×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 40

Paharnicul şi pitarul lui Faraon, închişi în temniţă, visează câte un vis şi Iosif tâlcueşte visul fiecăruia.

1 Iar după acestea, paharnicul împăratului Egiptului şi pitarul lui căzură în greşală faţă cu stăpânul lor, împăratul Egiptului.

2 Atunci Faraon se mânie greu pe cei doi dregători ai lui, pe căpetenia paharnicilor şi pe căpetenia pitarilor,

3 Şi-i puse sub pază în casa căpitanului gărzii împărăteşti, adică în temniţă, unde era şi Iosif închis.

4 Atunci căpitanul gărzii împărăteşti le rândui lor pe Iosif, şi Iosif le slujea. Astfel, câtva timp statură în temniţă,

5 Când, într’o noapte, pitarul şi paharnicul împăratului Egiptului, care se aflau închişi în închisoare, au visat amândoi câte un vis, dar fiecare vis era cu tâlcuirea lui.

6 Iar dimineaţa când Iosif a intrat şi s’a uitat la ei, iată că erau turburaţi.

7 Atunci Iosif a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el sub pază în casa stăpânului său, şi le-a spus: «Pentru ce feţele voastre sunt triste astăzi?»

8 Atunci ei i-au răspuns: «Am visat fiecare câte un vis şi nu e nimeni care să ni le tâlcuiască!» Dar Iosif a grăit către ei: «Oare tâlcuirile nu vin de la Dumnezeu? Spuneţi-mi visele voastre!»

9 Atunci căpetenia paharnicilor povesti visul său lui Iosif vorbind aşa: «Se făcea, în visul meu, că în faţa mea era un butuc de vie,

10 Şi butucul avea trei curpeni, şi mi se părea că înmugureşte şi dă floare, iar ciorchinii ajunseră struguri copţi.

11 Şi se făcea că am în mână cupa lui Faraon şi luam struguri şi-i storceam în cupă şi dădeam cupa în mâna lui Faraon!»

12 Atunci Iosif i-a spus: «Iată tâlcul visului: Cei trei curpeni de viţă sunt trei zile.

13 Peste trei zile Faraon va înălţa capul tău şi te va pune iar în dregătoria ta, şi vei da cupa lui Faraon în mâna lui, precum făceai mai nainte, când erai paharnicul lui.

14 Ci tu adu-ţi aminte de mine, când îţi va merge iarăşi bine şi arată-mi-te milostiv, vorbind despre mine lui Faraon, şi scoate-mă din temniţa aceasta;

15 Căci eu am fost furat din ţara Evreilor, iar aici n’am făcut nimic rău, deşi m’au vârît în această temniţă.»

16 Şi văzând mai marele pitarilor că tâlcuirea era bună, a grăit lui Iosif: «Şi mie, în somnul meu, mi se părea că duc pe capul meu trei panere cu pâine albă.

17 Iar în panerul de deasupra erau tot felul de lucruri de mâncare pentru Faraon, făcute de pitar, iar păsările ciuguleau din panerul de pe capul meu.»

18 Atunci Iosif i-a răspuns şi i-a zis: «Iată tâlcuirea visului tău: Cele trei panere sunt trei zile;

19 Peste trei zile, Faraon va înălţa capul tău, şi te va pune în spânzurătoare, iar păsările vor sfâşia carnea de pe tine!»

20 Iar a treia zi, fiind ziua de naştere a lui Faraon, el a dat un ospăţ tuturor dregătorilor săi şi a înălţat capul marelui paharnic şi al marelui pitar, în mijlocul curtenilor săi:

21 A pus la loc pe marele paharnic la păhărnicia lui, ca să dea cupa în mâna lui Faraon;

22 Iar pe marele pitar, l-a spânzurat, aşa precum Iosif le tâlcuise lor.

23 Dar marele paharnic nu şi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.