×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 11

Turnul Babel. Strămoşii lui Avram.

1 Şi tot pământul avea un singur grai şi aceleaşi cuvinte.

2 Şi s’a întâmplat că, pornind oamenii din răsărit, au găsit un şes în ţinutul Şinear şi s’au sălăşluit în el.

3 Şi şi-au zis ei între ei: «Veniţi încoace! Să facem cărămizi şi să le ardem în foc!» Şi s’au slujit de cărămizi în loc de piatră şi de catran în loc de muruială.

4 Şi au zis: «Haidem să ne clădim o cetate şi un turn al cărui vârf să ajungă până la cer, şi să ne facem vestiţi, ca să nu mai fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!»

5 Atunci s’a pogorît Domnul, ca să vază cetatea şi turnul pe care îl zideau fiii oamenilor.

6 Şi a zis Domnul: «Iată ei sunt un singur popor şi o singură limbă au cu toţii. Şi acesta e numai începutul lucrărilor, dar nimic nu le va rămânea nefăcut din toate câte îşi vor pune în minte să facă.

7 Haidem să ne pogorîm şi să amestecăm pe loc graiul lor, astfel ca să nu se mai înţeleagă în limbă unii cu alţii!»

8 Şi i-a împrăştiat Dumnezeu pe ei de acolo pe toată faţa pământului şi ei au contenit cu ziditul cetăţii.

9 De aceea i s’a pus numele Babel, de vreme ce acolo amestecat-a Dumnezeu graiul a tot pământul şi de acolo i-a risipit Dumnezeu pe faţa pământului întreg.

10 Iată care sunt urmaşii lui Sem: Sem era în vârstă de o sută de ani şi i s’a născut Arpacşad, la doi ani după potop.

11 Şi a mai trăit Sem, după ce i s’a născut Arpacşad, cinci sute de ani, şi a avut fii şi fiice.

12 Şi Arpacşad era în vârstă de treizeci şi cinci de ani; şi i s’a născut Şelah.

13 Şi a mai trăit Arpacşad, după ce i s’a născut Şelah, patru sute şi trei ani, şi a avut fii şi fiice.

14 Şi Şelah era în vârstă de treizeci de ani şi i s’a născut Eber.

15 Şi a mai trăit Şelah, după ce i s’a născut Eber, patru sute trei ani, şi a avut fii şi fiice.

16 Şi Eber era în vârstă de treizeci şi patru de ani şi i s’a născut Peleg.

17 Şi a mai trăit Eber, după ce a avut pe Peleg, patru sute treizeci de ani, şi a avut fii şi fiice.

18 Şi Peleg era în vârstă de treizeci de ani şi a avut pe Reu.

19 Şi a mai trăit Peleg, după ce a avut pe Reu, două sute nouă ani, şi a avut fii şi fiice.

20 Şi Reu era în vârstă de treizeci şi doi de ani şi a avut pe Serug.

21 Şi a mai trăit Reu, după ce a avut pe Serug, două sute şapte ani, şi a avut fii şi fiice.

22 Şi Serug era în vârstă de treizeci de ani şi a avut pe Nahor.

23 Şi a mai trăit Serug, după ce i s’a născut Nahor, două sute de ani, şi a avut fii şi fiice.

24 Şi Nahor era în vârstă de douăzeci şi nouă de ani şi a avut pe Terah.

25 Şi a mai trăit Nahor, după ce a avut pe Terah, o sută şi nouăsprezece ani, şi a avut fii şi fiice.

26 Şi Terah era în vârstă de şaptezeci de ani şi a avut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.

27 Iată spiţa lui Terah. Terah a avut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran; Haran a avut pe Lot.

28 Dar Haran a murit în zilele lui Terah, tatăl său, în patria sa, în cetatea Ur din Caldeia.

29 Iar Avram şi Nahor şi-au luat soţii. Pe femeia lui Avram o chema Sarai, şi pe femeia lui Nahor o chema Milca, fiica lui Haran – tatăl Milcăi şi tatăl Iscăi.

30 Şi Sarai era stearpă şi n’avea copii.

31 Şi Terah a luat pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran, nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, femeia lui Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din cetatea Ur a Caldeilor, ca să se ducă în pământul Canaan; dar ajungând în Haran, s’au aşezat acolo.

32 Iar zilele lui Terah au fost două sute şi cinci ani. Şi a murit Terah în Haran.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.