×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 5

Dagon cade deodată şi de altă dată înaintea sicriiului, tăindu-să capul şi mâinile în prag; filisteii, cu bube reale şi cu şoareci pedepsându-să, trimit sicriiul de la sine îndărăpt.

1 Şi au luat cei de alt neam sicriiul lui Dumnezeu şi l-au adus de la Avenezer în Azoton.

2 Şi au luat cei de alt neam sicriiul Domnului şi l-au băgat în casa lui Dagon, şi l-au pus lângă Dagona.

3 Şi, mânecând azoteanii a doao zi, au întrat în casa lui Dagon, şi au văzut, şi, iată, Dagon zăcea căzut cu faţa sa pre pământ înaintea sicriiului lui Dumnezeu, şi au râdicat pre Dagon şi l-au pus la locul său.

4 Şi au fost când mânecară în ceaealaltă zi, Dagon iară zăcea cu faţa sa pre pământ înaintea sicriiului legii Domnului, şi capul lui Dagon şi amândoao tălpile picioarelor, şi amândoao pălmile mâinilor lui rupte preste prag, numai spinarea lui Dagon au rămas.

5 Pentru aceaea, preoţii lui Dagon, şi tot oricarele întră în casa lui, nu calcă pre pragul căsii lui Dagon în Azot, până în zioa de astăzi, când trec preste el.

6 Şi s-au îngreoiat mâna Domnului preste Azot, şi le-au adus lor şi le-au undat lor la corăbii, şi în mijlocul cetăţii lor crescut-au şoareci, şi s-au făcut turburare de moarte mare în cetate.

7 Şi au văzut bărbaţii Azotului că easte aşea şi au zis că: „Nu va şedea sicriiul Dumnezeului lui Israil cu noi, că grea easte mâna Lui preste noi şi preste Dagon, dumnezeul nostru.

8 Şi, trimiţind, au adunat pre domnii celor de alt neam la sine şi au zis: „Ce vom face sicriiului Dumnezeului lui Israil?” Şi au zis gheteanii: „Să se mute sicriiul lui Dumnezeu la noi”. Şi s-au mutat sicriiul Dumnezeului lui Israil în Ghet.

9 Şi au fost după ce s-au mutat sicriiul, s-au făcut mâna Domnului preste cetate, turburare mare foarte, şi au bătut pre oamenii cetăţii, de la cel mic până la cel mare, şi i-au lovit pre ei la şezuturile lor, şi şi-au făcut şie gheteanii şezuturi.

10 Şi au trimis sicriiul lui Dumnezeu în Ascalona, şi au fost după ce au întrat sicriiul lui Dumnezeu în Ascalona, au strigat oamenii ascaloniteani, zicând: „Pentru ce aţi adus la noi sicriiul Dumnezeului lui Israil? Ca să ne omorâţi pre noi şi tot norodul nostru?”

11 Şi au trimis şi au adunat pre toţi domnii celor de alt neam şi au zis: „Trimiteţi sicriiul Dumnezeului lui Israil, şi să se aşeaze la locul lui, şi să nu ne omoară pre noi şi pre norodul nostru, că s-au făcut spaimă de moarte grea foarte în toată cetatea, deacă au întrat sicriiul Dumnezeului lui Israil”.

12 Şi cei vii, carii nu au murit, s-au rănit la şezuturi, şi s-au suit strigarea cetăţii în ceriu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.