×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 13

Avram se desparte de Lot; unul se aşează în Hebron şi celălalt în preajma Sodomei.

1 Şi a purces Avram din Egipt, el şi femeia sa, şi tot ce avea cu el, şi Lot cu el. spre miază-zi.

2 Şi Avram era tare bogat: avea turme, argint şi aur.

3 Şi a mers din popas în popas, dinspre miază-zi până la Betel, până la locul unde fusese cortul său la început, între Betel şi Ai,

4 Adică la locul jertfelnicului pe care-l zidise mai înainte şi unde Avram s’a închinat Domnului.

5 Dar şi Lot, care întovărăşea pe Avram, avea turme, cirezi şi corturi.

6 Şi nu-i încăpea ţinutul ca să locuiască împreună, căci averea lor era mare şi nu puteau să mai locuiască împreună.

7 Şi s’a iscat ceartă între ciobanii turmelor lui Avram şi ciobanii turmelor lui Lot. Iar Canaaniţii şi Pereziţii locuiau pe vremea aceea în ţară.

8 Atunci Avram a zis lui Lot: «Să nu fie ceartă între mine şi tine, şi între ciobanii mei şi ciobanii tăi, căci suntem fraţi!

9 Iată tot ţinutul stă înaintea ta! Desparte-te, te rog, de mine! Dacă tu apuci la stânga, eu apuc la dreapta, iar dacă tu apuci la dreapta, atunci eu apuc la stânga!»

10 Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a privit toată câmpia Iordanului, care, mai înainte ca să fi prăpădit Dumnezeu Sodoma şi Gomora, era toată adăpată, până la Ţoar, ca grădina lui Dumnezeu ori ca ţara Egiptului.

11 Atunci Lot şi-a ales toată câmpia Iordanului şi a pornit spre răsărit; şi aşa s’au despărţit frate de frate.

12 Avram s’a sălăşluit în pământul Canaan şi Lot s’a aşezat printre cetăţile din valea Iordanului şi şi-a întins corturile până la Sodoma.

13 Dar oamenii din Sodoma erau răi şi tare păcătoşi înaintea Domnului.

14 Şi Domnul a grăit lui Avram, după ce Lot s’a despărţit de el: «Ridică ochii tăi şi te uită, din locul unde stai, către miază-noapte, către miază-zi, către răsărit şi către apus,

15 Fiindcă tot pământul pe care îl vezi dărui-l-voi ţie şi urmaşilor tăi, pe vecie.

16 Şi voi înmulţi pe urmaşii tăi ca pulberea pământului, aşa încât, dacă cineva ar putea să numere pulberea pământului, şi pe urmaşii tăi îi va număra.

17 Scoală-te, străbate ţinutul în lung şi în lat, căci ţie ţi-l voi da!»

18 Şi Avram ridicându-şi corturile a venit şi s’a sălăşluit la stejarul Mamre, care este lângă Hebron. Şi acolo a clădit Domnului un jertfelnic.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.