×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 22

Poruncind Dumnezeu lui Avraam, spre cercare, să-i aducă jertfă pe Isaac, fiul său, Avraam se dovedeşte plin de credinţă şi de supunere.

1 Iar după acestea, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a grăit: «Avraame!» Iar el a răspuns: «Iată-mă!»

2 Şi a rostit Domnul: «Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, acela pe care îl iubeşti, pe Isaac, şi du-te în ţinutul Moria şi adu-l acolo jertfă, ardere de tot, pe unul din munţii pe care ţi-l voi arăta».

3 Şi s’a sculat Avraam în zorii zilei şi a pus samarul pe asinul său şi a luat pe doi robi ai săi şi pe Isaac, fiul său, şi a spart lemne pentru arderea de tot şi a pornit şi a venit la locul pe care i l-a arătat Dumnezeu.

4 Iar a treia zi, Avraam, ridicându-şi ochii, a văzut locul de departe.

5 Şi a zis Avraam către oamenii săi: «Staţi voi aici, lângă asin, iar eu şi băiatul vom merge până acolo şi ne vom închina, apoi ne vom întoarce la voi!»

6 Şi a luat Avraam lemnele pentru jertfă şi le-a pus în cârcă fiului său şi a luat în mâna sa focul şi cuţitul şi au pornit amândoi împreună.

7 Atunci Isaac a deschis gura către Avraam, tatăl său, şi a zis: «Tată!» Şi el i-a răspuns: «Da, fiul meu!» Apoi a zis Isaac: «Văd focul şi lemnele, dar unde este oaia pentru jertfă?»

8 Răspuns-a Avraam: «Dumnezeu va avea grijă de oaia pentru jertfă, copilul meu!» Şi au mers înainte, amândoi, împreună.

9 Şi a ajuns la locul pe care i l-a arătat Dumnezeu; şi a clădit Avraam acolo jertfelnic şi a aşezat lemnele; apoi a legat pe Isaac, fiul său, şi l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor.

10 Apoi Avraam şi-a întins mâna şi a apucat cuţitul ca să junghie pe fiul său.

11 Dar atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer şi i-a zis: «Avraame! Avraame!» Şi el a răspuns: «Iată-mă!»

12 Şi i-a grăit: «Nu întinde mâna ta asupra copilului şi nu-i face nici un rău! Căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu şi n’ai cruţat, pentru mine, pe fiul tău, pe singurul tău fiu!»

13 Atunci Avraam, ridicându-şi ochii s’a uitat şi iată în dosul său: un berbec, care se prinsese cu coarnele într’o leasă de mărăcini; şi s’a dus Avraam şi a luat berbecul şi l-a adus ardere de tot, în locul fiului său.

14 Şi a numit Avraam locul acela: Iahveh-ire de unde se zice şi astăzi: «In muntele unde Domnul se arată».

15 Şi a strigat îngerul Domnului, din cer, pe Avraam a doua oară,

16 Şi i-a zis: «Mă jur pe mine însumi – grăit-a Domnul – de vreme ce tu ai făcut lucrul acesta şi n’ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu:

17 Te voi binecuvânta cu prisosinţa şi voi înmulţi peste măsură seminţia ta, ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării, şi urmaşii tăi vor pune stăpânire pe porţile duşmanilor lor.

18 Şi se vor binecuvânta întru seminţia ta toate popoarele pământului, pentru cuvântul că ai ascultat de glasul meu!»

19 Apoi s’a întors Avraam la oamenii săi şi s’au sculat şi au plecat cu toţii până la Beerşeba. Şi a locuit Avraam în Beerşeba.

20 Iar după aceste lucruri, i s’a adus lui Avraam această veste: «Iată, Milca a născut şi ea copii, fratelui tău Nahor:

21 Pe Uţ, întâiul său născut, şi pe Buz, fratele lui, şi pe Chemuel, tatăl lui Aram,

22 Şi pe Chesed şi pe Hazo şi pe Pildaş şi pe Idlaf şi pe Betuel.»

23 Iar lui Betuel i s’a născut Rebeca. Pe aceştia opt i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.

24 Iar ţiitoarea lui, pe care o chema Reuma, a născut şi ea pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaş şi pe Maaca.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.