×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 10

Sem, Ham, Iafet şi urmaşii lor.

1 Iată urmaşii fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s’au născut şi lor fii.

2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

3 Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

4 Şi fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.

5 De la aceştia s’au despărţit locuitorii din ostroavele neamurilor. Aceştia sunt fiii lui Iafet după ţările lor, după limbile lor, după familiile lor şi după noroadele lor.

6 Şi fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.

7 Şi fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabota, Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Raema au fost: Şeba şi Dedan.

8 Şi Cuş a fost tatăl lui Nimrod. Acesta a fost cel dintâi stăpânitor pe pământ.

9 El a fost vajnic vânător înaintea Domnului. Pentru aceea se zice: «ca Nimrod – vajnic vânător înaintea Domnului».

10 Şi începutul stăpânirii sale a fost Babilonul, Erec, Acad, Calnè şi ţara Şinearului.

11 Din ţara aceasta, s’a dus în Asiria şi a zidit Ninive, Rehobot-Ir şi Calah,

12 Resen între Ninive şi Calah, cetatea cea mare.

13 Şi Miţraim a avut de urmaşi pe Ludiţi, pe Anamiţi, pe Lehabiţi şi pe Naftuhiţi,

14 Şi pe Patrusiţi şi pe Casluhiţi – din care au ieşit Filistenii – şi pe Caftoriţi.

15 Şi Canaan a avut de urmaşi pe Sidon, întâiul său născut, şi pe Het;

16 Apoi pe Iebusiţi şi pe Amoriţi şi pe Gherghesiţi,

17 Şi pe Heviţi, pe Archiţi şi pe Siniţi;

18 Şi pe Arvadiţi, pe Ţemariţi şi pe Hamatiţi. Pe urmă neamurile Canaaniţilor s’au răspândit.

19 Şi ţara Canaaniţilor se întindea de la Sidon, cum vii spre Gherar, până la Gaza; cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Laşa.

20 Aceştia sunt urmaşii lui Ham, după familiile, după limbile, după ţările şi după noroadele lor.

21 Aşijderea şi Sem, părintele tuturor fiilor lui Eber, fratele lui Iafet cel mai mare, a avut aceşti fii:

22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.

23 Iar fiii lui Aram au fost: Uţ, Hui, Gheter şi Maş.

24 Şi Arpacşad a avut pe Şelah, şi Şelah pe Eber.

25 Iar Eber a avut doi fii: pe unul îl chema Peleg, pentru că în zilele lui s’a împărţit pământul, iar pe fratele lui îl chema Ioctan.

26 Şi Ioctan a avut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet şi pe Ierah;

27 Şi pe Hadoram, pe Uzai şi pe Dicla;

28 Şi pe Obal, pe Abimael şi pe Şeba;

29 Şi pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.

30 Iar aşezările lor începeau de la Meşa, cum te duci spre Sefar, până la muntele de la răsărit.

31 Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor şi după noroadele lor.

32 Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţele lor şi după noroadele lor, iar din ei se trag neamurile care s’au împrăştiat după potop, pe pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.