×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 5

Şirul patriarhilor, de la Adam până la Noe.

1 Iată izvodul neamurilor lui Adam. În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2 Bărbat şi femeie făcutu-i-a şi i-a binecuvântat pe ei şi le-a pus numele Om, în ziua când i-a făcut.

3 Şi Adam era în vârstă de o sută treizeci de ani şi i s’a născut un fiu, după asemănarea şi după chipul său, şi i-a pus numele Set.

4 Şi a mai trăit Adam, după ce i s’a născut Set, opt sute de ani, şi a avut fii şi fiice.

5 Deci toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani. Apoi a murit.

6 Şi Set era în vârstă de o sută cinci ani şi i s’a născut Enoş.

7 Şi a mai trăit Set, după ce i s’a născut Enoş, opt sute şapte ani, şi a avut fii şi fiice.

8 Deci toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani. Apoi a murit.

9 Şi Enoş era în vârstă de nouăzeci de ani şi i s’a născut Chenan.

10 Şi a mai trăit Enoş, după ce i s’a născut Chenan, opt sute cincisprezece ani, şi a avut fii şi fiice.

11 Deci toate zilele lui Enoş au fost nouă sute cinci ani. Apoi a murit.

12 Şi Chenan era în vârstă de şaptezeci de ani şi i s’a născut Mahalaleel.

13 Şi a mai trăit Chenan, după ce i s’a născut Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani, şi a avut fii şi fiice.

14 Deci toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani. Apoi a murit.

15 Şi Mahalaleel era în vârstă de şaizeci şi cinci de ani şi i s’a născut Iared.

16 Şi a mai trăit Mahalaleel, după ce i s’a născut Iared, opt sute treizeci de ani, şi a avut fii şi fiice.

17 Deci toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci de aui. Apoi a murit.

18 Şi Iared era în vârstă de o sută şaizeci şi doi de ani când i s’a născut Enoh.

19 Şi a mai trăit Iared, după ce i s’a născut Enoh, opt sute de ani, şi a avut fii şi fiice.

20 Deci toate zilele vieţii lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani. Apoi a murit.

21 Şi Enoh era în vârstă de şaizeci şi cinci de ani când i s’a născut Matusalem.

22 Şi Enoh a umblat în căile Domnului, după ce i s’a născut Matusalem, trei sute de ani, şi a avut fii şi fiice.

23 Deci au fost toate zilele lui Enoh trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24 Şi fiindcă Enoh umbla în căile Domnului, nu s’a mai văzut, căci Dumnezeu l-a luat la sine.

25 Şi Matusalem era în vârstă de o sută optzeci şi şapte de ani şi i s’a născut Lameh.

26 Şi a mai trăit Matusalem, după ce i s’a născut Lameh, şapte sute optzeci şi doi de ani şi a avut fii şi fiice.

27 Deci toate zilele lui Matusalem au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani. Apoi a murit.

28 Şi Lameh era în vârstă de o sută optzeci şi doi de ani şi i s’a născut un fiu.

29 Şi i-a pus numele Noe, zicând: «Acesta ne va mângâia de munca şi de truda mâinilor noastre, căşunate de pământul pe care l-a blestemat Dumnezeu!»

30 Şi a inai trăit Lameh, după ce i s’a născut Noe, cinci sute nouăzeci şi cinci de ani, şi a avut fii şi fiice.

31 Deci toate zilele vieţii lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani. Apoi a murit.

32 Şi Noe era în vârstă de cinci sute de ani şi i s’au născut lui Noe: Seni, Ham şi Iafet.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.