×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 12

Începutul istoriei lui Avram.

1 Şi Dumnezeu a zis lui Avram: «Ieşi din ţara ta şi din nemetul tău şi din casa tatălui tău, şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.

2 Şi voi face din tine popor mare şi te voi binecuvânta şi voi mări numele tău. încât vei fi binecuvântare şi pentru alţii.

3 Şi voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează, iar pe cine te blestemă îi voi blestema, şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului.»

4 Deci a plecat Avram, după cum îi vorbise Domnul, şi cu el a pornit şi Lot. Iar Avram era în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani când a purces din Haran.

5 Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, şi pe Lot, nepotul său, şi toată agonisita pe care o agonisiseră şi slugărimea pe care o dobândiseră în Haran, şi au purces în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.

6 Şi a străbătut Avram ţara pe îndelete până la vatra Sihemului, până la stejarul More. Iar în acele zile locuiau în ţară Canaaniţii.

7 Şi Domnul i s’a arătat lui Avram şi i-a zis: «Urmaşilor tăi dărui-voi această ţară!» Şi a clădit Avram acolo un jertfelnic Domnului, care i se arătase.

8 Şi a purces de acolo către munte, spre răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul spre apus şi Ai spre răsărit. Şi a clădit pe locul acela Domnului un jertfelnic şi s’a închinat Domnului.

9 Şi a pornit Avram, mergând din loc în loc şi îndreptându-se spre miază-zi.

10 Şi s’a iscat foamete în ţară; şi s’a pogorît Avram în Egipt ca să se aşeze acolo vremelnic, căci în ţară era foamete grea.

11 Iar pe când se apropia ca să intre în Egipt, zis-a către Sarai, femeia sa «Ascultă, eu ştiu că tu eşti femeie frumoasă la chip,

12 Iar când te-or vedea Egiptenii vor spune: «Asta e femeia lui!» Şi pe mine mă vor omori, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.

13 Spune deci că eşti soră-mea, ca să-mi meargă bine, în hatârul tău, şi să scap cu viaţă, mulţămită ţie!»

14 Şi ajungând Avram în Egipt, Egiptenii prinseră de veste că femeia era tare mândră.

15 Şi au văzut-o dregătorii lui Faraon şi au lăudat-o înaintea lui, şi femeia a fost luată în casa lui Faraon.

16 Iar pe Avram l-au încărcat de daruri, în hatârul ei, şi i-au dat turme şi cirezi, asini, robi şi roabe, asine şi cămile.

17 Dar Dumnezeu a bătut cu pedepse grele pe Faraon şi casa lui, din pricina femeii lui Avram, Sarai.

18 Atunci a chemat Faraon pe Avram si i-a zis: «Ce este aceasta ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că ea este femeia ta?

19 De ce ai rostit: «Este sora mea»? Şi eu era s’o iau de soţie! Şi acum iată-ţi femeia! Ia-o şi du-te!»

20 Şi i-a dat Faraon oameni care să-l petreacă şi l-au petrecut afară din Egipt, pe el şi pe femeia lui şi toată averea lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.