×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 39

Iosif în casa lui Putifar se fereşte de păcat; este învinuit pe nedrept şi ajunge în închisoare. Dar Dumnezeu este cu el.

1 Deci Iosif a fost dus în Egipt, şi Egipteanul Putifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia gărzii împărăteşti, l-a cumpărat din mâna Ismailtenilor care îl aduseseră acolo.

2 Ci Domnul era cu Iosif, aşa încât stând în casa stăpânului său egiptean toate îi ieşeau cu bine.

3 Şi stăpânul său vedea că Domnul este cu Iosif, căci orice începea el, Domnul prin mâna lui aducea la bun sfârşit.

4 Deci Iosif a aflat har înaintea lui şi slujea pe lângă el, şi Putifar l-a făcut vechil peste casa sa şi toate câte avea le-a încredinţat în mâna lui.

5 Iar din ceasul când l-a pus pe el vechil peste casa sa şi peste toate avuţiile sale, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost peste toată averea lui, în casă şi în ţarină.

6 Astfel el a lăsat pe mâna lui Iosif tot ce avea şi avându-l pe el nu se mai îngrijea de nimic altceva decât de mâncarea pe care o mânca. Iar Iosif era mândru la făptură şi frumos la chip.

7 Şi după toate aceste fapte petrecute, femeia stăpânului său şi-a pus ochii pe Iosif şi i-a spus: «Culcă-te cu mine!»

8 El însă n’a voit, ci i-a răspuns femeii stăpânului său: «Iată, stăpânul meu de când mă are pe mine, nu mai duce grijă de ce este în casa lui şi toate câte are le-a dat pe mâna mea.

9 Nu este nimeni mai mare decât mine în casa aceasta şi nu m’a oprit de la nimic, doar numai de la tine, fiindcă eşti femeia lui. Deci cum să săvârşesc eu această mare nelegiuire şi să păcătuesc înaintea lui Dumnezeu?»

10 Şi măcar că ea stăruia de Iosif, zi cu zi, el nu-i dădea ascultare să se culce lângă ea sau să stea cu ea.

11 Iar într’o zi, intrând el în casă ca să-şi îndeplinească lucrul său şi fiindcă nimeni dintre oamenii casei nu era acolo, înlăuntru,

12 Ea l-a apucat de haină şi i-a zis: «Culcă-te cu mine!» Atunci el a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară.

13 Dar ea, văzând că Iosif şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară,

14 A strigat pe casnicii casei şi le-a spus aşa: «Vedeţi, el ne-a adus în casă pe un evreu ca să-şi bată joc de noi, fiindcă a venit la mine să se culce cu mine! Atunci am strigat din răsputeri,

15 Şi văzând el că ridic glasul şi chem într’ajutor, şi-a lăsat haina lângă mine, şi a luat-o la fugă şi a ieşit afară!»

16 Şi a ţinut veşmântul lui Iosif lângă ea, până când a venit bărbatu-său acasă.

17 Atunci ea i-a povestit aceeaşi poveste şi i-a zis: «A venit peste mine robul evreu pe care ni l-ai adus în casă, voind să-şi bată joc de mine,

18 Dar când am început să strig din răsputeri şi să chem ajutor, atunci el a lăsat haina lui lângă mine şi a fugit afară’.»

19 Deci, auzind stăpânul lui Iosif cuvintele femeii sale, care-i spunea mereu şi zicea: «Astfel s’a purtat cu mine robul tău!», el s’a aprins de mânie.

20 Şi a luat Putifar pe Iosif şi l-a băgat în temniţă, în locul unde erau închişi întemniţaţii împăratului. Aşa Iosif a ajuns în temniţă.

21 Însă Dumnezeu era cu Iosif şi a revărsat asupră-i milostivirea sa şi-i dădu să afle har în ochii mai marelui închisorii,

22 Astfel încât căpetenia închisorii încredinţa în mâna lui Iosif pe toţi osândiţii care se găseau în temniţă, şi nimic nu se făcea acolo decât cu voia lui.

23 Iar mai marele închisorii nu mai cerceta nimic din câte treceau prin mâna lui Iosif, fiindcă Domnul era cu el, şi ceea ce Iosif lucra, Domnul sporea şi întărea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.