×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 16

Sarai si Agar. Agar fuge în pustie, dar îngerul Domnului îi porunceşte să vie înapoi.

1 Sarai, femeia lui Avram, nu-i născuse nici un fiu, şi avea o roabă egipteancă pe care o chema Agar.

2 Şi Sarai i-a zis lui Avram: «Iată Dumnezeu m’a îngrădit ca să nu nasc; intră deci la roaba mea. Poate că voi avea copii de la ea». Şi Avram a ascultat de îndemnul femeii sale Sarai.

3 Deci Sarai, femeia lui Avram, a luat pe Agar Egipteanca, roaba sa, când se împliniseră zece ani de când Avram locuia în pământul Canaan, şi a dat-o bărbatului ei Avram, ca soţie.

4 Şi a intrat la Agar şi ea a zămislit. Când a văzut că a rămas grea, stăpână-sa a scăzut în cinste, în ochii ei.

5 Atunci Sarai a zis către Avram: «Ocara mea să cadă asupra ta! Eu însumi am pus pe roaba mea la sânul tău, şi dacă a văzut că a rămas grea, eu am ajuns de nimica toată în ochii ei! Dumnezeu să fie judecător între mine şi tine!»

6 Dar Avram i-a răspuns femeii sale Sarai: «Iată roaba ta e în mâna ta! Fă cu ea cum crezi că e mai bine!» Şi Sarai a strunit-o aspru şi ea a fugit din faţa ei.

7 Şi a găsit-o îngerul lui Dumnezeu la un izvor de apă, în pustie, la izvorul de pe calea spre Şur,

8 Şi a întrebat-o: «Agar, roaba stăpânei tale Sarai, dincotro vii şi unde te duci?» Şi ea a răspuns: «Sunt fugară din faţa stăpânei mele, Sarai!»

9 Atunci i-a zis îngerul Domnului: «Intoarnă-te la stăpâna ta şi smereşte-te sub mâna ei!»

10 Şi i-a mai zis îngerul Domnului: «Voi înmulţi cu prisos sămânţa ta, încât să nu se poată număra, de multă ce va fi!»

11 Şi a zis iarăşi îngerul Domnului: «Iată tu porţi în sân şi vei naşte un fiu şi-i vei da numele Ismail, fiindcă auzit-a Domnul necazul tău.

12 Şi el va fi ca un asin sălbatic: mâna lui va lovi în toţi şi mâna tuturor va lovi în el! Şi va sta dârz în faţa tuturor fraţilor săi.»

13 Şi Agar a chemat numele Domnului, care vorbise cu ea: «Tu eşti Dumnezeul Atotvăzător». Şi zicea Agar: «L-am văzut aici pe Dumnezeu şi am rămas cu viaţă, după ce l-am văzut!»

14 Pentru aceea s’a numit izvorul Beer-lahai-roi; iată-l, se află între Cadeş şi Bered.

15 Şi Agar i-a născut lui Avram un fiu şi a pus Avram fiului pe care i l-a născut Agar, numele Ismail.

16 Şi Avram era în vârstă de optzeci şi şase de ani când Agar i-a născut pe Ismail.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.