×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 4

Cain şi Abel şi urmaşii lor.

1 Şi Adam a cunoscut pe Eva femeia sa. Şi ea a zămislit şi a născut pe Cain şi a zis: «Dobândit-am un om de la Dumnezeu».

2 Apoi, a doua oară, a născut pe fratele său, Abel. Şi Abel era păstor de oi, iar Cain era muncitor de pământ.

3 Şi după câtăva vreme, Cain a adus din roadele pământului prinos lui Dumnezeu.

4 Şi Abel a adus şi el din cele întâi născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Iar Dumnezeu a privit cu îndurare pe Abel şi jertfa lui,

5 Iar la Cain şi la jertfa lui nu s’a uitat. Şi Cain s’a aprins de mânie şi faţa lui s’a posomorit.

6 Şi a întrebat Domnul pe Cain: «De ce te-ai aprins de mânie şi de ce s’a posomorit faţa ta?

7 Oare dacă ţi-e bună inima, nu ţii fruntea sus? Iar dacă ţi-e inima haină, păcatul stă la pândă, la uşa ta. Şi pofta lui dă năvală spre tine, dar tu pune stăpânire pe el!»

8 Şi a zis Cain lui Abel, fratele său: «Să mergem pe câmp!» Iar când erau pe câmp, Cain a tăbărît pe Abel, fratele sau, şi l-a omorît.

9 Atunci a grăit Domnul către Cain: «Unde este Abel, fratele tău?» Iar el a răspuns: «Nu ştiu! Nu cumva sunt paznicul fratelui meu?»

10 Atunci Domnul zise: «Ce-ai făcut! Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ.

11 Şi acum blestemat să fii tu pe pământul care şi-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău, din mâna ta!

12 Când vei munci pământul, să nu-ţi mai dea vlaga lui! Zbuciumat şi fugar să fii pe pământ!»

13 Şi a zis Cain către Domnul: «Fărădelegea mea este prea mare, ca să mi se mai ierte!

14 Iată, astăzi tu mă alungi de pe faţa acestui pământ şi trebue să mă ascund de tine. Rătăcitor şi fugar voi fi pe pământ, iar cine va da peste mine, mă va ucide!»

15 Ci i-a răspuns Dumnezeu: «Nu aşa! Oricine va ucide pe Cain va cădea sub înşeptită răzbunare!» Şi a pus Dumnezeu lui Cain un semn, ca nimeni care-l va găsi să nu-l omoare.

16 Şi a purces Cain din faţa lui Dumnezeu şi s’a sălăşluit în pământul Nod, la răsărit de Eden.

17 Şi a cunoscut Cain pe femeia sa, şi a zămislit şi a născut pe Enoh. Şi s’a apucat şi a zidit o cetate şi cetăţii i-a pus numele Enoh, după numele fiului său.

18 Iar lui Enoh i s’a născut Irad. Şi Irad a fost tatăl lui Mehuiael şi Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael, iar Metuşael a fost tatăl lui Lameh.

19 Şi Lameh şi-a luat două femei; cea dintâi se numea Ada, iar cea de a doua se numea Ţila.

20 Şi Ada a născut pe Iabel; acesta a fost părintele celor ce sălăşluesc în corturi şi pasc turmele.

21 Iar numele fratelui său a fost Iubal; acesta a fost părintele tuturor celor ce cântă din chitară şi din flaut.

22 Şi Ţila a născut şi ea pe Tubal-cain, făurar de unelte de aramă şi de fier, iar sora lui Tubalcain a fost Naama.

23 Ci Lameh zis-a către femeile sale: «Ada şi Ţila, ascultaţi de glasul meu! Femei ale lui Lameh, luaţi aminte la spusa mea: Am ucis un om pentru rana mea şi un băietan pentru vânătaia mea!

24 Şi dacă va fi de şapte ori răzbunat Cain, atunci Lameh va fi de şaptezeci şi şapte de ori.»

25 Şi Adam a cunoscut iarăşi pe femeia sa şi ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set, «căci – a zis ea – mi-a dat Dumnezeu altă odraslă, în locul lui Abel, pe care l-a omorît Cain».

26 Şi lui Set de asemeni i s’a născut un fiu, căruia i-a pus numele Enoş. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.