×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 23

Moartea Sarei şi cumpărarea peşterii Macpela.

1 Şi a trăit Sara o sută douăzeci şi şapte de ani. Atâţia au fost anii vieţii Sarei.

2 Şi a murit Sara la Chiriat-Arba, adică Hebron, în ţara Canaan. Şi a pornit Avraam să jelească pe Sara şi s’o plângă.

3 Apoi s’a sculat Avraam de lângă moarta sa şi a deschis vorba cu fiii lui Het şi le-a spus:

4 «Eu sunt străin şi aciuat printre voi. Daţi-mi în stăpânire un loc de îngropăciune în mijlocul vostru, ca să îngrop pe moarta mea.»

5 Şi fiii lui Het au răspuns lui Avraam şi i-au zis:

6 «Ascultă-ne, doamne! Tu eşti, în mijlocul nostru, un principe al lui Dumnezeu; îngroapă pe moarta ta în cel mai ales dintre mormintele noastre; nici unul dintre noi nu te va ţine de rău, ca să-ţi îngropi pe moarta ta, în mormântul lui.»

7 Atunci s’a sculat Avraam şi s’a închinat până la pământ, înaintea norodului ţinutului, adică înaintea fiilor lui Het,

8 Şi răspunzându-le le-a zis: «Dacă vreţi din toată inima să îngrop pe moarta din casa mea, daţi-mi ascultare şi rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar,

9 Ca să-mi dea mie peştera Macpela, care este a lui şi pe care o are la capătul ţarinii lui, şi să mi-o dea pe bani peşin, ca loc de îngropăciune în mijlocul vostru».

10 Ci Efron era de faţă, între fiii lui Het. Atunci Efron Heteul i-a răspuns lui Avraam, în auzul tuturor fiilor lui Het, care veniseră în poarta cetăţii, şi i-a zis:

11 «Nu aşa, doamne, ci ascultă-mă! Ţarina ţi-o dau ţie împreună cu peştera din ea, ţi-o dau ţie în faţa fiilor poporului meu, ca dar: îngroapă pe moarta ta!»

12 Atunci Avraam s’a închinat până la pământ, în faţa poporului acelui ţinut,

13 Şi a rostit către Efron în auzul poporului de acolo, zicând: «O, te rog ascultă-mă: îţi dau preţul ţarinii; primeşte-l de la mine, ca să îngrop pe moarta mea acolo».

14 Efron i-a răspuns lui Avraam:

15 «Nu, doamne! Ascultă-mă! O ţarină care preţueşte patru sute de sicli de argint, ce poate ea să însemneze pentru noi amândoi? Deci îngroapă pe moarta ta!»

16 Atunci Avraam a ascultat de Efron şi a cântărit lui Efron câtimea de argint, pe care o spusese în auzul fiilor lui Het, adică patru sute de sicli de argint, dupa preţuirea neguţătorească.

17 Astfel a ajuns ţarina lui Efron, cea din Macpela, la răsărit de Mamre, ţarina şi peştera din ea, precum şi toţi copacii care sunt în ţarină de jur-împrejur. în tot cuprinsul ei,

18 În stăpânirea lui Avraam, cu ştiinţa fiilor lui Het, adică a tuturor care veniseră la poarta cetăţii.

19 Iar după acestea, a îngropat Avraam pe Sara, femeia sa, în peştera din ţarina Macpela, la răsărit de Mamre, adică de Hebron, în ţara Canaanului.

20 Astfel au trecut în stăpânirea lui Avraam ţarina şi peştera care este în ea, ca moşie de îngropare a lui Avraam, cumpărată de la Hetiţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.