×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 38

Iuda şi fiii săi. Istoria Tamarei.

1 În vremea aceea, Iuda s’a despărţit de fraţii săi şi în urmă s’a aciuat pe lângă un om din Adulam pe care îl chema Hira.

2 Şi Iuda a văzut acolo pe fata unui canaanit cu numele Şua şi a luat-o de femeie şi a intrat la ea.

3 Şi ea a zămislit şi a născut un fiu pe care Iuda l-a numit Ir.

4 Şi a zămislit iarăşi şi a născut alt fiu şi maică-sa i-a pus numele Onan.

5 Şi a mai născut încă un fiu şi ea l-a numit Şela. Şi Iuda, când femeia i-a născut acest fiu, era la Chezib.

6 Şi Iuda a luat femeie întâiului său născut Ir şi numele ei era Tamara.

7 Însă Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău îu ochii Domnului şi Domnul l-a ucis.

8 Atunci Iuda a zis lui Onan: «Intră tu la femeia fratelui tău şi o ia după datoria leviratului şi ridică urmaşi fratelui tău!»

9 Dar Onan ştia că aceşti urmaşi nu vor fi ai lui, de aceea, de câte ori intra la femeia fratelui său, îşi risipea sămânţa pe pământ, ca să nu dea urmaşi fratelui său.

10 Ci fapta pe care o făcea el a fost urîcioasă în ochii Domnului şi Domnul l-a ucis şi pe el.

11 Atunci Iuda a zis către Tamara, nora sa: «Rămâi văduvă în casa tatălui tău, până când se va face mare Şela, fiul meu!» Căci se gândea el:«Nu cumva să moară şi el ca fraţii săi!» Deci Tamara s’a dus şi a locuit în casa tatălui ei.

12 Şi după ce a trecut multă vreme, a murit fata lui Şua, femeia lui Iuda; iar Iuda, mângâindu-se, s’a suit la Timna, la tunzătorii oilor sale, el şi Hira, prietenul său din Adulam.

13 Şi i s’a spus Tamarei astfel: «Iată, socrul tău se sue la Timna, la tunsul oilor!»

14 Atunci şi-a dezbrăcat veşmintele de văduvie şi s’a acoperit cu un văl şi s’a înfăşurat în el şi s’a aşezat la răspântia satului Enaim, care se află pe drumul spre Timna; căci ea văzuse că Şela s’a făcut mare şi ea nu i-a fost dată lui ca soţie.

15 Iar dacă a văzut-o Iuda, el a luat-o drept o desfrânată, fiindcă ea îşi acoperise faţa.

16 Şi el s’a abătut la ea din cale şi a zis: («Haide, vreau să intru la tine!» – fiindcă el nu ştia că este noră-sa. Dar ea i-a răspuns: «Ce-mi vei da mie, ca să intri la mine?»

17 Atunci el a zis: «Îţi voi trimite un ied din caprele turmei mele». Ea a adăogat: «Dar să-mi laşi vre-un zălog, până ce-mi vei trimete».

18 A întrebat Iuda: «Ce zălog să-ţi las?» Zis-a ea: «Inelul tău cu pecetie şi brâul tău şi toiagul tău din mâna ta». Şi el i le-a dat. Şi a intrat la ea şi ea a rămas grea cu el.

19 Apoi ea s’a sculat şi s’a dus şi lepădându-şi vălul s’a îmbrăcat iarăşi în veşmintele ei de văduvie.

20 Ci Iuda a trimis iedul dându-l în mâna prietenului său Hira din Adulam, ca să ia zălogul de la acea femeie. Dar el n’a găsit-o.

21 Atunci el a întrebat pe oamenii locului zicând: «Unde este acea femeie desfrânată care şedea lângă Enaim, în drum?» Dar ei i-au spus: «Pe aici n’a fost nici o femeie desfrânată!»

22 Atunci Hira Adulamitul s’a întors la Iuda şi i-a spus: «N’am găsit-o! Ba încă oamenii din partea locului m’au încredinţat că pe acolo n’a fost nici o femeie desfrânată!»

23 Atunci a zis Iuda: «Să şi le ţie! Numai să nu mă facă de ocară, căci, iată, eu i-am trimis iedul acesta şi tu nu ai găsit-o!»

24 Însă după vreo trei luni de zile, i s’a adus lui Iuda această veste: «Tamara, nora ta, a căzut în desfrânare. Şi iată a rămas grea din desfrânare.» Atunci a grăit Iuda: «Scoateţi-o afară, ca să fie arsă».

25 Dar pe când ea era scoasă afară, a trimis socrului său această vorbă: «Eu am rămas grea, cu omul care este stăpânul acestor lucruri». Şi a mai zis: «Uită-te, te rog, bine ale cui sunt: acest inel şi acest brâu şi acest toiag!»

26 Şi Iuda s’a uitat bine şi a rostit: «Ea este mai dreaptă decât mine, de vreme ce nu am dat-o de soţie lui Şela, fiul meu!» Însă el nu a mai cunoscut-o.

27 Şi când a fost ea să nască, iată în pântecele ei erau doi gemeni.

28 Şi în ceasul naşterii, unul dintre gemeni şi-a scos mâna afară. Atunci moaşa a apucat-o şi a legat de ea un fir de aţă roşie zicând: «Acesta a ieşit cel dintâi».

29 Iar după ce el şi-a tras mâna înapoi, iată că a ieşit şi frate-său. Atunci a zis moaşa: «Ce spărtură ai făcut!» Şi i-au pus numele Fares.

30 După aceea a ieşit fratele său, care avea la mână firul stacojiu, şi i-au pus numele Zerah.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.