×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 18

Cei trei îngeri, oaspeţii lui Avraam. Dumnezeu va nimici oraşele păcătoase. Mijlocirea lui Avraam.

1 Domnul s’a arătat iarăşi lui Avraam, la stejarul Mamre, pe când el stătea la uşa cortului, sub zapuşala zilei.

2 Şi ridicându-şi ochii şi privind, iată trei bărbaţi stăteau înaintea lui; şi când i-a văzut, a alergat din uşa cortului întru întâmpinarea lor şi s’a închinat până la pământ,

3 Şi a rostit: «Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece cu vederea pe robul tău!

4 îngăduiţi să vă aducă puţină apă şi spălaţi-vă pe picioare; apoi odihniţi-vă sub copac.

5 Iar eu vă voi aduce un codru de pâine ca să vă întăriţi inimile; pe urmă vedeţi-vă de drum. Altfel, de ce v’aţi fi abătut pe la robul vostru?» Iar ei au răspuns: «Aşa să faci precum ai zis».

6 Şi Avraam a intrat în sârg în cort la Sara şi i-a grăit: «Ia de grabă trei sea de lamură de făină, frământă şi fă turte!»

7 Apoi Avraam a alergat la cireadă, a luat un viţel tânăr şi gras şi l-a dat slugii ca să dea zor să-l pregătească;

8 A luat unt şi lapte şi viţelul pe care-l gătise şi le-a pus înaintea prumeţilor, iar el a stat în picioare în faţa lor, sub copac, pe când ei mâncau.

9 Ci ei l-au întrebat: «Unde este Sara, femeia ta?» Şi el a răspuns: «Inlăuntru, în cort!»

10 Atunci a zis unul: «Voi veni negreşit iar la tine, când va fi anul, şi iată Sara femeia ta va avea un fiu». Dar Sara asculta din uşa cortului, în dosul lui.

11 Şi Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, iar cu Sara contenise rostul zămislirii.

12 Şi Sara a râs în inima ei şi a zis: «După ce am ajuns bătrână, să-mi mai fie a zburda? Iar stăpânul meu e un moşneag!»

13 Atunci Domnul a grăit lui Avraam: «Pentru ce a râs Sara şi a zis: «Cu adevărat naşte-voi eu un fiu, aşa bătrână cum sunt?»

14 Este la Dumnezeu vre-un lucru cu neputinţă? Pe vremea aceasta, când se va împlini anul, voi veni iar la tine, şi Sara va avea un fiu!»

15 Sara a tăgăduit şi a zis: «N’am râs», că o apucase frica; dar el i-a răspuns: «Ba nu! Ai râs!»

16 Apoi acei oameni se sculară de acolo şi-şi îndreptară ochii în partea Sodomei, iar Avraam mergea cu ei, ca să-i petreacă.

17 Şi Domnul a zis în sine: «Ascunde-voi de Avraam aceea ce sunt pe cale să fac,

18 O dată ce Avraam va fi negreşit un popor mare şi vajnic şi întru el binecuvânta-se-vor toate popoarele pământului?

19 Căci l-am ales anume ca să lase în grijă fiilor săi şi casei sale, în urma sa, ca ei să umble în căile Domnului îndeplinind dreptatea şi pravila, aşa încât Domnul să izbândească făgăduinţele făcute lui Avraam!»

20 Atunci Domnul a grăit: «De vreme ce strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei este mare şi păcatul lor grozav de greu.

21 Mă pogor acum să văd dacă faptele lor sunt întocmai precum arată strigarea ajunsă până la mine, iar de nu, voi vedea!»

22 De acolo, ceilalţi doi bărbaţi se îndreptară şi luară calea spre Sodoma. Dar Avraam mai rămase pe loc în faţa Domnului.

23 Şi Avraam s’a apropiat şi a grăit: «Nimici-vei tu pe cel drept odată cu cel păcătos?

24 Poate că se află cincizeci de drepţi înlăuntrul cetăţii; oare prăpădi-vei tu şi nu vei cruţa locul, pentru cei cincizeci de drepţi dinlăuntru?

25 Departe de tine să faci un lucru ca acesta! Să ucizi pe cel drept de-a-valma cu cel rău şi să-i meargă celui drept la fel cu nelegiuitului! Departe de tine! Judecătorul a tot pământul oare nu va face dreptate?»

26 Atunci Domnul a zis: «Dacă la Sodoma găsesc cincizeci de drepţi înlăuntrul cetăţii, eu voi cruţa tot ţinutul, în hatârul lor!»

27 Dar Avraam a răspuns şi a zis: «Iată am cutezat să vorbesc cu Domnul, deşi nu sunt decât pulbere şi cenuşă!

28 Poate că din cei cincizeci de drepţi vor lipsi cinci. Pierde-vei tu, pentru lipsa acestor cinci, toată cetatea?» Şi Domnul a grăit: «Nu o voi pierde, dacă găsesc în ea patruzeci şi cinci!»

29 Atunci Avraam vorbi Domnului din nou şi zise: «Poate că se găsesc în ea patruzeci!» Răspuns-a Domnul: «Nu o voi pierde pentru cei patruzeci!».

30 Şi a zis Avraam: «Să nu se mânie Domnul dacă mai vorbesc. – Poate se găsesc în ea treizeci!» Răspuns-a Domnul: «Nu o voi prăpădi dacă se află acolo treizeci».

31 Şi iar a zis Avraam: «Iată-mă cutezând să mă întind la vorbă cu Stăpânul. Poate se găsesc în cetate douăzeci!» Răspuns-a Domnul: «Nu voi nimici-o pentru cei douăzeci!»

32 Atunci a mai zis Avraam: «Să nu se întărâte Domnul meu, dar voi mai vorbi numai de data aceasta. – Poate că se vor găsi în ea zece drepţi!» Răspuns-a Domnul: «Nu o voi pierde pentru cei zece!»

33 Şi a purces Domnul, după ce a sfârşit de vorbit cu Avraam, iar Avraam s’a întors la cortul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.