×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 33

Paşnica întâlnire dintre Esau şi Iacob. Iacob se aşează la Sucot.

1 Şi Iacob ridicându-şi ochii s’a uitat şi iată Esau venea împreună cu patru sute de inşi. Atunci Iacob şi-a împărţit copiii: ai Liei, ai Rahilei şi ai celor două roabe.

2 Şi a pus pe roabe şi pe copiii lor în frunte, apoi pe Lia şi pe copiii ei, iar pe Rahila şi pe Iosif la urmă de tot.

3 Şi Iacob a trecut înaintea lor şi s’a închinat până la pământ de şapte ori, până să ajungă la frate-său.

4 Ci Esau a alergat întru întâmpinarea lui şi l-a îmbrăţişat şi a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat şi au plâns amândoi.

5 Şi ridicându-şi ochii Esau, a văzut femeile şi copiii lui Iacob şi l-a întrebat: «Cine sunt aceştia care sunt cu tine?» Răspuns-a: «Sunt copiii cu care a miluit Dumnezeu pe robul tău!»

6 Şi s’au apropiat roabele şi copiii lor şi s’au închinat până la pământ,

7 Apoi s’a apropiat şi Lia cu copiii ei şi s’au închinat până la pământ, iar la urmă s’au apropiat Iosif şi Rahila şi s’au închinat până la pământ.

8 Şi a întrebat Esau: «Ce voiai să faci cu toată turma aceea pe care am întâlnit-o?» Zis-a Iacob: «Să aflu har în ochii domnului meu!»

9 Dar Esau a întâmpinat: «Frate, am berechet! Rămână ale tale cele ce sunt ale tale!»

10 Iacob însă a stăruit: «Nu aşa, te rog! Dacă am aflat har în ochii tăi, primeşte darul meu din mâna mea, căci am văzut faţa ta, ca şi cum aş fi văzut faţa lui Dumnezeu, atât de milostiv ai fost cu mine.

11 Ia, te rog, prinosul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu mi-a fost mult milostiv şi am de toate!» Şi a stăruit de el până ce a primit.

12 Apoi a zis Esau: «Să pornim şi să mergem, şi eu voi merge în pasul tău».

13 Şi Iacob a răspuns: «Stăpânul meu ştie că am copii plăpânzi şi mai am şi vaci fătate de curând; de le vor mâna slugile tare numai o zi, ele vor pieri.

14 Să treacă deci stăpânul meu înaintea robului său, iară eu voi călători pe răgaz şi domol, după pasul turmelor de dinaintea mea şi după pasul copiilor, până ce voi ajunge la stăpânul meu, în Seir!»

15 Şi a zis Esau: «Ingădueşte, atunci, să las cu tine câţiva oameni din ceata care mă însoţeşte!» Dar Iacob a răspuns: «Pentru ce aceasta, o dată ce am aflat har în ochii stăpânului meu?»

16 Şi s’a întors, în ziua aceea, Esau pe drumul său, spre Seir.

17 Iar Iacob a pornit spre Sucot şi şi-a clădit locuinţă şi turmelor sale le-a făcut târle. Pentru aceea s’a numit locul acela Sucot.

18 Şi a ajuns Iacob cu pace la Sihem, în ţara Canaanului, la venirea lui din Mesopotamia şi şi-a aşezat tabăra la răsăritul cetăţii.

19 Iar petecul de pământ unde şi-a înfipt ţăruşii cortului, l-a cumpărat din mâna fiilor lui Hemor, părintele lui Sihem, pe preţ de o sută de chesite.

20 Şi a ridicat acolo un jertfelnic pe care l-a numit: «Dumnezeu, Dumnezeul lui Israil».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.