×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 49

Iacob binecuvântează pe fiii săi şi arată, în grai profetic ce va face Domnul cu fiecare dintre ei. Moartea lui Iacob.

1 Apoi Iacob a chemat pe fiii săi şi le-a zis: «Adunaţi-vă ca să vă vestesc ce vă va întâmpina pe voi în zilele care vor veni pe urmă.

2 Strângeţi-vă ca să ascultaţi, fii ai lui Iacob, ca să ascultaţi pe Israil, părintele vostru!

3 Ruben, tu eşti întâi născutul meu: mândria mea şi pârga puterii mele; cel dintâi în cinste şi cel dintâi în vârtute!

4 Clocotitor ca marea, nu vei avea întâietatea, căci te-ai urcat în patul tatălui tău. Şi atunci l-ai pângărit! – S’a suit în aşternutul meu!

5 Simion şi Levi – ce mai fraţi! Paloşele lor sunt sculele cruzimii.

6 Suflete al meu, nu te băga în punerile lor la cale! Nu te uni cu adunarea lor, tu slava mea! Căci în mânia lor ucis-au oameni şi ca să-şi facă cheful lor, au ologit tauri!

7 Blestemată fie mânia lor, căci a fost vijelioasă, şi turbarea lor, căci a fost crâncenă! Împărţi-i-voi pe ei întru Iacob şi-i voi împrăştia întru Israil!

8 Pe tine, Iudo, lăuda-te-vor fraţii tăi. Mâna ta va sta grea pe grumazul duşmanilor tăi. Iar fiii tatălui tău închina-se-vor ţie.

9 Pui de leu eşti tu, Iudo, când te ridici de pe pradă, fiul meu! El îndoaie genunchii şi se culcă aidoma leului şi leoaicei. Cine îl va scula pe el!

10 Schiptrul din Iuda nu va lipsi nici toiagul cârmuirii dintre picioarele sale, pâna ce nu va veni împăciuitorul şi de el asculta-vor popoarele.

11 El va lega de butucul de viţă asinul său şi ele coarda viţei mânzul asinei sale; el va spăla în vin veşmântul său şi mantia sa în sângele ciorchinilor.

12 Ochii săi vor fi roşii ca vinul şi dinţii săi albi ca laptele.

13 Zebulon locui-va la ţărmul mării; el va da corăbiilor liman şi hotarele lui se vor întinde până la Sidon.

14 Isahar este ca asinul vârtos, care stă culcat între staule;

15 Văzând că odihna este bună şi imaşul plăcut, el îşi încovoaie umărul la purtatul poverilor şi se face rob de corvezi.

16 Dan va judeca pe poporal său, ca pe una din seminţiile lui Israil,

17 Dan fi-va, ca un şarpe în cale, ca o viperă în potecă, şi care înţeapă piciorul calului, aşa încât călăreţul cade peste cap!

18 Spre ajutorul tău nădăjduit-am, Doamne!

19 Gad strâmtorat va fi de hoarde duşmănoase, dar şi el pe urmă îi va strâmtora până la călcâie.

20 Aşer avea-va belşug de pâine şi el va da regilor mâncări alese.

21 Neftali este o cerboaică slobodă; el este rostitor de viers plăcut.

22 Iosif este un pom plin de roadă, un pom plin de roadă alături de un izvor, şi ramurile lui se revarsă peste zid.

23 Dacă arcaşii l-au întărâtat şi au aruncat săgeţi asupra lui şi l-au prigonit,

24 Totuşi arcul său a rămas neclintit şi braţele sale şi mâinile sale au fost întărite cu ajutorul Celui Puternic al lui Iacob, Cel Ce este păstorul şi stânca lui Israil.

25 De la Dumnezeul părinţilor tăi – El să fie ajutorul tău! – şi de la Cel Atotputernic – El să te binecuvînteze! – veni-vor asupra ta binecuvântări din înaltele ceruri, binecuvântări din adâncul cel de desubt, binecuvântările sânilor şi ale pântecelui!

26 Iar binecuvântările tatălui tău covârşesc binecuvântările strămoşilor mei, până la vârfurile colinelor celor veşnice! Fie ele asupra capului lui Iosif, asupra creştetului celui ce este principe între fraţii săi!

27 Veniamin este un lup răpitor; dimineaţa el sfâşie prada sa şi seara el împarte ce a hrăpit.»

28 Toţi aceştia sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israil şi acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit către ei tatăl lor, când i-a binecuvântat pe ei, binecuvântându-l pe fiecare cu binecuvântarea cuvenită lui.

29 Apoi le-a dat lor poruncă şi le-a spus: «În curând eu voi fi adăogat la poporul meu. Îngropaţi-mă lângă părinţii mei, în peştera din ţarina lui Efron Heteul,

30 În peştera care este în siliştea Macpela la răsărit de Mamre, din ţara Canaan, şi pe care a cumpărat-o Avraam, împreună cu locul, de la Efron Heteul, ca moşioară de îngropăciune.

31 Acolo au îngropat pe Avraam şi pe Sara, soţia lui. Acolo au îngropat pe Isaac şi pe Rebeca, soţia lui. Şi acolo am îngropat şi eu pe Lia!»

32 Siliştea şi peştera care este în ca sunt stăpânire cumpărată de la fiii lui Het!

33 Şi după ce a isprăvit Iacob aceste porunci către fiii săi, şi-a strâns picioarele în pat şi, dându-şi duhul, a fost adăogat la poporul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.