×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 4

Patru mii de israilteani se rănesc de la filistei în tabără, şi, adunându-să iară şi ducând şi sicriiul Domnului, au căzut din Israil treizeci de mii, şi s-au prins şi sicriiul Domnului, şi doi fii a lui Ili, Ofni şi Finees, au perit; carea auzind Ili, căzind au murit, şi noru-sa, cuprinzindu-o durerile, au murit în naştere.

1 Şi au au fost în zilele acealea, s-au adunat cei de alt neam cu războiu asupra lui Israil, şi au ieşit Israil întru întimpinarea lor, la războiu, şi au tăbărât la Avenezer, iară cei de alt neam au tăbărât la Afec.

2 Şi cei de alt neam s-au pus la războiu asupra lui Israil şi s-au plecat războiul, şi s-au frânt omul lui Israil înaintea celor de alt neam, şi s-au rănit întru acea bătaie în ţarină patru mii de bărbaţi.

3 Şi au venit norodul la tabără, şi au zis bătrânii lui Israil: „Pentru ce ne-au făcut pre noi Domnul, de am căzut astăzi înaintea celor de alt neam? Să luom cu noi sicriiul Dumnezeului nostru din Silom, şi să meargă în mijlocul nostru, şi ne va mântui din mâna vrăjmaşilor noştri”.

4 Şi au trimis norodul în Silom, şi au luat de acolo sicriiul Domnului puterilor, Celui ce şeade pre heruvimi, şi amândoi fiii lui Ili cu sicriiul, Ofni şi Finees.

5 Şi au fost după ce au venit sicriiul Domnului în tabără, au strigat tot Israilul cu glas mare şi au răsunat pământul.

6 Şi auzind cei de alt neam glasul strigării, au zis: „Ce easte această strigare mare în tabăra evreilor?” Şi au cunoscut că sicriiul Domnului au venit în tabără.

7 Şi s-au spăriiat cei de alt neam şi au zis: „Dumnezeii au venit la ei în tabără, vai, noao, scoate-ne, Doamne, pre noi astăzi, că nu s-au făcut noao ca aceasta ieri şi alaltaieri.

8 Vai, noao, cine ne va scoate din mâna dumnezeiilor celor mai tari? Aceştia sânt dumnezăii cei ce au bătut Eghiptul cu toată bătaia şi în pustie.

9 Întăriţi-vă şi vă îmbărbătaţi cei de alt neam, ca să nu slujiţi evreilor, precum au slujit ei noao, şi fiţi bărbaţi şi daţi războiu asupra lor”.

10 Şi au dat războiu cei de alt neam împrotiva lor, şi s-au frânt Israil înaintea celor de alt neam, şi au fugit fieştecarele la lăcaşul său, şi s-au făcut bătaie mare foarte, şi au căzut din Israil treizeci de mii de pedestri.

11 Şi sicriiul lui Dumnezeu l-au luat cei de alt neam, şi amândoi fiii lui Ili au murit, Ofni şi Finees.

12 Şi au alergat un bărbat ieminean din tabără, şi au venit în Silom în zioa aceaea, şi hainele lui era rupte şi pământ pre capul lui.

13 Şi au venit şi, iată, Ili şedea pre scaonul său la uşe, uitându-să pre cale, că era inima lui întristată pentru sicriiul lui Dumnezeu, şi au întrat omul în cetate să spuie, şi au strigat toată cetatea cu glas mare.

14 Şi au auzit Ili glasul strigării şi au zis: „Ce easte glasul strigării aceştiia?” Şi, grăbind, omul au întrat şi au spus lui Ili.

15 Şi Ili era de noaozeci şi opt de ani,a şi ochii lui să întunecasă şi nu vedea.

16 Şi au zis Ili oamenilor celor ce era lângă el: „Ce easte glasul sunetului acestuia?” Şi, grăbind omul, au venit la Ili.

17 Şi au zis lui: „Eu sânt cel ce viu din tabără şi eu am fugit din războiu astăzi”. Şi au zis Ili: „Ce lucru s-au făcut, fiiule?”

18 Şi, răspunzind pruncul, au zis: „Fugit-au Israil de la faţa celor de alt neam, şi s-au făcut bătaie mare în norod, şi amândoi fiii tăi au murit, şi sicriiul lui Dumnezeu s-au luat”.

19 Şi au fost când i-au pomenit de sicriiul lui Dumnezeu, au căzut din scaon îndărăpt ţiindu-să de uşe, şi s-au rupt spinarea lui şi au murit, că era om bătrân şi greu. Şi acesta au judecat pre Israil patruzeci de ani.

20 Şi nora lui, muiarea lui Finees, grea fiind şi aproape de naştere, deaca au auzit că s-au luat sicriiul lui Dumnezeu şi au murit socrul său şi bărbatul său, au plâns şi au născut, că s-au întors asupra ei durerile ei.

21 Şi când murea ea, au zis cătră ea muierile ceale ce sta lângă ea: „Nu te teame, că fecior ai născut”. Iară ea nu au răspuns şi nu au luat aminte inima ei.

22 Şi au numit pruncul Uevarhavotb pentru sicriiul lui Dumnezeu, şi pentru socrul ei şi pentru bărbatul ei.

23 Şi au zis: „Depărtatu-s-au mărirea de la Israil, luându-să sicriiul lui Dumnezeu”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.