×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 17

Avram se va numi Avraam. Semnul tăierii împrejur: semnul legământului. Sarai se va numi Sara.

1 Şi când Avram a fost în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, i s’a arătat Dumnezeu şi i-a grăit: «Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; umblă întru lumina feţei mele şi fii fără prihană!

2 Voi statornici legământul meu între mine şi tine şi te voi înmulţi din ce în ce mai mult!»

3 Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ şi Domnul a vorbit cu el şi i-a spus:

4 «Eu însumi, iată, fac legământul meu cu tine: vei fi părintele a mulţime de popoare,

5 Şi de aci înainte nu te va mai chema Avram, ci va fi numele tău Avraam, căci ţi-am hărăzit să fii părintele a o mulţime de popoare.

6 Şi-ţi voi da ţie roadă trupului numeroasă foarte şi voi ridica din tine noroade, şi regi vor ieşi din coapsele tale.

7 Şi voi statornici legământul meu. între mine şi tine şi urmaşii tăi de după tine, în vacurile lor, spre veşnic legământ, ca eu să fiu Dumnezeul tău şi al seminţiei tale de după tine.

8 Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi, ţara pribegiei tale, tot pământul Canaan, în stăpânire veşnică, şi eu voi fi Dumnezeul lor!»

9 Apoi zis-a Domnul către Avraam: «Iar tu păzeşte legământul meu, tu şi urmaşii tăi, în vacurile lor.

10 Acesta este legământul meu, între mine şi voi şi urmaşii tăi de după tine, pe care să-l păstraţi: toată partea bărbătească să se taie împrejur.

11 Şi anume să tăiaţi împrejur trupul vostru şi acesta să fie semnul legământului dintre mine şi voi.

12 Când va fi de opt zile, orice prunc de partea bărbătească, dintre voi, să fie tăiat împrejur, în neam de neam, atât robul născut în casă cât şi cel cumpărat cu argint din orice neam străin şi care nu este din seminţia ta:

13 Să fie tăiat împrejur robul născut în casa ta ca şi cel cumpărat cu argintul tău. Astfel semnul legământului meu să fie pe trupul vostru semn al unui legământ veşnic.

14 Iar bărbatul netăiat împrejur, care nu şi-a tăiat împrejur trupul său – acest suflet să fie stârpit din poporul său, ca unul care a stricat legământul meu!»

15 Şi a zis iarăşi Domnul către Avraam: «Sarai, femeia ta, să nu se mai cheme Sarai, ci Sara să fie numele ei.

16 Şi eu voi binecuvânta-o, şi-ţi voi da, din ea, un fecior; voi binecuvânta-o şi va fi matcă de noroade, şi stăpânitori de neamuri vor odrăsli din ea!»

17 Atunci Avraam a căzut cu faţa la pământ, a zâmbit şi a zis în inima sa: «Oare cuiva de o sută de ani să-i mai vie fecior, şi Sara, la nouăzeci de ani, o să mai fie mamă?»

18 Şi a grăit Avraam către Domnul: «Fie ca Ismail să aibă zile în faţa ta!»

19 Dar Domnul i-a răspuns: «Cu adevărat, Sara, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi eu voi încheia legământul meu cu el, legământ veşnic, pentru urmaşii lui de după el.

20 Şi cu Ismail te-am ascultat! Iată, l-am binecuvântat şi-i voi da roadă trupului, şi-l voi înmulţi peste măsură; şi va odrăsli doisprezece voevozi şi voi face din el un popor mare.

21 Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta!»

22 Şi a sfârşit de vorbit cu el şi s’a înălţat Domnul de lângă Avraam.

23 Atunci a luat Avraam pe Ismail, fiul său, şi pe toţi robii născuţi la el în casă şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său, toată partea bărbătească din gloata casei lui Avraam, şi a tăiat împrejur trupul lor, chiar în ziua aceea, precum vorbise Dumnezeu cu el.

24 Şi Avraam era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani când a fost tăiat împrejur.

25 Iar Ismail, fiul său, era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur.

26 În una şi aceeaşi zi, au fost tăiaţi împrejur Avraam şi Ismail, fiul său.

27 Şi toţi bărbaţii casei sale, robi născuţi în casă sau robi cumpăraţi cu argint de prin străini, au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.