×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 8

Doi fii a lui Samuil, abătându-să spre iubirea de argint, norodul ceare împărat după obiceaiul limbilor; cărora mai înainte le vesteaşte Samuil din porunca Domnului jugul cel greu al împăratului, ci nu ascultă.

1 Şi au fost după ce au îmbătrânit Samuil, au pus pre fiii săi judecători lui Israil.

2 Şi aceastea sânt numele fiilor lui: cel întâiu născut, Ioil, şi numele celui de al doilea, Avia, carii judeca în Virsavea.

3 Şi nu au umblat fiii lui pre calea lui, şi s-au abătut după iubirea de argint, şi lua daruri şi abătea dreptatea.

4 Şi s-au adunat bărbaţii lui Israil şi au mers în Aramatem, la Samuil.

5 Şi i-au zis lui: „Iată, tu ai îmbătrânit şi fiii tăi nu umblă pre calea ta, deci acum pune preste noi împărat, să ne judece pre noi, precum şi alte neamuri”.

6 Şi s-au părut a fi rău cuvântul acesta în ochii lui Samuil, pentru că au zis: „Dă-ne noao împărat, să ne judece pre noi”. Şi s-au rugat Samuil cătră Domnul.

7 Şi au zis Domnul cătră Samuil: „Ascultă de glasul norodului, cum vor grăi cătră tine, că nu pre tine te-au lăpădat, ci pre Mine M-au lăpădat, ca să nu împărăţăsc preste ei.

8 După toate faptele, care Mi-au făcut din zioa în care i-am scos pre ei din Eghipt până în zioa aceasta, şi M-au părăsit pre Mine şi au slujit la alţi dumnezei, aşea fac şi ţie.

9 Şi acum ascultă de glasul lor, însă să le mărturiseşti lor, şi să le spui dreptul împăratului carele va împărăţi preste ei”.

10 Şi au spus Samuil tot cuvântul Domnului cătră norodul cel ce cerea de la el împărat.

11 Şi au zis: „Acesta easte dreptul împăratului carele va împărăţi preste voi, pre fiii voştri va lua şi-i va pune pre ei în carăle sale şi-i va face şie călăreţi şi alergători înaintea carălor lui.

12 Şi va pune preste ei mai-mari preste sute şi preste mii, şi să are arătura lui, şi să seacere săcerătura lui, şi să culeagă culesul, şi să-i facă unealte de războiu şi unealte la carăle lui.

13 Şi featele voastre le va lua să-i facă ungătoare şi de mâncare şi pâine.

14 Ţarinile voastre, şi viile voastre, şi maslinetul vostru îl va lua şi-l va da slugilor sale.

15 Şi sămănăturile voastre şi viile voastre le va zăciui, şi va da oamenilor săi şi slugilor sale.

16 Şi pre slugile şi pre slujnicile voastre şi boii voştri cei mai buni şi asinii voştri va lua şi-i va zăciui la lucrurile sale.

17 Şi turmele voastre le va zăciui, şi voi veţi fi lui robi.

18 Şi veţi striga în zioa aceaea de cătră faţa împăratului vostru, pre carele l-aţi ales voao, şi nu va auzi pre voi Domnul Dumnezeu în zilele acealea, că voi v-aţi ales voao împărat”.

19 Şi nu au vrut norodul să asculte de Samuil şi i-au zis lui: „Nu, ci numai împărat să fie preste noi.

20 Şi vom fi şi noi ca toate neamurile, şi ne va judeca pre noi împăratul nostru, şi va mearge înaintea noastră, şi va povăţui războiul nostru”.

21 Şi au auzit Samuil toate cuvintele norodului, şi le-au grăit în urechile Domnului.

22 Şi au zis Domnul cătră Samuil: „Ascultă glasul lor şi le pune lor împărat”. Şi au zis Samuil cătră bărbaţii lui Israil: „Să meargă fieştecarele în cetatea sa”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.