele şi păsările cerului, căci îmi pare rău că le-am zidit».

8 Ci Noe a aflat har în ochii Domnului.

9 Iată istoria vieţii lui Noe. Noe era om drept şi fără prihană în veacul său şi Noe umbla cu Dumnezeu.

10 Şi i s’au născut lui Noe trei feciori: Sem, Ham şi Iafet.

11 Ci pământul se stricase în faţa lui Dumnezeu şi se umpluse de silnicie.

12 Şi s’a uitat Dumnezeu pe pământ şi iată se stricase, fiindcă tot trupul îşi stricase rostul său pe pământ.

13 Atunci a grăit Dumnezeu către Noe: «Sfârşitul a toată făptura stă gata, în faţa mea, căci pământul s’a umplut de silnicie. Deci iată, eu îi voi nimici o dată cu pământul.

14 Fă-ţi o corabie din lemn de chiparos. Corabia s’o faci cu cămăruţe şi s’o ungi pe dinăuntru şi pe dinafară cu smoală.

15 Iată şi măsura după care s’o faci: trei sute de coţi să fie lungimea corăbiei, cincizeci de coţi lărgimea şi treizeci de coţi înălţimea ei.

16 Să faci corăbiei răsuflători şi să le croieşti la un cot de la acoperiş în jos, iar uşa corăbiei s’o pui într’o lăture. S’o faci cu trei rânduri de cămări: rândul de jos, al doilea şi al treilea.

17 Şi eu iată voi aduce potopul apelor pe pământ, ca să prăpădesc tot trupul de sub cer, care are în el duh de viaţă, şi tot ce se află pe pământ să piară.

18 Şi eu voi încheia legământul meu cu tine! Iar tu intră în corabie, tu şi feciorii tăi şi femeia ta.

19 Şi din toate vieţuitoarele, din toată făptura, câte două din toate să bagi în corabie, ca să rămână în viaţă, cu tine; parte bărbătească şi parte femeiască să fie!

20 Din tot soiul de păsări şi de dobitoace, şi din tot soiul de târîtoare ale pământului: câte o pereche din toate să vie la tine, ca să rămâie în viaţă.

21 Iar tu ia cu tine din orice fel de hrană care e bună de mâncat şi adun’o în corabie, ca să aveţi de mâncare voi şi dobitoacele.»

22 Şi Noe a făcut toate întocmai aşa cum i-a poruncit Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.