×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 15

Domnul se arată lui Avram si-i făgădueste un fecior la bătrâneţe. Avram a crezut şi credinţa lui rămâne pildă veşnică.

1 După aceste întâmplări, cuvântul Domnului s’a descoperit lui Avram în vedenie şi i-a zis: «Nu te teme, Avrame! Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi mare foarte!»

2 Atunci Avram i-a răspuns: «Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da tu mie, fiindcă eu mă trec din viaţă fără copii, iar sluga mea născută în casă, Eliezer din Damasc, va fi moştenitorul meu?»

3 Şi a adăugat Avram: «Iată tu nu mi-ai dat urmaş şi acum un rob din casă va fi moştenitorul meu!»

4 Dar iată cuvântul Domnului către Avram, şi i-a spus: «Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci acel ce va ieşi din măruntaiele tale, acela va fi moştenitorul tău!»

5 Şi l-a scos din cort afară şi i-a zis: «Ia uită-te la cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri!» Şi a mai zis: «Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi!»

6 Şi a crezut Avram pe Dumnezeu şi i-a socotit lui aceasta ca dreptate.

7 Apoi a zis către el: «Eu sunt Domnul, cel ce te-a scos pe tine din Ur, cetatea Caldeilor, ca să-ţi dau ţara aceasta de moştenire».

8 Şi Avram a întrebat: «Doamne, Dumnezeule, după ce voi cunoaşte că va fi a mea?»

9 Atunci i-a zis Domnul: «Adu-mi o junică de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un porumbel!»

10 Şi i-a adus toate acestea şi le-a spintecat în două şi a pus fiecare jumătate faţă în faţă cu cealaltă, dar păsările nu le-a spintecat.

11 Ci vulturii se lăsau în jos deasupra leşurilor, iar Avram îi alunga.

12 Iar când a fost la scăpătatul soarelui, un somn greu a dat peste Avram şi iată spaimă şi întuneric mare au căzut peste el.

13 Şi Domnul a grăit lui Avram: «Cu adevărat să ştii că urmaşii tăi vor locui vremelnic îutr’o ţară străină, unde vor fi robi, şi aceia îi vor asupri vreme de patru sute de ani.

14 Dar şi pe poporul la care ei vor fi robi, eu îl voi judeca; iar după aceea ieşi-vor cu mari bogăţii.

15 Iar tu vei merge către părinţii tăi în pace, şi vei fi îngropat la adânci bătrâneţe.

16 Şi în al patrulea vac do oameni, urmaşii tăi se vor întoarce aici, căci nu s’a împlinit până acum măsura fărădelegii Amoriţilor!»

17 Iar după ce a asfinţit soarele şi s’a făcut întuneric, iată un cuptor fumegând şi o văpaie de foc, care au trecut printre acele ciozvârţi.

18 În ziua aceea, a încheiat Dumnezeu legământ cu Avram şi a zis: «Urmaşilor tăi voi da pământul acesta, de la fluviul Egiptului până la fluviul cel mare, al Eufratului:

19 Pe Cheniţi, pe Choneziţi, pe Chedmoniţi,

20 Şi pe Hetiţi, pe Pereziţi şi pe Refaiţi,

21 Şi pe Amoriţi, pe Canaaniţi, pe Gherghesiţi şi pe Iebusiţi.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.