×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 30

Soţiile, roabele şi copiii lui Iacob. Care oi vor fi ale lui Iacob şi care vor rămânea lui Laban.

1 Iar când a văzut Rahila că nu face copii lui Iacob, ea a prins pizmă pe soră-sa şi a zis către Iacob: «Dă-mi copii, iar de nu, eu mor!»

2 Atunci Iacob s’a aprins de mânie împotriva Rahilei şi a certat-o: «Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, care ţi-a oprit roada pântecelui?»

3 Ci ea a zis: «Iată roaba mea Bilha. Intră la ea şi va naşte pe genunchii mei şi astfel voi avea şi eu copii de la ea.

4 Şi i-a dat pe Bilha roaba ei de femeie şi Iacob a intrat la ea.

5 Iar Bilha a zămislit şi i-a născut lui Iacob un fecior.

6 Atunci zis-a Rahila: «Dumnezeu mi-a dat dreptate şi a ascultat de glasul meu şi mi-a dăruit mie un fiu»; pentru aceea i-a pus numele Dan.

7 Şi iar a zămislit şi a născut Bilha, roaba Rahilei, al doilea fecior lui Iacob.

8 Şi a zis Rahila: «Lupte pentru binecuvântarea lui Dumnezeu am dus cu soră-mea şi am biruit!» Şi i-a pus numele Naftali.

9 Dar văzând Lia că a stat şi nu mai naşte, a luat pe Zilpa, roaba sa, şi a dat-o lui Iacob de femeie.

10 Şi a născut Zilpa, roaba Liei, un fecior lui Iacob.

11 Iar Lia a zis: «Noroc!» Şi i-a pus numele Gad.

12 Şi a născut Zilpa, roaba Liei, al doilea fecior lui Iacob.

13 Iar Lia a zis atunci: «Ferice de mine căci fetele mă vor ferici!» Şi i-a pus numele Aşer.

14 Şi Ruben s’a dus la câmp, la secerişul grâului, şi a găsit merişoare de mandragoră şi le-a adus mamei sale Lia. Atunci Rahila a zis către Lia: «Dă-mi te rog din mandragorele aduse de fiul tău!»

15 Ci Lia i-a răspuns: «Oare nu e destul că mi-ai luat pe bărbatu-meu? Acum vrei să iei şi mandragorele fiului meu?» Dar Rahila i-a zis: «Bine atunci: să doarmă cu tine în noaptea aceasta, în schimbul mandragorelor fiului tău!»

16 Şi Iacob venind seara de la câmp, Lia i-a ieşit întru întâmpinare şi i-a spus: «Intră la mine, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu!» Şi el a dormit cu ea în noaptea aceea.

17 Iar Dumnezeu a auzit pe Lia şi ea a zămislit şi i-a născut lui Iacob al cincilea fecior.

18 Şi a zis Lia: «Dăruitu-mi-a Dumnezeu plata mea, fiindcă am dat bărbatului meu pe roaba mea». Şi i-a pus numele Isahar.

19 Apoi Lia iarăşi a zămislit-şi i-a născut lui Iacob al şaselea fecior.

20 Acum Lia a grăit: «Datu-mi-a Dumnezeu odor de mare preţ. De data aceasta, bărbatul meu va locui la mine, fiindcă i-am născut şase feciori»; de aceea i-a pus numele Zebulon.

21 Pe urmă a născut o fată, şi i-a pus numele Dina.

22 Şi şi-a adus aminte Dumnezeu de Rahila şi a auzit-o Dumnezeu pe ea şi a deschis pântecele ei.

23 Deci a zămislit şi a născut un fiu şi a rostit: «Luat-a Dumnezeu ocara mea!»

24 Şi i-a pus numele Iosif zicând: «Să-mi mai dea Dumnezeu încă un fecior!»

25 Iar dacă a născut Rahila pe Iosif, a grăit Iacob către Laban: «Dă-mi drumul să mă duc la locul meu, în ţara mea.

26 Dă-mi femeile mele pentru care ţi-am slujit, şi copiii mei şi lasă-mă să mă duc, fiindcă tu bine ştii slujba cu care te-am slujit.»

27 Dar Laban i-a răspuns: «De am aflat har în ochii tăi, mai rămâi! Căci eu am băgat de seamă că Domnul m’a binecuvântat în hatârul tău.»

28 Şi a adăogat: «Hotărăşte-mi tu simbria ta şi eu îţi voi da-o!»

29 Atunci a zis Iacob: «Tu bine ştii în ce fel te-am slujit şi ce au ajuns turmele tale sub mâna mea.

30 Căci puţin era ceea ce aveai mai nainte de venirea mea, şi acum s’a înmulţit peste măsură şi te-a binecuvântat Domnul pe tine, de când am venit eu. Şi acum când o să mai fac şi eu ceva pentru casa mea?»

31 Ci Laban l-a întrebat: «Ce să-ţi dau?» Şi Iacob a zis: «Să nu-mi dai nimic, dar dacă îmi vei face lucrul pe care ţi-l voi spune eu, atunci iarăşi voi paşte oile tale şi le voi păzi.

32 Voi trece azi prin toate turmele tale, despărţind din ele orice oaie brumărie şi tărcată şi orice miel sein dintre miei, şi tărcat şi brumăriu între capre; şi aceasta să fie simbria mea.

33 Astfel cinstea mea se va dovedi mâine-poimâine în faţa ta, când vei veni să-mi dai simbria mea: tot ce nu va fi brumăriu şi tărcat între capre şi sein între miei să fie socotit de furat.»

34 Iar Laban a răspuns: «Bine! Fie după cuvântul tău!»

35 Şi a osebit Iacob, în ziua aceea, ţapii cei vărgaţi şi tărcaţi şi toate caprele cele bălţate şi pătate şi oricare capră care avea pe ea stropitură de alb şi tot ce era sein între miei, şi le-a dat în mâna fiilor săi.

36 Şi Laban a pus cale de trei zile între turmele sale şi ale lui Iacob. Iar Iacob păştea oile care îi rămăseseră lui Laban.

37 Atunci Iacob şi-a luat nuiele verzi de plop, de migdal şi de paltin şi a crestat pe ele crestături albe, jupuin-du-le de coaje până rămâneau albe.

38 Apoi a pus nuielele pe care le jupuise, înaintea oilor, în teici, în adăpătoarele cu apă, unde veneau oile să se adape; şi ele se împerecheau când veneau să se adape.

39 Şi dacă se împerecheau înaintea nuielelor, oile năşteau miei brumării, vărgaţi şi tărcaţi.

40 Iar Iacob osebea aceşti miei şi pe urmă punea oile din turma lui Laban cu faţa spre cele brumării şi seine; şi strângea la o parte oile sale şi nu le punea laolaltă cu turmele lui Laban.

41 Apoi de câte ori se împerecheau oile voinice, Iacob punea nuielele crestate sub ochii oilor, în jghiaburi, ca să zămislească cu ochii la nuiele.

42 Iar la oile cele slabe nu punea nuielele; aşa încât mieii plăpânzi erau ai lui Laban şi mieii cei zdraveni erau ai lui Iacob.

43 Astfel, omul acesta ajunse tare bogat, având turme multe, şi roabe şi robi, şi cămile şi asini.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.