×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 47

Iosif înfăţişează lui Faraon pe fraţii şi pe tatăl său. Foametea aduce în sapă de lemn pe Egipteni.

1 După aceea a venit Iosif şi a dat de veste lui Faraon şi i-a spus: «Părintele meu şi fraţii mei cu turmele lor şi cu cirezile lor şi cu toate ale lor au sosit din ţara Canaan şi iată-i poposiţi în ţinutul Goşen!»

2 Şi dintre toţi fraţii săi, el luă cinci inşi şi îi duse în faţa lui Faraon.

3 Şi Faraon a întrebat pe fraţii lui Iosif: «Care este îndeletnicirea voastră?» Iar ei au răspuns lui Faraon: «Robii tăi sunt păstori de oi! Aşa suntem noi şi aşa au fost părinţii noştri.»

4 Apoi au grăit iar lui Faraon: «Am venit să stăm vremelnic în ţara aceasta, fiindcă nu mai este deloc păşune pentru turmele pe care le au robii tăi, căci cumplită este foametea în pământul Canaanului. Deci rugămu-te, îngădueşte ca robii tăi să se aşeze în pământul Goşen!»

5 Atunci Faraon a vorbit lui Iosif şi i-a spus: «Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine!

6 Pământul Egiptului stă înaintea ta. Sălăşlueşte în partea cea mai mănoasă a ţării pe tatăl tău şi pe fraţii tăi: sălăşluiască în ţinutul Goşen. Şi dacă ştii că se află între ei oameni destoinici, pune-i scutari peste turmele de pe moşiile mele!»

7 Apoi Iosif a adus pe Iacob, părintele său, şi l-a înfăţişat lui Faraon. Iar Iacob a binecuvântat pe Faraon.

8 Ci Faraon a întrebat pe Iacob: «Câte sunt zilele anilor vieţii tale?»

9 Răspuns-a Iacob lui Faraon: «Zilele anilor pribegiei mele sunt o sută şi treizeci de ani. Puţine şi trudnice au fost zilele anilor vieţii mele şi n’au ajuns la zilele anilor vieţii părinţilor mei, în zilele pribegiei lor!»

10 Şi a binecuvântat Iacob pe Faraon şi a ieşit din faţa lui Faraon.

11 Astfel Iosif a aşezat pe tatăl său şi pe fraţii săi şi le-a dat lor stăpânire în ţara Egiptului, în partea cea mai mănoasă a ţării şi anume în ţinutul Rameses, precum poruncise Faraon.

12 Şi Iosif hrănea pe tatăl său şi pe fraţii săi şi pe toată casa tatălui său, dându-le bucate după numărul copiilor lor.

13 Însă bucatele se isprăviseră în toată ţara, fiindcă foametea era cumplită foarte, aşa încât ţara Egiptului, ca şi ţara Canaanului se istoveau de lipsă.

14 Şi Iosif a adunat toţi banii care se găseau în ţara Egiptului şi în ţara Canaanului pe grâul pe care-l cumpăra lumea şi el a adus argintul în casa lui Faraon.

15 Dar când banii din Egipt şi din Canaan s’au isprăvit, atunci au venit toţi Egiptenii la Iosif strigând: «Dă-ne pâine! De ce să murim în faţa ta? Fiindcă bani nu mai avem!»

16 Dar Iosif le-a răspuns: «Aduceţi vitele voastre şi vă voi da vouă grâu pe vitele voastre, dacă banii s’au isprăvit!»

17 Deci au adus vitele lor la Iosif şi Iosif le-a dat bucate drept preţul cailor şi al turmelor şi al cirezilor şi al asinilor. Astfel Iosif i-a ţinut cu pâine în anul acela, în schimbul vitelor lor.

18 Iar când s’a sfârşit anul acela, au venit la el, în anul al doilea, şi au grăit către el: «Nu vom ascunde de stăpânul nostru că, o dată ce banii s’au isprăvit şi turmele şi cirezile au trecut în mâna stăpânului nostru, nu ne mai rămâne altceva în faţa lui decât trupurile noastre şi ogoarele noastre.

19 De ce să pierim sub ochii tăi noi cu pământurile noastre? Cumpără-ne pe noi şi ogoarele noastre, pe bucate, aşa încât să fim cu ţarinile noastre robi ai lui Faraon, şi dă-ne sămânţă de sămănat, ca să trăim în loc să murim, iar ogoarele să ne rămână pustii!»

20 Astfel Iosif a cumpărat pentru Faraon tot pământul Egiptului, căci Egiptenii vindeau fiecare ogorul său, deoarece foametea îi bântuia cumplit. Şi pământul a ajuns al lui Faraon.

21 Cât despre popor, el l-a făcut iobag de la o margine până la cealaltă a Egiptului.

22 Numai moşiile preoţilor nu le-a cumpărat, căci preoţii aveau venituri rânduite de către Faraon şi se întreţineau din aceste venituri pe care le dăduse lor Faraon. Pentru aceea n’au vândut moşiile lor.

23 Atunci Iosif a rostit către popor: «Iată, v’am cumpărat pe voi astăzi împreună cu ţarinile voastre, pentru Faraon. Iată la îndemâna voastră sămânţă; apucaţi-vă şi samănaţi ţarinile!

24 Însă la seceriş să daţi a cincea parte lui Faraon, iar patru părţi să fie ale voastre, pentru sămănatul ogorului şi pentru demâncarea voastră şi a celor din gospodăriile voastre şi pentru hrana copiilor voştri!»

25 Atunci ei au răspuns: «Tu ne-ai scăpat viaţa! De am găsit har în ochii stăpânului meu, să fim robii lui Faraon!»

26 Şi Iosif a aşezat aceasta ca o pravilă, care şi până azi are putere în ţara Egiptului: să i se dea lui Faraon a cincea parte din rodul ţarinii. Numai moşiile preoţilor, ele singure, nu sunt în mâna lui Faraon.

27 Astfel a ajuns Israil să sălăşluiască în Egipt, în ţinutul Goşen. Şi au câştigat stăpânire în el şi au odrăslit şi s’au înmulţit sumedenie mare.

28 Iar Iacob a mai trăit în Egipt şaptesprezece ani şi zilele anilor vieţii lui au fost o sută patruzeci şi şapte de ani.

29 Şi când i s’a apropiat lui Israil ceasul ca să moară, a chemat pe fiul său Iosif şi i-a zis: «De am aflat har în ochii tăi, pune te rog mâna ta sub coapsa mea şi arată-mi mie îndurare şi credinţă ca să nu mă îngropi în Egipt!

30 Căci vreau să mă odihnesc lângă părinţii mei! De aceea să mă duci din Egipt şi să mă îngropi în mormântul lor.» Iar Iosif a răspuns: «Voi face după cuvântul tău!»

31 Dar Iacob i-a răspuns: «Fă-mi jurământ!» Şi Iosif i-a făcut jurământ. Atunci Israil s’a aplecat, închinându-se, spre capătul toiagului său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.