×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 14

Bătălia din Valea Sidim între cei cinci şi cei patru regi. Avram scoate pe Lot din mâna biruitorilor. Melchisedec binecuvintează pe Avram.

1 Şi s’a întâmplat în zilele lui Amrafel, regele Şinearului, Arioc, regele Elasarului, Chedarlaomer, regele Elamului, şi Tidal, regele din Gutim,

2 Că aceştia au pornit război împotriva lui Bera, regele Sodomei, şi a lui Birşa, regele Gomorei, şi a lui Şinab, regele din Adma, şi a lui Şemeber, regele din Ţeboim, şi a regelui din Bela sau Ţoar.

3 Toţi aceştia dintâi au venit ca soţi de război în valea Sidim, adică Marea Sărată.

4 Timp de doisprezece ani, cei din urmă fuseseră supuşi lui Chedarlaomer, iar în anul al treisprezecelea s’au răsculat.

5 Şi în anul al paisprezecelea, a venit Chedarlaomer şi regii cei dimpreună cu el şi au bătut pe Refaiţi la Aştarot-Carnaim şi pe Zuziţi la Ham, pe Emiţi în câmpia Chiriataim,

6 Şi pe Horiţi lângă muntele lor Seir, până la El-Paran, care este în preajma pustiului.

7 Apoi au luat-o înapoi şi au venit la En-Mişpat sau Cadeş, şi au bătut tot ţinutul Amaleciţilor, ca şi pe Amoriţii care locuiau în Haţaţon-Tamar.

8 Au ieşit atunci regele Sodomei şi regele Gomorei şi regele din Adma şi regele din Ţeboim şi regele din Bela, adică Ţoar, şi s’au pus în rând de bătălie în valea Sidim, împotriva celorlalţi:

9 Împotriva lui Chedarlaomer, regele Elamului, şi a lui Tidal, regele din Gutim, şi a lui Amrafel, regele Şinearului, şi a lui Arioc, regele Elasarului. Patru regi în luptă cu cinci regi.

10 Dar valea Sidim era plină cu puţuri de smoală. Şi au împuns la fugă regii Sodomei şi Gomorei şi au căzut în ele, iar câţi au mai rămas au fugit în munţi.

11 Iar biruitorii au luat tot ce a fost de preţ în Sodoma şi Gomora şi toate merindele şi au plecat.

12 Şi au luat şi pe Lot, nepotul lui Avram, şi averea lui şi s’au dus. Că el locuia în Sodoma.

13 Şi a venit unul din fugari şi a vestit pe Avram Evreul, care locuia la stejarul lui Mamre Amoritul, fratele lui Eşcol şi fratele lui Aner, căci şi aceştia făcuseră legământ cu Avram.

14 Auzind Avram că nepotul său a fost luat prins de război, a înarmat pe oamenii săi încercaţi, născuţi în casă, trei sute optsprezece inşi, şi a urmărit pe duşmani până la Dan.

15 Şi acolo, după ce şi-a împărţit oamenii în cete, noaptea el şi robii săi au izbit pe regi şi i-au fugărit până la Hoba, care vine la miază-noaptea Damascului.

16 Şi au luat înapoi toată prada şi au luat înapoi şi pe Lot, nepotul său, şi tot avutul lui, aşijderea şi pe femei şi poporul.

17 Atunci regele Sodomei a venit întru întâmpinarea lui Avram, după întoarcerea lui de la înfrângerea lui Chedarlaomer şi a regilor uniţi cu el, în valea Şave, adică în valea Regelui.

18 Şi Melchisedec, regele Salemului, i-a ieşit înainte cu pâine şi vin; iar el era preot al Dumnezeului Celui Prea înalt.

19 Şi l-a binecuvântat şi a zis: «Binecuvântat fie Avram de Dumnezeul Cel Prea înalt, făcătorul cerului şi al pământului!»

20 Şi «binecuvântat fie Dumnezeul Cel Prea înalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!» Şi i-a dat Avram zeciuială din toate.

21 Şi a zis regele Sodomei către Avram: «Dă-mi numai oamenii, iar prada ia-o tu».

22 Dar Avram a răspuns regelui Sodomei: «Ridic mâna mea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Cel Prea înalt, făcătorul cerului şi al pământului, şi jur:

23 Că nici un capăt de aţă, nici o curea de încălţăminte nu voi lua din tot ce este al tău, ca să nu zici: «L-am închiaburit pe Avram!»

24 Numai atâta: ce au mâncat voinicii şi partea oamenilor care au mers cu mine: Aner, Eşcol şi Mamre. Aceştia să-şi ia partea lor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.