×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 6

Filisteii trimit sicriiul de la sine cu daruri, din sfatul preoţilor săi, cu şoareci şi cu şezuturi de aur, prinzind la car nou doao vaci cu viţei, întâiu fătate, şi petrec până la Vetsamis, unde vetsamiteanii au jertvit vacile pre leamnele carului, şi au omorât Domnul din norod cincizeci de mii şi şeaptezeci de bărbaţi.

1 Şi au fost sicriiul Domnului în ţara celor de alt neam şeapte luni, şi au scos pământul lor şoareci.

2 Şi au chemat cei de alt neam pre popii şi pre vrăjitorii şi pre descântătorii săi, zicând: „Ce vom face sicriiului Domnului? Arătaţi-ne, noao, şi cu ce-l vom trimite la locul lui?”

3 Iară ei au zis: „De veţi trimite voi sicriiul legii Domnului Dumnezeului lui Israil, să nu-l trimiteţi deşert, ci, dând, să-I daţi Lui cu ce sânteţi deatori pentru păcat, şi atunci vă veţi vindeca şi să va ierta voao, sau veţi şti pentru ce nu să departă mâna lui Dumnezeu de preste voi”.

4 Iară ei au zis: „Ce easte pentru păcat să dăm Lui?” Iară ei au zis: „După numărul domnilor celor de alt neam cinci şezuturi de aur, că o bătaie au fost preste voi şi preste domnii voştri, şi preste norod, şi cinci şoareci de aur.

5 Şi să-i faceţi după asemănarea şezuturilor voastre şi după asemănarea şoarecilor voştri, carii strică pământul, şi veţi da Domnului mărire, ca să se râdice mâna Lui de preste voi, şi de preste dumnezăii voştri, şi de preste pământul vostru.

6 Şi pentru ce vă învârtoşeaţi inimile voastre, precum şi-au învârtoşeat Eghiptul şi Faraon inimile sale: şi, după ce i-au bătut pre ei, atunci i-au slobozit şi s-au dus?

7 Iară acum apucaţi-vă şi faceţi un car nou, şi doao vaci care au născut dintâiu şi care nu au mai fost prinse în jug să le înjugaţi, şi viţeii lor îi luaţi de la eale şi-i ţineţi acasă.

8 Şi luaţi sicriiul Domnului şi-l puneţi pre car, iară vasăle ceale de aur, carele veţi da Lui pentru păcat, le puneţi într-o ladă de laturea lui şi-l sloboziţi să meargă.

9 Şi vă uitaţi să vedeţi, oare mearge pre calea carea duce la hotarul lui spre Vetsamis, că El ne-au făcut noao acest rău mare; iară de nu, vom cunoaşte că nu mâna Lui s-au atins de noi, ci o întâmplare au fost aceasta, carea s-au făcut noao”.

10 Şi au făcut aşea cei de alt neam, şi au luat doao vaci, care au născut dintâiu, şi le-au înjugat la car, iară viţeii lor i-au închis într-o casă.

11 Şi au pus sicriiul Domnului în car, şi lada lui cea cu şoarecii cei de aur şi cu asemănările şezuturilor lor.

12 Şi au îndreptat vacile pre calea carea mearge spre Vetsamis, şi mergea vacile oblu pre calea aceaea, şi nu sta, nici să abătea la dreapta sau la stânga, şi domnii celor de alt neam au mers după dânsul până la hotarul Vetsamis.

13 Iară cei din Vetsamis secera grâu în vale şi, râdicându-şi ochii săi, au văzut sicriiul Domnului şi s-au bucurat văzindu-l.

14 Şi au întrat carul în ţarina lui Osie, celui din Vetsamis, şi au stătut acolo lângă o piiatră mare, şi leamnele carului le-au tăiat, iară vacile le-au adus ardere de tot Domnului.

15 Iară leviţii, luând sicriiul Domnului şi lada cea cu odoarăle ceale de aur, care era lângă el, le-au pus preste piiatra cea mare, şi oamenii cei din Vetsamis, aducând ardere de tot, au jertvit jertvă Domnului în zioa aceaea.

16 Şi cei cinci domni a celor de alt neam au văzut şi s-au întors în Ascalon în zioa aceaea.

17 Iară aceastea sânt şezuturile ceale de aur, care le-au dat cei de alt neam Domnului pentru păcat, al Azotului, unul, al Gazii, unul, al Ascaloniei, unul, al Ghetului, unul, al Acaronului, unul.

18 Şi şoarecii cei de aur după numărul tuturor cetăţilor celor de alt neam ale celor cinci domnii, de la cetatea cea întărită până la satul ferezeului, şi până la piiatra cea mare, pre carea au pus sicriiul legii Domnului, carea easte în ţarina lui Osie Vetsamisiteanului, până în zioa aceasta.

19 Şi nu s-au bucurat fiii lui Iehonie întru bărbaţii Vetsamisului că au văzut sicriiul Domnului, şi au omorât întru ei cincizeci de mii şi şeaptezeci de bărbaţi, şi au plâns norodul, că au bătut Domnul pre norod cu bătaie mare foarte.

20 Şi au zis bărbaţii cei din Vetsamis: „Cine va putea sta înaintea Domnului Dumnezeului Celui Sfânt? Şi la cine să va sui sicriiul legii Domnului de la noi?”

21 Şi au trimis soli la cei ce lăcuiesc în Cariatiarim, zicând: „Întors-au cei de alt neam sicriiul Domnului, pogorâţi-vă şi-l suiţi la voi!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.