×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 26

Isaac se mută la Gherar. Arătarea Domnului la Beerşeba. Legământul cu Abimelec.

1 Şi s’a iscat foamete în ţară, afară de foametea cea dintâi, care a fost în zilele lui Avraam. Atunci Isaac s’a dus la Abimelec, regele Filistenilor, în Gherar.

2 Iar Domnul i s’a arătat lui şi i-a zis: «Să nu te pogori în Egipt, ci locueşte în ţinutul pe care ţi-l voi arăta.

3 Rămâi vremelnic în ţara aceasta şi eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, pentru că ţie şi urmaşilor tăi dărui-voi aceste ţinuturi şi voi împlini jurământul cu care m’am jurat lui Avraam, părintele tău.

4 Şi voi înmulţi seminţia ta ca stelele cerului şi voi da seminţiei tale toate aceste lucruri şi se vor binecuvânta întru seminţia ta toate noroadele pământului,

5 Pentru cuvântul că Avraam a ascultat de glasul meu şi a păzit orânduielile mele, poruncile mele, legile mele şi învăţăturile mele!»

6 Deci Isaac a locuit în Gherar.

7 Şi l-au întrebat oamenii din partea locului despre femeia sa, însă el a răspuns: «Ea este sora mea!», fiindcă se temea să spună: «Este femeia mea!», ca nu cumva – zicea el – oamenii locului să mă omoare din pricina Rebecăi. Pentru că ea era frumoasă la chip.

8 Iar după ce a petrecut el acolo zile îndelungate, Abimelec. regele Filistenilor, s’a uitat afară pe fereastră şi iată că Isaac mângâia pe Rebeca, soţia sa.

9 Atunci Abimelec a chemat pe Isaac şi i-a zis: «Fără îndoială, ea este soţia ta, atunci de ce mi-ai spus: Ea este sora mea? Dar Isaac i-a răspuns: «Fiindcă m’am gândit ca nu cumva să fiu ucis din pricina ei».

10 Atunci i-a zis Abimelec: «De ce ne-ai făcut una ca aceasta? Puţin ar fi lipsit ca vreunul din popor să se culce cu femeia ta şi ai fi adus peste noi o vină grea!»

11 Atunci Abimelec a dat întregului popor porunca aceasta: «Oricine se va atinge de omul acesta şi de femeia lui va fi pedepsit cu moartea.»

12 Şi Isaac a sămănat în ţinutul acela şi a scos, în acel an, de o sută de ori mai mult, fiindcă Domnul îl binecuvântase.

13 Şi omul s’a îmbogăţit şi a sporit mereu şi a tot crescut până ce a ajuns peste măsură de avut.

14 Avea turme de oi şi cirezi de vite şi multă slugărime, aşa încât Filistenii începuseră să-l pizmuiască.

15 De aceea, toate fântânile pe care le săpaseră slugile tatălui său, în zilele lui Avraam, tatăl său, Filistenii le închiseră şi le umplură cu pământ.

16 Atunci Abimelec a zis lui Isaac: «Du-te de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi!»

17 Deci Isaac a plecat de acolo şi a tăbărît în valea Gherar şi a locuit acolo.

18 Şi Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam şi pe care Filistenii le astupaseră chiar după moartea lui Avraam; şi le-a dat iarăşi numele pe care le dăduse părintele său.

19 Şi oamenii lui Isaac au săpat în vale şi au găsit acolo un izvor cu apă vie.

20 Atunci ciobanii din Gherar s’au luat la ceartă cu ciobanii lui Isaac, zicând: «Izvorul de apă este al nostru». Pentru aceea, el a numit fântâna Esec, fiindcă s’au certat acolo cu Isaac.

21 Şi au săpat un alt puţ şi s’au certat şi pentru el. Pentru aceea, Isaac l-a numit Sitna.

22 Apoi a plecat de acolo şi au săpat altă fântână şi nu s’au mai sfădit pentru ea; de aceea, i-a pus numele Rehobot, căci a zis el: «De acum Domnul ne-a scos la larg şi ne vom întinde în ţară».

23 Apoi, de acolo, s’a suit în Beerşeba.

24 Iar Domnul i s’a arătat, în noaptea aceea, şi i-a zis: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău! Nu te teme, căci eu sunt cu tine şi te voi binecuvânta şi voi înmulţi seminţia ta, pentru Avraam robul meu».

25 Şi el a zidit acolo un jertfelnic şi a chemat numele Domnului şi şi-a întins acolo corturile, iar slugile lui Isaac au săpat o fântână.

26 Atunci Abimelec a venit la el, din Gherar, cu Ahuzat, prietenul său, şi cu Picol, căpetenia oastei sale.

27 Şi Isaac a zis către ei: «Pentru ce aţi venit la mine, o dată ce voi aveţi ură pe mine şi m’aţi gonit dela voi?»

28 Dar ei au răspuns: «Noi am văzut prea bine că Domnul este cu tine şi ne-am gândit: să facem un jurământ între noi, între noi şi tine. Deci vrem să încheiem un legământ cu tine.

29 Să nu ne faci nici un rău, precum nici noi nu ne-am atins de tine şi nu ţi-am făcut decât bine şi te-am lăsat să pleci de la noi în pace. Căci binecuvântat eşti tu de Domnul.»

30 Şi Isaac le-a făcut ospăţ şi au mâncat şi au băut.

31 Iar dis-de-dimineaţă s’au sculat şi s’au legat cu jurământ unul faţă cu altul, şi Isaac i-a petrecut şi au plecat de la el în pace.

32 Iar în ziua aceea, au venit oamenii lui Isaac aducându-i veste despre o fântână pe care o săpaseră şi spunân-du-i: «Am dat de apă!»

33 Şi el a numit fântâna Şibea, pentru care şi numele cetăţii este Beerşeba, până în ziua de azi.

34 Iar Esau, când a fost în vârstă de patruzeci de ani, şi-a luat de soţie pe Iudita, fiica lui Beeri Heteul, şi pe Basemat, fiica lui Elon Heteul.

35 Şi ele au căşunat multă amărăciune lui Isaac şi Rebecăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.