×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 20

Avraam la Abimelec, în Gherar. Cinstea Sarei fiind primejduită, este apărată de sus.

1 Şi a pornit Avraam de acolo spre plaiurile din miază-zi şi s’a oprit între Cadeş şi Şur, şi vrpmelnic şi-a întins corturile în Gherar.

2 Ci Avraam zicea despre Sara, femeia sa: «Ea este sora mea!» Atunci Abimelec, regele Gherarului, a trimis şi a luat-o pe Sara.

3 Dar Dumnezeu a venit la Abimelec noaptea în vis şi i-a vorbit: «Iată tu vei muri, din pricina femeii pe care ai luat-o; că ea este legată cu bărbat!»

4 Ci Abimelec nu se apropiase de Sara şi a răspuns: «Doamne, oare ucide-vei tu şi pe omul cel drept?

5 Nu mi-a spus chiar el: Ea e sora mea, şi ea n’a zis aşijderea: El e fratele meu? Fără inimă vicleană şi cu mâini curate am făcut aceasta!»

6 Atunci i-a răspuns Dumnezeu în vis. «Ştiu şi eu că fără inimă vicleană ai făcut-o, de aceea te-am păzit să nu păcătueşti împotriva mea şi nu te-am lăsat să te atingi de ea.

7 Deci acum dă înapoi pe femeie bărbatului ei, căci el este prooroc şi se va ruga pentru tine ca să rămâi cu viaţă; iar dacă n’o vei da înapoi, să ştii că vei muri fără greş, tu şi toţi ai tăi.»

8 Şi Abimelec s’a sculat dis-de-dimineaţă şi a chemat la sine pe toţi dregătorii săi şi a povestit, în auzul lor, toată această pricină. Iar aceşti oameni s’au spăimântat grozav.

9 Apoi Abimelec a chemat pe Avraam şi i-a zis: «Ce treabă ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, ca să aduci asupra mea şi asupra stăpânirii mele o vină atât de mare? Fapte care nu se fac ai săvârşit faţă de mine!»

10 Şi a mai zis Abimelec lui Avraam: «Ce ai socotit tu, când ai făcut lucrul acesta?»

11 Atunci a răspuns Avraam: «M’am gândit aşa: de bună seamă că frică de Dumnezeu nimeni nu are în ţinutul acesta şi mă vor omorî din pricina femeii mele.

12 De altă parte, ea este cu adevărat sora mea, căci este fiica tatălui meu, dar nu şi fiica mamei mele; şi a putut să fie femeia mea.

13 Iar când Dumnezeu m’a mânat să pribegesc, din casa tatălui meu, atunci i-am spus ei: «Fă pentru mine această bunătate şi pretutindeni pe unde vom ajunge, să zici despre mine: «El e fratele meu!»

14 Şi a luat atunci Abimelec vite mici şi vite mari, şi robi şi roabe şi le-a dăruit – lui Avraam şi i-a dat înapoi pe Sara, femeia lui.

15 Şi i-a mai zis Abimelec: «Iată, ţara mea stă în faţa ta; locueşte unde vei socoti că e mai bine».

16 Iar Sarei i-a spus: «Iată, dăruit-am fratelui tău o mie de sicli de argint; aceasta să-ţi fie despăgubire pentru toate câte ţi s’au întâmplat; şi faţă de toţi te-ai dovedit dreaptă!»

17 Atunci Avraam s’a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a tămăduit pe Abimelec şi pe femeia lui şi pe roabele lui; şi ele au avut copii.

18 Fiindcă Dumnezeu oprise de istov orice zămislire în casa lui Abimelec, din pricina Sarei, femeia lui Avraam.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.