×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 34

Răpirea Dinei fata lui Iacob. Măcelărirea locuitorilor Sihemului de către Simeon şi Levi.

1 Dina fata Liei, pe care ea o născuse lui Iacob, a ieşit într’o zi, ca să vază pe fetele din partea locului.

2 Şi văzând-o Sichem, fiul lui Hemor Heveul, stăpânul ţinutului, a răpit-o şi s’a culcat cu ea şi a umilit-o.

3 Şi inima lui s’a lipit de Dina, fata lui Iacob şi i-a căzut dragă fata şi i-a vorbit copilei de la inimă.

4 Şi a vorbit Sichem cu Hemor, tatăl său, astfel: «Peţeşte-mi de femeie pe această fată!»

5 Ci Iacob a auzit că Sichem a necinstit-o pe Dina, fata sa, dar fiindcă feciorii săi erau cu vitele pe câmp, el a tăcut din gură până la venirea lor.

6 Atunci Hemor, tatăl lui Sichem, a ieşit la Iacob să vorbească cu el.

7 Iar feciorii lui Iacob venind de la câmp şi auzind vestea, s’au mâhnit oamenii şi s’au aprins groaznic de mânie, că acela făptuise aşa ocară în Israil, culcându-se cu fata lui Iacob, lucru care nu se cuvenea să-l săvârşească.

8 Şi a intrat Hemor în vorbă cu ci şi le-a spus: «Sufletul fiului meu Sichem se sfârşeşte după fata voastră; daţi-i-o, vă rog, de femeie,

9 Şi vă încuscriţi cu noi! Pe fetele voastre daţi-ni-le nouă şi pe fetele noastre luaţi-vi-le voi,

10 Şi locuiţi cu noi! Şi pământul să fie la îndemâna voastră; sălăşluiţi-vă în el, faceţi negoţ în el şi câştigaţi în el moşii.»

11 Atunci a grăit Sichem către tatăl fetei şi către fraţii ei: «De aş afla har în ochii voştri, şi orice îmi veţi spune vă voi da.

12 Cereţi de la mine cât de mult preţ de răscumpărare şi daruri de nuntă şi eu vi le voi da, întocmai cum veţi spune. Însă daţi-mi pe fată de femeie!»

13 Atunci fiii lui Iacob răspunsei ă cu vicleşug lui Sichem şi lui Hemor, tatăl său, vorbind aşa fiindcă Sichem necinstise pe Dina, sora lor.

14 Deci ei au zis către aceia: «Noi nu putem să facem acest lucru ca să dăm pe sora noastră după un om netăiat împrejur, fiindcă ar fi o ruşine pentru noi.

15 Numai într’un fel putem să ne învoim cu voi, daca veţi face ca noi şi veţi tăia împrejur pe toţi bărbaţii voştri.

16 Atunci vă vom da pe fetele noastre, iar pe fetele voastre le vom lua noi şi vom locui împreună cu voi şi vom ajunge un singur popor.

17 Iar de nu ne veţi da ascultare, ca să vă tăiaţi împrejur, noi vom lua pe fata noastră şi vom pleca.»

18 Şi cuvintele lor plăcură lui Hemor şi lui Sichem, feciorul lui Hemor.

19 Şi tânărul nu zăbovi să îndeplinească lucrul, căci iubea pe fata lui Iacob şi era cel mai cu vază din toată casa tatălui său.

20 Deci Hemor şi Sichem, fiul său, au venit în poarta cetăţii lor şi au început să vorbească cu oamenii cetăţii spunându-le:

21 «Oamenii aceştia au gând bun cu noi; să locuiască deci cu noi în ţară şi să neguţătorească în ea, căci ţara, cum vedeţi, este întinsă şi la dreapta şi la stânga, în faţa lor. Să ne însurăm cu fetele lor, iar pe fetele noastre să le mărităm cu ei!

22 Însă aceşti oameni se învoiesc să locuiască împreună cu noi şi să facem un singur popor, numai dacă bărbaţii noştri se vor tăia împrejur, precum şi ei sunt tăiaţi împrejur.

23 Turmele lor şi averea lor şi toate vitele lor nu vor fi oare ale noastre? Numai să ne învoim cu ei, şi ei se vor sălăşlui între noi!»

24 Atunci toţi cei ce ieşeau la sfat în poarta cetăţii dădură ascultare lui Hemor şi lui Sichem, fiul său, şi se tăiară împrejur toţi bărbaţii, toţi câţi ieşeau la sfat în poarta cetăţii.

25 Dar a treia zi, pe când ei se aflau în dureri, cei doi feciori ai lui Iacob, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, puseră mâna pe sabie şi intrară cu îndrăzneală în cetate şi uciseră pe toţi bărbaţii,

26 Iar pe Hemor şi pe Sichem, fiul său, îi trecură prin ascuţişul săbiei; apoi luară pe Dina din casa lui Sichem şi plecară.

27 Feciorii lui Iacob tăbărîră pe cei ucişi şi prădară cetatea, fiindcă necinstiseră pe sora lor.

28 Deci luară turmele şi cirezile lor şi asinii lor şi tot ce găsiră în cetate şi tot ce găsiră în ţarină:

29 Toata averea lor; şi pe toţi copiii lor şi pe femeile lor îi luară robi şi prădară tot ce era prin case.

30 Atunci Iacob a zis lui Simeon şi lui Levi: «Aţi adus pe capul meu mare pacoste, făcându-mă urît locuitorilor acestui ţinut, Canaaniţilor şi Pereziţilor, iar eu am numai o mână de oameni! Şi dacă se vor aduna împotriva mea şi mă vor lovi, mă vor nimici pe mine şi casa mea.»

31 Dar aceia au răspuns: «Iertat, oare, i-a fost lui să se poarte cu sora noastră cum s’ar fi purtat cu o desfrânată?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.