×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 7

După ce au adus sicriiul Domnului în casa lui Avinadav din Cariatiarim, şi din îndemnul lui Samuil, s-au întors tot Israilul cătră Domnul, au biruit pre cei de alt neam, rugându-să pentru ei Samuil.

1 Şi au venit oamenii din Cariatiarim şi au dus sicriiul Domnului, şi l-au băgat în casa lui Aminadav celui din deal, şi pre Eleazar, feciorul lui, l-au sfinţit ca să păzască sicriiul legii Domnului.

2 Şi au fost din zioa în carea era sicriiul în Cariatiarim, s-au înmulţit zilele şi au trecut doaozeci de ani, şi au căutat toată casa lui Israil după Domnul.

3 Şi au grăit Samuil cătră toată casa lui Israil, zicând: „De vă întoarceţi voi cu toată inima voastră cătră Domnul, lăpădaţi dumnezăii cei străini din mijlocul vostru şi desişurile, şi vă gătiţi inimile voastre cătră Domnul şi slujiţi Lui sângur, şi va scoate pre voi din mâna celor de alt neam”.

4 Şi au lăpădat fiii lui Israil pre vaalimi, şi desişurile Astarotului, şi Domnului sângur au slujit.

5 Şi au zis Samuil: „Adunaţi la mine pre tot Israilul în Masifat, şi mă voiu ruga pentru voi cătră Domnul”.

6 Şi s-au adunat norodul în Masifat, şi au cărat apă şi au turnat înaintea Domnului pre pământ, şi au ajunat în zioa aceaea şi au zis: „Păcătuit-am înaintea Domnului”. Şi judeca Samuil pre fiii lui Israil în Masifat.

7 Şi au auzit cei de alt neam că s-au strâns toţi fiii lui Israil în Masifat, şi s-au suit domnii celor de alt neam asupra lui Israil, şi au auzit fiii lui Israil şi s-au spăriiat de faţa celor de alt neam.

8 Şi au zis fiii lui Israil cătră Samuil: „Să nu taci pentru noi, ci să strigi cătră Domnul Dumnezeul tău, ca să ne izbăvească pre noi din mâna celor de alt neama”.

9 Şi au luat Samuil un miel sugariu şi l-au adus ardere de tot Domnului, împreună cu tot norodul, şi au strigat Samuil cătră Domnul pentru Israil, şi l-au ascultat pre el Domnul.

10 Şi era când aducea Samuil arderea cea de tot, cei de alt neam au venit cu războiu asupra lui Israil, şi au tunat Domnul cu glas mare în zioa aceaea preste cei de alt neam, şi s-au împrăştiiat şi s-au înfrânt înaintea lui Israil.

11 Şi au ieşit bărbaţii lui Israil din Masifat, şi au gonit pre cei de alt neam, şi i-au bătut pre ei până supt Vetor.

12 Şi, luând Samuil o piiatră, o au pus întră Masifat şi întră cea veachie, şi au numit numele ei Avenezer, adecă Piiatra Ajutoriului, şi au zis: „Până aici ne-au ajutat noao Domnul”.

13 Şi au smerit Domnul pre cei de alt neam, şi nu au mai adaos a veni la hotarul lui Israil, şi au fost mâna Domnului preste cei de alt neam în toate zilele lui Samuil.

14 Şi s-au dat îndărăpt cetăţile care le-au luat cei de alt neam de la fiii lui Israil, şi le-au dat pre eale lui Israil de la Acaron până la Ghet, şi hotarul lor l-au luat Israil din mâna celor de alt neam, şi era pace întră Israil şi întră amoreu.

15 Şi au judecat Samuil pre Israil în toate zilele vieţii sale.

16 Şi mergea în tot anul şi încungiura Vetilul şi Galgala şi Masifatul, ca să judece pre Israil în toate locurileb aceastea.

17 Şi iarăşi să întorcea în Armatem, că acolo era casa lui, şi judeca acolo pre Israil, şi au zidit acolo jertvenic Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.